....

Chyba na stránce: Časopis pro benjamínky: jak by měl vypadat a čemu by měl sloužit? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/benjaminci/2184-casopis-pro-benjaminky?autologin=1"

Časopis pro benjamínky: jak by měl vypadat a čemu by měl sloužit?

Časopis pro benjamínky: jak by měl vypadat a čemu by měl sloužit?

Jak se bude odlišovat časopis pro benjamínky od běžných časopisů pro děti ve věku pět až sedm let? Na tyto a některé další otázky se pokusíme odpovědět v tomto článku.

Zjednodušeně řečeno, měl by se líbit dětem, zaujmout, upoutat, měly by se na něj těšít. Současně do něj chceme promítat hodnoty, které jsou důležité pro nás jako pro vychovatele. Odpověď je tedy průnikem dvou základních množin.
Když se na věc podíváme znovu a více zblízka, nebude odpověď už tak jednoduchá. Množina vychovatel bude obsahovat následující požadavky:

  • Chtěli bychom, aby časopis naše nejmenší podporoval ve všestranném rozvoji přiměřeně jejich věku.
  • Aby akcentoval vztah k přírodě a aby dával pocítit, že jsou součástí velké skautské rodiny.
  • Aby akcentoval schopnost dětí zaujmout perspektivu druhého, nejčastěji benjamínčí sestřičky či brášky, která je předpokladem k rozvoji empatie a zdravých mezilidských vztahů.
  • Protože jde o nástroj, který stojí především na zrakovém vnímáním dětí a pracuje s ním, chtěli bychom benjamínkům předkládat vizuálně kvalitní materiál, který bude mít potenciál rozvíjet jejich představivost a kreativitu.

Na Poradní skále v Kolíně se účastníci workshopů k časopisu také zamýšleli, jaký by měl časopis být, aby se dětem ve věku benjamínků ( pět až sedm let) líbil. Základním požadavkem byla schopnost časopisu komunikovat pomocí obrázků, a to i bez textového doprovodu. Snad bychom o něm měli hovořit spíš jako o "časokresu". Měl by také vést děti k činnostem mimo práci s ním samotným. Poptávka byla po barevnosti a pestrosti obsahu. Aby časopis obsahoval občas také vystřihovánky, samolepky a fotky benjamínků z činnosti a další libůstky. Musí také znát řeč, uvažování, schopnosti a přání dětí ve věku benjamínků.

Současně bychom pomocí časopisu chtěli podpořit práci vedoucích. Námětovou a metodickou podporou pro činnost. Proto by měl chodit časopis vedoucím, kteří s ním budou moci pracovat přímo na schůzce.

Jedním z metodických námětů je, že by každým číslem časopisu by mohl provázet jeden příběh. Vlastně takový malý symbolický rámeček. Každá (dvoj)strana příběhu v časopise by byla "přestrojeným" metodickým listem resp. mini instantním programem, který by vedl děti k odlišným činnostem v klubovně i mimo ni (Naříklad zjednodušeně: "pomozte lesnímu skřítku uvařit": děti budou míchat kaši kreslením kruhů na připravenou stranu; "skřítek a jeho přátelé si velmi pochutnali a byli tak rádi, že se mají, že si samou radostí zatančili": děti a vedoucí si vyzkouší nový taneček, atp.). Nadto by časopis obsahoval také strany, které by příběhu věnovány nebyly. Ale tady už nechejme prostor pro vizi a další invenci šéfredaktora.

Pěkný, ale poměrně ambiciózní plán, že? Přejme si, ať se časopis (časokres) líbí dětem i nám velkým.

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 615x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: