....

Chyba na stránce: Cíle časopisu Ben Já Mína - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/benjaminci/casopis-benjamina/3505-cile-casopisu-ben-ja-mina?autologin=1"

Cíle časopisu Ben Já Mína

Cíle časopisu Ben Já Mína

Časopis Ben Já Mína má hlavních 14 cílů, které se snaží jednotlivými čísly naplňovat:

 

 • Podporuje poznávání světa všemi smysly.
 • Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt v ní a její poznávání.
 • Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (pomáhám s...).
 • Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
 • Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
 • Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
 • Rozvíjí estetické vnímání světa.
 • Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
 • Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
 • Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důrazem na schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost naslouchat.
 • Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé pracovní listy.
 • Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.
 • Časopis přináší informace a aktivity z jiných oddílů Benjamínků (vhodnou formou), seznamuje se skautským hnutím.
 • Nabízí atraktivní a věku přiměřené podněty.
logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: