....

Chyba na stránce: Co dál po skončení kola Závodu vlčat a světlušek - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/vlcata-svetlusky/942-co-dal-po-skonceni-kola-zvas?autologin=1"

Co dál po skončení kola Závodu vlčat a světlušek

Co dál po skončení kola Závodu vlčat a světlušek

V tuto chvíli jsou základní kola Závodu vlčat a světlušek minulostí a již probíhají krajská kola. Tento článek se připomíná velitelům závodů pozávodní úkoly.

Účastníci

Zúčastněné hlídky mají možnost vyplnit krátkou zpětnou vazbu na proběhlý závod.

K formuláři zpětné vazby se lze dostat na konkrétním závodu v záložce ORGANIZACE, ADMIN a úplně dole je odkaz na ZPĚTNOU VAZBU ÚČASTNÍKŮ.

Vlastní vyplnění zpětné vazby je pak už jednoduché.

Velitel závodu

Veliteli závodu ukládají platná pravidla některé pozávodní úkoly. Jedná se především o zpřístupnění výsledkové listiny závodním hlídkám a to nejpozději do 3 dní od ukončení akce.

Výsledková listina je dostupná po přihlášení záložce ORGANIZACE, ADMIN, kde je odkaz na výsledky jednotlivých hlídek (záložka DRUŽINY, VÝSLEDKY).

V okamžiku uzavření výsledkové listiny (viz obrázek), se automaticky vytvoří nová přihláška do vyššího kola závodu. I po uzavření výsledků lze měnit postup hlídky do vyššího kola.

Další povinností velitele závodu je vyplnit závěrečnou zprávu ze závodu a to nejpozději do měsíce od skončení akce

 

S nejasnostmi či dotazy se můžete obrátit na štáb závodu přes mail zvas@skaut.cz

Libor Novotný (Hobit)
velitel štábu závodu

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 352x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: