....

Chyba na stránce: Hledáme pořadatele Elixíru 2020. Šance právě pro tvůj tým? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/4597-hledame-poradatele-elixiru-2020?autologin=1"

Hledáme pořadatele Elixíru 2020. Šance právě pro tvůj tým?

Hledáme pořadatele Elixíru 2020. Šance právě pro tvůj tým?

Elixír je celostátní víkendové setkání vedoucích oddílů a jejich pomocníků. Koná se běžně jednou za dva roky a je určené několika stům aktivních vedoucích starších 15 let. První ročník proběhl v roce 2006 v Pardubicích, přes Kladno, Brno, Prahu a Litomyšl doputoval až letos v březnu do Kolína. Kde bude ročník 2020? Není to šance právě pro tvůj tým, pro tvé středisko?

Cíle akce: 

  • vytvořit prostor pro sdílení zkušeností účastníků
  • nabídnout účastníkům kvalitní program reflektující aktuální trendy a projekty v organizaci
  • odměnit účastníky za jejich celoroční dobrovolnickou činnost

Termín akce:

podzim 2020

Požadavky na tým

O celostátní akci elixírovského rozsahu se obvykle stará 5 až 10 členný organizační tým, který si mezi své členy rozdělí kompetence. Každý z členů týmu by měl mít slušné manažerské dovednosti, měl by umět efektivně komunikovat a měl by být schopen reagovat na podněty bez zbytečných prodlev. V průběhu konání akce se na organizaci podílí několik desítek servisáků, které si tým zajišťuje předem.

Od organizačního týmu se zejména očekává, že zajistí hladký průběh akce, tedy přihlašování účastníků a péči o ně, ubytování, prostory pro akci, stravování v průběhu akce, webové stránky, komunikaci a alespoň část programu (doprovodný, bonusový aj.).

Co vám může organizace Elixíru 2020 přinést?

Pomineme-li dobrý pocit z vykonané práce, přispění kvalitě výchovné činnosti v hnutí a seznámení s novými lidmi, vyzkoušíte své komunikační a manažerské dovednosti. Máte jedinečnou příležitost vyzkoušet si spolupráci vašeho týmu. Pořádání akce pro několik set účastníků se bude jistě vyjímat ve vašich profesních životopisech (schopnost práce v týmu, řízení a vedení lidí, samostatnost a spolehlivost).

Spolupráce s ústředím:   

Specifikum Elixíru je, že z velké části tvoří jeho program ústředí naší organizace. Od zpravodajky výkonné rady, přes programovou koordinátorku až po všechny pestré odbory a pracovní skupiny. Spolupráce na programu tak může mít různou podobu: Organizátoři mohou program řídit takřka sami na základě zadání, nebo mohou využít koordinační kapacity ústředí. Mohou také počítat s podporou ústředí s přípravou a v průběhu registrace, s hospodařením a při propagaci akce.

Přihlášky

Přihlášky o pořádání Elixíru 2020 zasílejte nejpozději 15. 9. 2019 na adresu elixir@skaut.cz. V přihlášce uveďte:

  • jednotku, která se hlásí o pořádání akce (středisko, okres, jiné…),
  • předběžnou představu o personálním složení vedení,
  • místo, kde by se měla akce probíhat,
  • předpokládaná maximální kapacita (obvykle 300 - 500),
  • představu o spolupráci s ústředím při tvorbě programu,
  • váš vklad do "letošního" ročníku (něco konkrétního, na co se těšíte a co je pro vás na Elixíru výzvou, proč ho chcete dělat).

Barbora Tichavová - Rozárka,

zpravodajka VRJ pro program

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 338x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: