....

Chyba na stránce: Kurzy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/roveri-rangers/roveri-rangers-kurzy?autologin=1"

Kurzy

Kurzy

Skautské vzdělávání může naučit mnoho nového a užitečného, co se bude v životě (ať již skautském či osobním) hodit.

Kurzy a lesní školy umožňují vyjet za hranice oddílu a města, potkat nové přátele a kamarády a dozvědět se spoustu zajímavých věcí, které posunou někam dále. Dá se vybírat z kurzů zaměřených na rovering (roverské kurzy) nebo na kvalifikační kurzy, které se mohou hodit při práci pro oddíl či středisko.

Prostřednictvím kurzů je možné:

  • Podpořit svůj osobní rozvoj, rozšířit si svoje obzory
  • Navázat skautské kontakty a přátelství
  • Získat motivaci do další činnosti

Kurzy a vzdělávací akce pro rovery a rangers:

Kurzy zaměřené na rovering (www.roverske­kurzy.cz)

  • Kurzy přispívající k sebepoznání (Fonticulus, Fons,…)
  • Kurzy přispívající k rozvoji kmenové spolupráce (Svatoplukovy pruty,…)
  • Kurzy zaměřené na přípravu k vedení R&R (Safír, Roverská lesní škola, Rovel,…)

Ostatní kurzy a zkoušky

  • Čekatelská zkouška, čekatelský lesní kurz
  • Vůdcovská zkouška, vůdcovský lesní kurz
  • Zdravotnický kurz
  • Lesní škola

Kurzy a vzdělávací akce hledej na Rovernetu nebo na www.roverskekur­zy.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3589x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu