....

Chyba na stránce: Dospělí - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dospeli/432-dospeli?autologin=1"

Dospělí

Dospělí

Nazdar sestry a bratři, vítejte na retrospektivní webové stránce Kmenových novinek.

Pro Kmen dospělých (KD) byl v letech 2010 až 2015 elektronicky vydáván občasník "Kmenové novinky (KNOV)". Vzhledem k tomu, že nynější tištěná i elektronická média Kmene dospělých Junáka navazují programově na dřívější tištěné Kmenové noviny a nikoliv na KNOV, je zde - již jen pro historickou úplnost - pověšen soubor této elektronické řady.

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

 Za zveřejnění odpovídá: bývalý redaktor KNOV Vladislav Jech - Kamzík , e-mail: /vjech.kamzik@volny.cz/.

Skautský svět 2017 roč. 56 čís. 1 na str. 32 uvádí: "Když Eduard Marek na sklonku září jako první vyťukal na klávesnici počítače adresu www.skaut.cz/kmendospelych a pustil se do surfování na nových stránkách, na kalendáři webu svítilo, že tak učinil ve věku 100 let, šesti měsíců, jednoho týdne a dvou dnů."

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu