....

Chyba na stránce: Revize skautských stezek se blíží důležitému milníku. Na co se můžete těšit? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/2980-probiha-revize-skautskych-stezek-zjistete-jak-bude-pokracovat?autologin=1"

Revize skautských stezek se blíží důležitému milníku. Na co se můžete těšit?

Revize skautských stezek se blíží důležitému milníku. Na co se můžete těšit?

V minulém roce se konečně naplno rozběhla práce na dlouho očekávané revizi skautské stezky. První půlrok byl ve znamení různých analýz, které představil článek na křižovatce v červnu. Druhá polovina roku pak byla věnována tomu, aby co nejdříve vznikla experimentální podoba revidované stezky. A s tímto úkolem se blížíme do finále. Máme připravený návrh nových aktivit, máme ujasněnou podobu stezky a pracujeme na grafickém zpracování do podoby samotné experimentální stezky. Tu bychom chtěli představit před koncem března (mj. na Valném sněmu ve Velkém Meziříčí).

Co je smyslem experimentální stezky?

Experimentální stezka nebude ještě finální nová stezka, na tu si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Nicméně experimentální stezka je klíčový a nezbytný milník na cestě k nové stezce. Jejím smyslem je představit novou podobu stezky v jednoduché „levné“ podobě, která bude dostatečná pro představení, vyzkoušení a diskusi. Teprve s těmito připomínkami (k experimentální, nikoliv současné stezce) budeme dotvářet finální novou podobu stezky (na půdorysu stezky experimentální), což nám umožní vytvořit ještě lepší stezku, která bude reagovat nejen na problémy stezky současné, ale také na názor budoucích uživatelů k nové podobě.

Nečekejte tedy krásnou barevnou novou stezku. Čekejte jednoduchou brožuru, která vám ale jasně ukáže, jak stezka rámcově bude vypadat a jaké aktivity jsou do ní navrhovány.

Jak bude revidovaná stezka vypadat

Nová stezka se bude skládat ze:

  • ze základu tvořící jádro stezky, které bude použitelné pro každý oddíl a které bude převážně povinné, a
  • z rozšíření, které si oddíl může, ale nemusí do stezky snadno zapojit.

Hlavním smyslem tohoto rozdělení je umožnit plnit pouze základ stezky obsahující to nejdůležitější (to umožní mít stezku v každém oddíle bez ohledu na jeho úroveň), a zároveň ponechat možnost stezku upravit podle potřeb oddílu či pro hlubší rozvoj, pokud na to oddíl či daný člen bude mít kapacity a chuť.

Počet stupňů stezky je navrhován zachovat dle stávajícího stavu na čtyři stupně, protože vychází z platné motivační zásady, aby dítě neplnilo příliš dlouho jeden stupeň (ideálně jeden stupeň na jeden rok). Nicméně zároveň je nutné tuto čtyřstupňovou posloupnost stezky významně zjednodušit a učinit praktičtější tak, aby nebyla příliš komplikovaná pro dítě ani pro vedoucí. Toho bude dosaženo tak, že se stezka rozdělí jen do dvou sešitů (do dvou sad aktivit) a k dokončení jednoho stupně bude potřeba splnění poloviny aktivit ze sady/sešitu. Stupně tedy nebudou tvořit jako nyní samostatné a oddělené celky (sešity ani sady aktivit), ale bude se vždy jednat o početní polovinu aktivit jednoho z celkem dvou sešitů. Od tohoto zjednodušení si slibujeme také větší motivaci k plnění a lepší přehled o náplni stezky.

 

Oblasti, body a aktivity. Co ve stezce bude?

Oblasti výchovného programu zůstávají stejné (Co umím a znám, Kdo jsem, Můj kamarád, Můj domov, Svět kolem nás, Příroda okolo nás). Mírné úpravy budou na úrovni bodů stezky. Budou posílena dvě nová témata, a to Tábornické dovednosti a Skauting. Obě tyto oblasti reagují na potřeby zjištěné při hodnocení stezek oddíly, tj. nedostatek praktických činností a viditelnější důraz na skautské myšlenky (zákon, slib, symbolika). U některých bodů dojde k jejich sloučení (např. Moje vztahy / Vztahy mezi lidmi či Já občan / Demokracie).

Aktivity prošly několika revizemi, ať už z hlediska časového (jak dlouho aktivity trvají a zda se dají stihnout), srozumitelnosti (jestli jsou jasně popsány, pochopitelné, jak se plní a zda nejsou příliš abstraktní), proveditelnosti (možnosti zařazení do programu, přiměřenost pro daný věk) a vazby na kompetence. V aktivitách dochází k významným změnám s cílem změnit jejich podobu a množství tak, aby došlo ke zmenšení náročnosti stezky (a to někdy až na polovinu původního časového rozsahu). Toto bude umožněno díky změnám formulací, náhradou dosavadních aktivit aktivitami novými a zejména pak rozdělením mezi část základní a rozšiřující.

Provedení. Jak bude stezka vypadat?

Stezka bude uspořádána pouze do dvou publikací, což bude přispívat i k vizuální a praktické jednoduchosti.

První publikace bude obsahovat:

  • základní aktivity      
  • prostor na přidání rozšiřující části stezky oddílem (vedoucím/oddílovou radou). Přidání rozšíření oddílem bude podpořeno tak, aby toto bylo pro oddíl co nejjednodušší. Zvažujeme jednoduchou webovou aplikaci, kde si vyberou rozšiřující aktivity, které chtějí přidat, doplní vlastní aktivity zaměřené na jejich oddíl či aktivity, které jim ve stezce chybí, a snadno  vytisknou v grafice kompatibilní se stezkou. Součástí nabídky budou vodácké doplňky.

 

Druhá publikace bude obsahovat:

  • základní aktivity      
  • „skryté“ stránky, které se budou moci otevřít až po splnění bodu. V těchto rozšiřujících stránkách nebudou pouze běžné aktivity stezky, ale i odkazy na související odborky a jiné programové nástroje rozvíjející daný bod. Splnění rozšiřující části druhého stupně bude vázáno na splnění určitého počtu aktivit z rozšiřujícího výběru. (např. splnění 10 rozšiřujících aktivit ze 3 oblastí, dvě splněné odborky a účast na jedné vybrané akci).

 

Poznámka k experimentální stezce: ta bude obsahovat pouze aktivity ze „základu“, tedy části společné pro všechny oddíly, ať již chtějí mít stezku jednodušší či složitější. Je to z toho důvodu, že jedno rozšíření si doplňuje oddíl sám, jednak že rozšiřující aktivity má smysl vybírat až po ukotvení základu (vhodných aktivit máme více než dost, protože zatím jsme spíše aktivit v rámci zjednodušení ubírali). Nicméně forma připravená pro tato rozšíření součástí experimentu bude, aby došlo k vyzkoušení tohoto principu.

Motivační prvky

Motivačním prvkem stále budou zůstávat výzvy navázané na dokončení jednotlivých stupňů, byť i u nich dojde možná k drobným změnám. Počítáme s nášivkamina kroj, jejich podoba nicméně bude reagovat na pozitivní i negativní zkušenosti se stávajícími nášivkami krystalů. Zatím nechceme pracovat s konkrétním symbolickým rámcem (jako bylo fantasy), nicméně zachování obecného symbolického rámce (čtyři živly) zatím neopouštíme.

Testování

Experimentální verze bude v průběhu letošního skautského roku (a možná i déle) procházet testováním, tedy praktickým zkoušením v oddílech. Pokud budete mít chuť se to testování zapojit, vyčkejte na článek na Křižovatce (během února), nebo můžete nezávazně psát na email pavla.sykorova@skaut.cz. Stejně tak můžete psát, pokud budete mít jakýkoli postřeh, který by mohl projektu experimentální stezky pomoci.

 

Co vy na to? Jde navrhovaná podoba stezky dobrým směrem pro její zjednodušení a už se nemůžete dočkat, až bude hotovo? Neváhejte se případně vyjádřit do komentářů pod tento článek, budeme rádi za váš názor.

 

Pavla Sýkorová – Gymi

Koordinátorka projektu revize stezky

 

 

 

 

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1252x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: