....

Chyba na stránce: Motivační program Oldskauting 21 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dospeli/2383-motivacni-program-oldskauting-21?autologin=1"

Motivační program Oldskauting 21

Motivační program Oldskauting 21

Co je to skauting dospělých? V čem se liší od výchovného hnutí mládeže a jaké je jeho poslání? Základní odpovědi nastiňuje Ústava Mezinárodního společenství skautů a skautek (ISGF), která tuto oblast definuje jako širokou podporu skautingu mládeže, celoživotní sdílení skautských hodnot a ideálů a jejich přenášení dospělými skauty do společnosti, v níž žijí.

U nás je pro skauting dospělých – historicky označovaný tradičním názvem „oldskauting“ – charakteristické jeho sepjetí se skautingem mladé generace.

S ohledem na úvodní charakteristiku lze skauting dospělých (oldskauting) vnímat jako součást celoživotního formování osobnosti. Tato definice se stala i základem programu pro dospělé. V Junáku jde o tu kategorii dospělých skautů, kteří se už bezprostředně nevěnují výchovné práci s mládeží – ale skauting trvale podporují a zároveň se stal jejich životním stylem, s výraznými rysy sebevýchovy a vlastních motivačních cílů.

K lepšímu „uchopení“ zmíněné činnosti různorodými generačními skupinami Kmene dospělých byl vytvořen motivační program Oldskauting 21 (OS 21). Vytyčuje rámec skautingu dospělých a obsahuje soubor základních informací a nabídku tipů, výzev a projektů, které objasňují náplň činnosti jednotlivců i oldskautských klubů. To podstatné – principy skautingu, slib a zákon, jak je do našeho hnutí vetknul zakladatel světového skautingu Robert Baden-Powell – jsou shodné pro všechny věkové kategorie, takže jsou i páteří a míchou skautingu dospělých.

Skauting dospělých lze chápat jako pomyslný další stupeň komplexního skautského výchovně-motivačního programu.

Oldskauting 21 se opírá o čtyři základní pilíře (oblasti) činnosti. Ty definují podstatu a poslání skautingu dospělých a popisují základní formy aktivit jednotlivců i práce ve společenství – od oldskautských klubů až po celý Kmen dospělých.

Program ale není direktivním předpisem! Je inspiračním souborem podněcujícím k vlastní aktivitě jednotlivců a klubů podle jejich podmínek. Je-li však v činnosti oldskautů některá oblast opomíjena či podceňována, zbytečně se každý ochuzuje o část z toho, co tento komplexní program obsahuje a nabízí.

Motivační program OS 21 byl schválen na 9. sněmu Kmene dospělých v roce 2013 v Kutné Hoře a stal se nosným prvkem kmenové činnosti. Pro potřeby členů KD byla vydána informační brožura, zaslaná počátkem roku 2014 všem členům Kmene dospělých jako příloha časopisu Skautský svět. Zároveň byla distribuována prostřednictvím sítě okresních a krajských zpravodajů KD. V elektronické formě je brožura ke stažení zde - v e-knihovně na Křižovatce.

Stahujte brožuru Jednou skautem, navždy skautem - motivační program Oldskauting 21...

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 949x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu