....

Chyba na stránce: Zařaďte nové odborky do programu letošních táborů - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/skauti-skautky/200-odborky/2583-zapojte-odborky-na-tabory?autologin=1"

Zařaďte nové odborky do programu letošních táborů

Zařaďte nové odborky do programu letošních táborů

Po roce jsme zpět s informacemi o stavu odborek. Máme již další hotové a připravené na tábory.

Všechny odborky jsou k dispozici na webu odborky.skauting.cz, kde ke každé odborce naleznete shrnutí odborky, pracovní list a ostatní potřebné informace.

Pracovní list si bude vést každý člen sám za pomoci a podpory patrona, kterého si zvolí. Tím může být vůdce, starší rover/rangers nebo kdokoliv zkušený, kdo již danou odborku získal, např. družinový rádce. Ten bude mít za úkol svého „svěřence“ provést odborkou, hodnotit splněné úkoly, pomáhat v případném zlepšení a úspěšnému dosažení kýženého cíle.

Aby to nebylo jen plnění daných úkolů, jako to bývalo u starých odborek, kdy se musely plnit určené body, tak jsme to rozdělili na části Dokaž to! (hlavní podmínky pro splnění) a Zkus to! (doplňující podmínky pro slnění).

Člen plnící odborku si vybere určený počet bodů pro danou věkovou kategorii z obou částí, které bude postupně plnit. Každý splněný bod si poté podepíše současně s patronem, který zhodnotí, jestli bylo vše v pořádku splněno. Tyto body vybírají společně, aby úroveň odpovídala zkušenostem a znalostem konkrétního člena.

Dali jsme i prostor pro vlastní bod plnění, který si může každý zvolit sám po dohodě s patronem. Tímto to bude jistě zajímavější a pestřejší nejen pro členy, ale i pro okolí. Nikdy nevíte, co se může vyklubat v hlavách našich plnitelů, čím můžou zpestřit i táborový program či vybavení J.

Tento systém bude pro všechny věkové kategorie stejný. Lišit se to bude samozřejmě v rozsahu a počtu splněných bodů vybraných odborek.

Získané odborky budou moci nosit vaši členové i po dovršení 18-ti let. Tím se to odlišuje od předchozího systému. Prostě jsme tím chtěli motivovat rovery/rangers (i dospělé), aby neváhali a zapojili se také do plnění. Přeci jen je to přínosem i pro tuto skupinu, kdy mohou vyniknout v nějaké disciplíně, kde dosud tápali.

Věříme, že tyto odborky najdou místo i u vás a zahrnete je do programů na tábory a následného skautského roku.

Pokud chcete zapojit odborky na tábory s plnou naší podporou a poskytnout nám ucelenou zpětnou vazbu, nabízíme vám možnost napsat si o balíček na adresu odborky@skaut.cz. Součástí balíčku jsou vytištěné dosud všechny zveřejněné odborky, patnáct promo nášivek, základní metodika k odborkám. Naopak vás prosíme o vyplnění zpětné vazby, fotky, postřehy z plnění… Balíčků je připraveno pro prvních patnáct přihlášených oddílů.

V případě nejasností, dotazů, poznámek, postřehů apod. jsme plně k dispozici na webu odborky.skauting.cz nebo na emailové adrese odborky@skaut.cz.

Pavla Sýkorová - Gymi
koordinátorka projektu skautských odborek

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1243x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: