....

Chyba na stránce: Motivační program Oldskauting 21: výzva pro všechny generace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dospeli/2382-motivacni-program-oldskauting-21-vyzva-pro-vsechny-generace?autologin=1"

Motivační program Oldskauting 21: výzva pro všechny generace

Motivační program Oldskauting 21: výzva pro všechny generace

V říjnu 2013 byl 9. sněmem Kmene dospělých Junáka v Kutné Hoře přijat nový motivační program skautingu dospělých – Oldskauting 21 (OS 21). Konkrétně a věcně definovaný rámec kmenové činnosti se postupně přenáší do práce klubů i aktivit jednotlivců. Program se i průběžně rozvíjí a doplňuje podle potřeb široké generační základny Kmene dospělých.

„Motivační program je odrazem více než stoleté historie oldskautingu v našem hnutí. Zároveň však vstřebává nové moderní prvky a je výrazně zacílen do budoucna. Také proto jej nazýváme programem skautingu dospělých 21. století,“ charakterizuje OS 21 náčelník Kmene dospělých Vladimír Stránský – Sása.

OS 21 plynule navazuje na skautský výchovný program pro mládež. Je do značné míry kompatibilní s nedávno přijatým novým roverským programem. Odráží rovněž cíle českého skautingu zakotvené ve Strategii Junáka do roku 2022.

Kmenem dospělých se prolíná několik generačních větví. Vedle pamětníků prvorepublikové „zlaté éry“ českého skautingu stojí ti, kteří na stejnou stezku vykročili v poválečném Junáku. Početnou skupinu tvoří střední generace skautů z přelomu 60. a 70. let minulého století. Dnes už ale na dveře oldskautingu klepou i mladí z počátku 90. let. Jak všechny tyto generace spojit, a přitom jim ponechat prostor pro přirozeně odlišné formy činnosti?

Program OS 21 je vytyčen tak, že nabízí univerzální prostředí k seberealizaci všech členů Kmene dospělých, bez věkových rozdílů.

„Oldskauting 21 je výzvou pro všechny generace. Je ovšem na každém z oldskautů a jednotlivých klubech, jak a čím bude obsah programu – tedy to, co tvoří naši kmenovou činnost – naplňován. Jednotlivé oblasti OS 21 mají široké mantinely. Ty umožňují aktivní práci příchozích mladších oldskautů, stejně jako činnost seniorských klubů. Zároveň je program OS 21 průběžně obohacován o další podněty přímo z hnutí“ doplňuje Alena Nekolová, členka náčelnictva a zpravodajka pro program a vzdělávání Kmene dospělých.

Program Oldskauting 21 se opírá o čtyři základní pilíře skautingu dospělých:

  1. Podpora a pomoc skautskému hnutí mládeže
  2. Osobní rozvoj – Klubová činnost – Péče o skautskou historii – Práce pro společnost
  3. Charitativní činnost a sociální projekty
  4. Mezinárodní dimenze skautingu dospělých

Podrobnosti o motivačním programu OS 21 jsou uvedeny na Křižovatce v sekci Program-Dospělí (http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/dospeli).

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 934x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu