....

Chyba na stránce: Skautský odbor - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/skauti-skautky/skauti-skautky-odbor?autologin=1"

Skautský odbor

Skautský odbor

Skautský odbor je skupina, která se z ústřední úrovně stará o podporu vůdců, rádců a všech, kdo patří k výchovné kategorii skautů a skautek. Aby mohla pomáhat efektivně a tam kde je třeba, neváhejte se na ni obrátit se svými starostmi, podněty, připomínkami a přáními na skabor@skaut.cz. Tým je otevřený také novým spolupracovníkům, které láká téma skautské výchovy.

POSLÁNÍ ODBORU

 • udržování a rozvoj výchovných nástrojů (např. oprava stezky, vydání podpůrných materiálů atd.)
 • zajištění stabilních akcí (např. Svojsíkův závod, Skautský muzikál…)
 • oborová oponentura (k nově vznikajícím materiálům, k časopisům, vzdělávání atd.)
 • informování hnutí o dění pro danou věkovou kategorii
 • zjišťování poptávky a zpětné vazby z hnutí

Úkolem SKABORU je zajistit správné a široké používání výchovných nástrojů pro věkovou kategorii skautů a skautek, čímž se rozumí, že nástroj:

 • je využíván většinou oddílů
 • je atraktivní pro současné děti a odpovídá aktuálním trendům společnosti
 • je přijímán vedoucími oddílů, neklade na ně zbytečně velké nároky, které by nemohli zvládat, mají k dispozici všechny podpůrné materiály (metodiky, pomůcky…)

Pokud toto výchovný nástroj nebude splňovat, je úkolem SKABORU iniciovat změnu:

 • podpořit vhodnou formou používání nástroje (komunikace, metodické články, semináře…)
 • provést úpravu nástroje vlastními silami
 • navrhnout zásadnější úpravu nástroje formou projektu mimo tým SKABORU

Mezi výchovné nástroje SKABORU patří např. skautské stezky, odborky, Svojsíkův závod, Dobrodružství za obzorem, časopisy (Skaut, Teepek), metodiky, podpora rádců, akce pro skatský věk…

Skautský odbor je otevřené uskupení lidí, kteří chtějí pomáhat skautským vůdcům při vedení a výchově skautů a skautek. Pokud by i tebe zajímala a lákala taková činnost, tak se naváhej ozvat. Důležité je nadšení a chuť se na něčem podílet ;)

Ke spolupráci zvou: Janka - Jana Horská z Polné, Vašek - Václav Koukolíček z Višňové, Smurf - Martin Kolařík z Prostějova, Šídlo - Eliška Sychrová z Brna, Miška - Eliška Petáková z Prahy, Ondra - Ondřej Letocha z Brna, Gymi - Pavla Sýkorová z Prahy

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1578x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu