....

Chyba na stránce: Odborky - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/roveri-rangers/roveri-rangers-odborky?autologin=1"

Odborky

Odborky

Cíle odborek:

  • podpořit osobní rozvoj roverů a rangers v některých specializovaných dovednostech
  • dát příležitost vyniknout v nějaké dovednosti

Odborky coby odborné zkoušky v různých oborech je nástroj zasahující skautský a mladší roverský věk. V roverském věku by mělo jít o prohloubení zájmů jednotlivých roverů a rangers o určité téma či činnost, které může být spojené s přípravou na budoucí povolání. Mnohé oblasti odborných zkoušek pro rovery a rangers již mohou nabývat značného stupně odbornosti. Odborky tedy budou připraveny tak, aby byly řádným výchovným nástrojem pro mladší rovery a rangers s tím, že budou tvořit součást (nadstavbu) skautských odborek.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4170x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu