....

Chyba na stránce: Tipy na aktivity k filmu "Jednou skautem, navždy skautem" - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/4744-tipy-na-aktivity-k-filmu-jednou-skautem-navzdy-skautem?autologin=1"

Tipy na aktivity k filmu "Jednou skautem, navždy skautem"

Tipy na aktivity k filmu "Jednou skautem, navždy skautem"

15. října měl na ČT2 premiéru film Olgy Malířové Špátové “Jednou skautem, navždy skautem”. Pokud plánujete promítání se svou družinou nebo oddílem, můžou se Vám hodit tipy na aktivity, které můžete společně dělat ať už během promítání, nebo po skončení filmu. Film si pro skautské použití můžete stáhnout i s titulky zde, nebo pustit později z archivu České televize.

Další náměty, jak pracovat na družinovce s filmem najdete v článku Využití (nejen) dokumentárního filmu v oddíle aneb 10 + 1 tipů jak zařadit film do oddílového programu

Při sledování filmu Jednou skautem, navždy skautem

VLČATA, SVĚTLUŠKY

Vlčata a světlušky si mohou během filmu vybarvovat slova, která v průběhu sledování uvidí a zároveň si zapisovat, jaké akce se ve filmu objevily. Po skončení sledování navažte diskuzí a aktivitami, které jsou popsány níže.

SKAUTI, SKAUTKY - ROVEŘI, RANGERS

Jejich úkolem bude najít ve filmu obrázky, které dostanou vytištěné na papíru. Když daný obraz najdou, poznačí si, že ho našli, případně si k němu mohou dopsat další informace, které je v tu chvíli zaujaly.

PRO VŠECHNY

Pozorně sledujte a během sledování si zapisujte. Po sledování můžete navázat diskuzí nad jednotlivými otázkami.

 • Jaké disciplíny plnila vlčata na Závodu vlčat a světlušek?
 • Při stavbě tábora vidíme jaké práce?
 • Kdo ve filmu říká “Skauting je hra - hra o vysokou sázku”? 
 • Kolik scén s ježkem v kleci se ve filmu objeví? Dostane se ježek někdy z klece ven?
 • Vybavíš si, jaké odborky měl skaut, který si přišíval na kroj nášivku Tři orlí pera, na kroji? Jaké další znáš?
 • Odkud se do České republiky dostává Betlémské světlo?
 • Co měl napsáno Jaroslav Foglar z boku svého stolu ve svém bytě?
 • Do kolika let vedl Jaroslav Foglar oddíl?
 • Jaká jídla si připravují skauti a skautky při vánočním setkání?
 • Vzpomeneš si, jaké vyznamenání si prohlíželi skauti na návštěvě u Jiřího Stránského?

Po sledování filmu

Následující aktivity jsou doplněny o informaci, pro jakou věkovou kategorii je vhodná a také jaký úkol ze skautské stezky a odborka se s danou aktivitou pojí, a tedy že realizací dané aktivity si můžete splnit i daný úkol ve skautské stezce, odborce.

 • Diskutujte
Vhodné pro: vlčata a světlušky, skauty a skautky, rovery a rangers
 
Film nabízí mnoho témat, o kterých můžete následně rozvinout se svou družinou nebo oddílem debatu.

Zde najdete možné otázky pro Vaši diskuzi: 

 • Schůzka naší družiny
Vhodné pro: vlčata a světlušky
 
Úkol ze stezky: oblast Můj kamarád

Zkuste se společně zamyslet nad tím, co je typické pro Vaší družinu. Máte nějaký svůj rituál, který dodržujete každou schůzku? Nebo si rozdělujete funkce např. že někdo se stará o nástěnku, někdo píše kroniku,...? Dejte hlavy dohromady a zkuste vyrobit velký plakát, který bude ostatním říkat, jaká je Vaše družina. Pokud si troufnete, můžete o tom natočit i krátké video.

 • Tajemná tvář
Úkol ze stezky: 2 - Informace (Cesta země a vody), 26 - Umět se vyjádřit (Cesta vzduchu a ohně), 43 - Historie skautingu (Cesta vzduchu a ohně)
 
Odborka: Skautský historik/skautská historička
 
Vhodné pro: vlčata a světlušky

Jednodušší varianta pro mladší: Připrav si na družinovku vytištěné fotografie skautských pamětníků či osobností ze střediska. Předpokladem je, aby členové družiny vybrané tváře ještě neznali. Vlčata a světlušky dostanou fotografii se jménem, nebo pouze několik indicií ze životopisu osobnosti (např. datum narození, povolání, přezdívku) a mají vypátrat souvislost s oddílem, střediskem, popřípadě najít fotografii či vyhledat osobu samotnou. Nabídněte možnost prohlédnout si střediskové archivní materiály, využít nápovědu někoho jiného (například jiného oldskauta, některého ze starších členů střediskové či oddílové rady atp.). 

Vhodné pro: skauty a skautky, rovery a rangers

Připrav si na družinovku vytištěné fotografie skautských pamětníků či osobností ze střediska. Předpokladem je, aby členové družiny vybrané tváře ještě neznali. Každý člen dostane (vybere si) jednu osobnost (mohou se opakovat). Úkolem je do příští schůzky vypátrat všemi dostupnými způsoby a technologiemi, kdo je na fotografii. Jedinou souvislost, kterou můžeš prozradit je, že osoby na fotkách byly skauty stejného střediska, popř. okresu (dle věkové kategorie tvých členů).

(Aktivita převzata od Skautského institutu)

 • Zkusit nové
Vhodné pro: vlčata a světlušky, skauty a skautky, rovery a rangers
 
Úkol ze stezky: 31 - Drobná pomoc (Cesta vzduchu a ohně), 32 - Větší pomoc (Cesta vzduchu a ohně), 36 - Družina jako tým (Cesta vzduchu a ohně), 37 - Zážitek s kamarády (Cesta vzduchu a ohně)
 
Odborka: Strážce přírody/Strážkyně přírody, Zelený Edison/Zelená Edisonka
 
Ve filmu jste viděli mnoho různých aktivit. Domluvte se v družině, která činnost Vás nejvíce zaujala a vyzkoušejte si ji. 
Ihned po shlédnutí filmu můžete např. vyzkoušet hlavolam ježek v kleci; přečíst si některý z příběhů Rychlých Šípů; prohlédnout si všechny odborky nebo prolistovat Vaše kroniky.
Další aktivity, které můžete zkusit s družinou jsou např. dobrý skutek, Jota/Joti, Svojsíkův závod, Závod vlčat a světlušek, návštěva domova seniorů, roznos Betlémského světla a mnoho dalších.
 • JOTA/JOTI

Vhodné pro: vlčata a světlušky, skauty a skautky, rovery a rangers

Úkol ze stezky: 30 - Inspirace v rozdílnosti (Cesta země a vody), 26 - Umět se vyjádřit (Cesta vzduchu a ohně), 37 - Zážitek s kamarády (Cesta vzduchu a ohně), Moje parta - rozšíření (Cesta vzduchu a ohně), 41 - Rozmanitost kolem nás (Cesta vzduchu a ohně), Rozmanitost světa - rozšíření (Cesta vzduchu a ohně)

Odborka: Mezinárodní skaut/skautka, Jazykář/jazykářka, Reportér/Reportérka, Cestoval/Cestovatelka, Mezinárodní skaut/Mezinárodní skautka

Slyšeli jste o této akci poprvé? A oslovila Vás? Tak se do ní zapojte! Proběhne 18. - 20. října 2019 a vy se při ní můžete snadno online setkat se skauty a skautkami z celého světa. A když si zrovna nebudeš chtít s nikým psát ani povídat, můžete poslouchat JOTI rádio nebo koukat na živé vysílání. Mimo jiné si zapojením se do akce splníte i některé úkoly z odborky Mezinárodní skaut/mezinárodní skautka. Více o akci https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4728-novinky-letosni-jota-joti-online-radio-a-televize

 • Co tam ještě chybí?
Vhodné pro: skauty a skauty, rovery a rangers
 
Úkol ze stezky: 24 - Můj názor (Cesta země a vody), 26 - Umět se vyjádřit (Cesta vzduchu a ohně)
 
Odborka: Divadelník/Divadelnice

Zkuste zapřemýšlet nad tím, jestli se skauti zapojují nebo organizují další akce, které ve filmu nebyly zobrazeny. Můžete se pokusit společně sehrát formou scénky ty momenty, které ve filmu podle Vás chyběly.

 • Můj oddíl
Vhodné pro: skauty a skautky, rovery a rangers
 
Úkol ze stezky: 13 - Tvoření (Cesta země a vody), 28 - Družina v oddíle (Cesta země a vody), 12 - Tvořivost (Cesta vzduchu a ohně), 35 - Družina jako parta kamarádů (Cesta vzduchu a ohně), 36 - Družina jako tým (Cesta vzduchu a ohně), Moje družina - rozšíření (Cesta vzduchu a ohně)
 
Odborka: Filmař/Filmařka, Fotograf/fotografka, Divadelník/divadelnice, Reportér/reportérka, Výtvarník/Výtvarnice

Zamyslete se nad tím, jaký je Váš oddíl. Co je pro něj typické? Co Vás vystihuje? Své nápady můžete promítnout do koláže, kterou si pak vystavíte v klubovně nebo sehrát scénku. Větší výzvou je natočit o Vašem oddíle krátký film, který by ostatním ukázal, jaký Váš oddíl je. 

 • Skautští pamětníci
Vhodné pro: skauty a skautky, rovery a rangers
 
Úkol ze stezky: 18 - Kladné vzory (Cesta země a vody), 32 - Příběh skautingu (Cesta země a vody), 19 - Kladné vzory (Cesta vzduchu a ohně), 38 - Demokracie v konkrétních příkladech (Cesta vzduchu a ohně), Propojený svět - rozšíření (Cesta vzduchu a ohně), 41 - Rozmanitost kolem nás (Cesta vzduchu a ohně), 42 - Příběhy v mém okolí (Cesta vzduchu a ohně), 43 - Historie skautingu (Cesta vzduchu a ohně)
 
Odborka: Skautský historik/Skautská historička, Historik/Historička, Občan/Občanka
Na promítání pozvěte skautské pamětníky, se kterými si po promítání můžete povídat např. o tom, jaké aktivity dělali také, co dělali jinak a společně se pobavit o tom, jak se skautské hnutí za tu dobu změnilo. 
 
Nebo se za skautským pamětníkem rovnou vydejte a zeptejte se ho, jak vzpomíná na své skautování. Rozhovory s nimi nahrejte a nahrávky bezpečně uložte. Můžete se také zapojit do projektu “Příběhy skautských pamětníků” a nahraný rozhovor přidat na web. Pokud o nikom nevíte, zkuste se zeptat vedoucí oddílu, střediska, určitě Vám poradí!
 
A na co se můžeš ptát? Zkus se zeptat, jak se žilo v dané době, co škola, rodina, jak trávili svůj volný čas, na co rádi vzpomínají, nebo co by chtěli vzkázat této skautské generaci. Další tipy, jak pracovat s pamětníky najdeš na stránkách Skautského institutu.
 • Příběhy skautských pamětníků
Vhodné pro: skauty a skautky, rovery a rangers
 
Úkol ze stezky: 18 - Kladné vzory (Cesta země a vody), 32 - Příběh skautingu (Cesta země a vody), 19 - Kladné vzory (Cesta vzduchu a ohně), 38 - Demokracie v konkrétních příkladech (Cesta vzduchu a ohně), Propojený svět - rozšíření (Cesta vzduchu a ohně), 41 - Rozmanitost kolem nás (Cesta vzduchu a ohně), 42 - Příběhy v mém okolí (Cesta vzduchu a ohně), 43 - Historie skautingu (Cesta vzduchu a ohně)
 
Odborka: Skautský historik/Skautská historička, Historik/Historička, Čtenář/Čtenářka, Občan/Občanka
 
Chtěli byste zjistit více informací o Jiřím Stránském, Jiřím Navrátilovi nebo dalších skautech? Podívej se na Příběhy skautských pamětníku, kde se o nich můžeš nejen dočíst, ale také poslechnout i rozhovory s nimi.
 • Poznávání historie skrze příběhy

Vhodné pro: vlčata a světlušky, skauty a skautky, rovery a rangers

Chcete si představit skautskou historii netradiční formou? Velmi dobrým pomocníkem se v tomto případě může stát metodika Skautského institutu, kde jsou některé skautské příběhy zpracovány pro jednotlivé výchovné kategorie.

Ludmila Dobrozemská
koordinátorka programových projektů
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1176x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: