....

Chyba na stránce: Benjamínci - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/benjaminci/428-benjaminci?autologin=1"

Benjamínci

Benjamínci

Kategorie Benjamínků nedávno oficiálně vznikla a Junák pro ně nemá zatím žádné metodické materiály. To by se mělo snad v dohledné době změnit.

Od začátku práce na revizi výchovného programu se s předškoláky počítá. Je to něco, o co je velký zájem (zejména v městech, kde je větší konkurence). Chceme pro ně vytvořit základní nástroje, které vůdcům usnadní jejich činnost, pokud se rozhodnou s předškoláky začít (což nemusí být všude potřeba). Nyní probíhá připomínkování, schvalování, máme první návrhy pracovních listů a začínáme rozpracovávat metodiku pro vedoucí. Předškoláci se stali jednou z priorit pro letošní skautský rok.

Připravujeme tři hlavní věci:

  • Pracovní listy, které bude možné na schůzkách s předškoláky použít (ať již připraveným nebo vlastním aktivitám)
  • Motivační deníček, pro každé dítě, aby v něm bylo nějak vidět, co dokázalo, co se mu povedlo, co zažilo
  • Metodiku pro vedoucí, ta se bude zabývat specifiky této věkové kategorie a vhodným programem a přístupem k nim

Kloníme se k tomu nepřicházet s nějakým společným symbolickým rámcem, který by sjednotil to, co nyní existuje. Chceme spíše nabídnout spoustu inspirace v tom, aby si to oddíl mohl udělat tak, jak mu to bude vyhovovat.

Název věkové kategorie je již sice schválen (Benjamínci). Chceme, aby pro ně platila jednoduchá pravidla (jakási obdoba zákona), která je povedou ke správnému chování a která budou říkat, že se mají s úsměvem hrát, dělit se kamarády a poslouchat starší.

Ze společných prvků navrhujeme šátek veselé barvy, příp. tričko jednotné pro předškoláky daného oddílu. Vše tedy má být jednoduché, veselé a hravé, tak jak je pro tento věk typické.


Více informací:

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: