....

Chyba na stránce: Staň se vedoucí/m Národního skautského jamboree 2020! Přihlášky do 31. ledna. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/4249-stan-se-vedouci-m-narodniho-skautskeho-jamboree-2020-prihlasku-zasli-do-31-ledna-2019?autologin=1"

Staň se vedoucí/m Národního skautského jamboree 2020! Přihlášky do 31. ledna.

Staň se vedoucí/m Národního skautského jamboree 2020! Přihlášky do 31. ledna.

Národní skautské jamboree se vrací po dlouhých 10 letech! Stejně jako Klíč v roce 2008, i současný projekt má umožnit setkání hlavně skautkám a skautům od 11 do 15 let. Jsme přesvědčeni, že Junáku - českému skautu pravidelná celostátní akce tohoto typu pro skautský věk chybí, a že je čas to napravit. Právě teď se otevírá možnost postavit se do čela tohoto jedinečného počinu!

Národní skautské jamboree by mělo proběhnout na jaře 2020. Cílem akce je zejména podpora družinového systému, programových nástrojů a skautské sounáležitosti, akce bude realizována s důrazem na skautské principy a výchovnou metodu a s ohleduplností vůči životnímu prostředí.

Základní parametry akce:
Délka akce: 4 a více dní
Formát akce: kombinace připraveného programu a setkání oddílů
Termín: jaro 2020 bez překryvu s ostatními akcemi (např. Intercamp 25. - 30. 5.)
Počet účastníků: 2500 - 3000 vč. týmu a servistýmu
Cílová skupina: skauti a skautky 11-15 let

Programové cíle akce:
1. Podpora družinového systému
Skautky a skauti si vyzkouší práci v družině, budou mít možnost získat zkušenost s tím, co vše dokáží zvládnout sami.
Vedoucí uvidí své skautky a skauty v akci, budou mít možnost vidět, co vše dokáží skauti a skautky sami.
Vedoucí si odvezou praktické tipy k práci s družinovým systémem - jak ho lze aplikovat v různých podmínkách oddílu.

2. Podpora programových nástrojů
Účastníci se seznámí s revidovanými programovými nástroji, především se stezkou a odborkami. Seznámení proběhne skrze atraktivní program, kdy si plnění vyzkouší v praxi.
Skauti, skautky i vedoucí budou motivovaní pro využívání stezky a odborek i po akci v oddílech.
Vedoucí popř. rádci si vyzkouší práci s revidovanými nástroji, odváží si tipy pro práci s nimi v oddílech.

3. Sounáležitost
Oddíly i jednotlivci mají možnost poznat skauting v jiných oddílech, navázat kontakty. Akce podpoří sounáležitost uvnitř skautského hnutí - radost, že je nás hodně a můžeme se navzájem inspirovat.

Jakou podporu můžeš v pozici vedoucí/ho akce od Junáka - českého skauta očekávat:

 • podporu Výkonné rady, Kanceláře ústředí, garanta akce a koordinátorky velkých akcí
 • termínovou koordinaci s dalšími celostátními a zahraničními akcemi
 • možnost využití interních komunikačních kanálů (Křižovatka, e-mailingy, kanály na sociálních sítích ...)
 • podporu v oblasti externí komunikace
 • kontaktní osobu ve Výkonné radě
 • odbornou supervizi:
  • podporu a supervizi programu ze strany programového týmu ústředí
  • podporu a supervizi hospodaření akce ze strany ekonomického oddělení
  • podporu a supervizi ostatních oblastí (logistika, zázemí) ze strany dalších supervizorů
 • technickou podporu KÚJ (zasedací místnosti, kancelářský materiál atp., e-mail, webhosting, doménu pro web a další IT možnosti)
 • další podporu dle domluvy s Výkonnou radou

Co očekáváme od tebe v roli vedoucí/ho:

 • zkušenosti s vedením týmu
 • organizační a obecné manažerské schopnosti
 • schopnost sestavit a vést tým
 • schopnost krizového řízení
 • komunikaci a spolupráci s garantem akce, Kanceláří ústředí a supervizory

Základní milníky akce:

 • Uzávěrka přihlášek výběrového řízení 31. 1. 2019
 • Výběr vedoucího a schválení VRJ do 22. 2. 2019
 • Schválení "projektu" včetně podrobného rozpočtu do 30. 9. 2019; v rámci projektu očekáváme:
  • Popis týmu
  • Rozpracované cíle s popisem jejich naplňování
  • Analýzu rizik
  • Základní popis plánovaného programu, zázemí, logistiky, PR a dalších oblastí
  • Rozpočet
  • A další dle domluvy s garantem akce
 • Samotná akce jaro 2020
 • Závěrečná zpráva 30. 9. 2020

Vzhledem k náročnosti přípravy akce a relativně krátkému času na přípravu doporučujeme, aby ses předem spojil/a s Vojtěchem Olbrechtem - Fišerem (email narodnijamboree@skaut.cz), zahraničním zpravodajem a garantem akce a prodiskutovali jste spolu náročnost akce, očekávání ze strany Výkonné rady a vše ostatní, co tě bude zajímat.

Termín uzavření podávání přihlášek je 31.1. 2019 a výsledek bude znám do 22. 2. 2019. V případě, že se do výběrového řízení nikdo nepřihlásí nebo Výkonná rada na základě zaslaných přihlášek nikoho nevybere, předpokládá Výkonná rada, že se Národní skautské jamboree v roce 2020 neuskuteční.

Pokud máš zájem ujmout se role vedoucí/ho akce, pošli vyplněnou 

do 31. 1. 2019 na email  narodnijamboree@skaut.cz. Není nutno mít do daného termínu spolu s přihláškou hotov i projekt akce, ani kompletně obsadit tým, jasnější vize je však výhodou. Pokud si na roli vedoucí/ho netroufáš, ale máš velký zájem se na akci podílet, ozvi se nám rovněž na výše zmíněný email a my kontakt na tebe předáme vybrané/mu vedoucí/mu po skončení výběrového řízení.

 

Vojtěch Olbrecht - Fišer
zahraniční zpravodaj Výkonné rady

Barbora Tichavová - Rozárka
zpravodajka Výkonné rady pro program

Eliška Trnková - Upírek
koordinátorka velkých akcí pro Výkonnou radu

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1049x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: