....

Chyba na stránce: (Přibližně) 16 cest, jak si v oddílech připomenout výročí úmrtí Jana Palacha - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/4345-pripomente-si-v-oddilech-vyroci-umrti-jana-palacha?autologin=1"

(Přibližně) 16 cest, jak si v oddílech připomenout výročí úmrtí Jana Palacha

(Přibližně) 16 cest, jak si v oddílech připomenout výročí úmrtí Jana Palacha

16. ledna to bude právě 50 let, kdy se upálil vysokoškolský student Jan Palach. Svým šokujícím činem chtěl vyburcovat domácí veřejnost z rezignace, do které se začala propadat necelých pět měsíců po srpnové okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem. Palachův protest měl mimořádný ohlas nejen v domácím prostředí, ale i v zahraničí. Dodnes je jméno českého studenta známé po celém světě. Připomeňte si tento významný historický moment českých dějin ve svých skautských oddílech. Nabízíme přehled možných zdrojů a inspirací, které k tomu můžete využít.

 

Účast skautů na pohřbu Jana Palacha 25.1. 1969 byla vyjádřením jasného postoje. (Zdroj: kniha Skautské století, resp. Skautský archiv)

 

Zajímavé webové stránky s informacemi o Janu Palachovi

JAN PALACH
http://www.janpalach.cz/
Projekt Karlovy univerzity představující životní příběh Jana Palacha. Kromě historických textů, dobových fotografií a archiválií zde najdeme i filmové, televizní a rozhlasové dokumenty.

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH
Stránky jsou přístupné po přihlášení i skautským vedoucím a dostanete se tak k mnoha zajímavým filmům propojeným s připravenými aktivitami pro skauty a skautky. K příležitosti výročí upálení Jana Palacha vybíráme dvě konkrétní možnosti, kterých můžete využít:
https://www.jsns.cz/o-jsns/aktuality/16567-pripomente-jana-palacha-nasimi-filmy
https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi/bulletin-pribehy-bezpravi/historicka-vyroci/pisen-pro-jana-palacha

FILMY

Hořící keř
Třídílné drama, které pro HBO natočila polská režisérka Agnieszka Holland. Film vychází ze skutečných událostí.
Všechny tři díly je možné shlédnout na zmíněných stránkách Jeden svět na školách. Ke každému jsou tu „pracovní listy“. Pro zobrazení je potřeba se na stránkách registrovat.  Jde o to, i když nejsi učitel. https://www.jsns.cz/lekce/15605-horici-ker-1-dil.

Rozhovor se Štěpánem Hulíkem, scénáristou Hořícího keře: https://casopisy.skaut.cz/svet/760#p10

Jan Palach
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11118393137-jan-palach/
Film sleduje několik posledních měsíců života Jana Palacha.

MODERNÍ DĚJINY
http://www.moderni-dejiny.cz/search/index/?q=jan+palach
Stránky obsahují mnoho materiálů, odkazů a článků k osobě Jana Palacha. Pro zobrazení je nutné se na stránky PŘIHLÁSIT.

VĚRNI ZŮSTANEME
http://www.vernyzustanu.cz/udalosti/jan-palach
Stránka interaktivní formou podává základní poznatky nejen o Janu Palachovi, ale i o dalších „pochodních“, které ho v jeho činu následovali. Navíc jsou zde zasazeny do kontextu také události, které předcházely a následovaly, obsahuje i rozhovory nabízející autentické a ojedinělé výpovědi pamětníků činu Jana Palacha a dobové audio nahrávky.

RŮZNÉ ČLÁNKY
https://www.idnes.cz/zpravy/archiv/jan-palach.K64081

 
Na co lze navázat ve skautských výchovných nástrojích

SKAUTSKÁ STEZKA
Příběhem Jana Palacha odrazit směrem ke komunismu a jak se tam žilo, směrem k lidským právům a nebo skautsky skrze Dagmar Burešovou.

Cesta Země

 • Příběhy našeho světa: Po poradě s vedoucím najdu ve vlastivědných sbornících, knihách o historii mého regionu nebo v kronikách zajímavou událost z doby před mým narozením a přiblížím jí družině
 • Já v demokracii: Zjistím co jsou lidská práva a pět si jich zapíši.

Cesta Vody

 • Příběhy našeho světa: Sám nebo s družinou se zamyslím, co všechno z toho, co jsem za poslední rok dělal, bych nemohl dělat, kdyby u nás stále byl komunismus, a libovolnou formou to přiblížím družině, oddílu nebo spolužákům.

Cesta Vzduchu

 • Příběhy našeho světa:Najdu v historickém příběhu poučení pro svůj praktický život.

Cesta Ohně

 • Příběhy našeho světa: Sám nebo s družinou se zamyslím, co musel člověk za komunismu udělat, když chtěl sehnat lego, hi-fi věž, cement na stavbu domu, běžky, nové auto, pomeranče, když chtěl jet do Itálie, co mohl dělat, když nesouhlasil s výstavbou továrny před svým domem. Libovolnou formou to přiblížím družině, oddílu nebo spolužákům. 

 

Experimentální stezka
Vzduch a Oheň

 • 40 Já v demokracii: 4. úkol Podívám se na dokument, na film, seriál, komiks (např. Zátopek, Obrázky z českých dějin, Slavné dny…) o životě v Československu z období mezi lety 1939-1989 a zkusím vyhodnotit, co je v životě obyčejného člověka dneska stejné a co se změnilo z hlediska toho, co se smělo, nesmělo a jaké měl člověk možnosti (najdu min. 3 věci, co jsou stejné a 5 věcí, které jsou jinak).
 • 46 Historie skautingu: 2. úkol Vyberu si skautskou postavu ( v tomto případě Dagmar Burešová), která mě něčím zaujme, a zjistím o ní co nejvíce informací. A povyprávím o ní družině. Více informací o Dagmar Burešové, který hájila Palachovu maminku proti lžím, které o činu jejího syna trousili komunisté
 • Skryté stránky: Příběhy našeho světa: Inspirující příběh - Seznámím družinu s příběhem člověka, který mě něčím zaujal.

Případně pak ještě dle typu programu může jít o body Vyjadřování, Hledání řešení, Komunikace mezi lidmi apod.


SKAUTSKÉ ODBORKY pro skaut(k)y, rovery i rangers
Připomenutí této historické události v oddíle lze spojit také s plněním některých částí odborky Historik. Zapojte do připomínky výročí skauty a skautky např. skrze tyto části odborky:

Dokaž to (hlavní části plnění):

 • E Setkání s pamětníkem / pamětnicí historické události: K nedávnému historickému tématu vyhledám osobu, která zažila danou dobu, a povedu s ní rozhovor na toto téma.
  Zaznamenané vzpomínky zpracuji a zasadím do oficiálního  historického  záznamu. O výsledky svého bádaní se podělím s družinou nebo oddílem.

Ukaž se (doplňkových aktivitách plnění):

 • 7 Historické události: Při rozhovoru s patronem nebo patronkou prokážu schopnost interpretovat alespoň 5 různých historických událostí.
 • 8 Historický film: Vyhledám filmové zpracování libovolné historické události a porovnám děj s fakty v odborné literatuře. Nakonec zpracuji své krátké hodnocení o objektivnosti a přesnosti filmu
 • 11 Historie v souvislostech Na základě aktuálních zpráv z novin, televizního vysílání či internetu si vyberu jednu událost, která mě zaujala (např konflikt mezi Palestinou a Izraelem, válka ve Vietnamu, Karibská krize, arabské jaro, konflikt v Sýrii, okupace Krymu, ...). Nastuduji si historické souvislosti, které se vybrané oblasti týkají, a své závěry představím družině.
   

Barbora Tichavová - Rozárka
zpravodajka pro program

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1143x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: