....

Chyba na stránce: Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2016 prošla významnými změnami, doporučujeme pozornosti - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dospeli/vzdelavaci-akce/2254-vysla-smernice-ke-vzdelavacim-akcim-v-roce-2016?autologin=1"

Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2016 prošla významnými změnami, doporučujeme pozornosti

Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2016 prošla významnými změnami, doporučujeme pozornosti

Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2016 byla vydána. Je ke stažení ve spisovněDoporučujeme si ji pečlivě projít, v souvislosti s přechodem agendy vzdělávání do skautISu obsahuje tentokrát významnější změny.
 
Vypichujeme ty nejdůležitější:
  • Směrnice je upravena dle přechodu agendy vzdělávání do skautISu. Tzn. mění se způsob hlášení a dalších kroků souvisejících se vzdělávacími akcemi.
  • Odpadávají dvě vlny hlášení vzdělávacích akcí (dále VzA) v květnu a v září. Poslední možný termín pro hlášení akcí je posunut na 31. 10. 2016.
  • Všechny akce je nutné hlásit a žádat o dotaci minimálně 4 týdny před zahájením akce (důvod: včasné zveřejnění v databázi VzA na Křižovatce a možnost včasného informování krajů o konání akce pro potřeby návštěvy)
  • Nově je nutno vyplnit do skautISu reálné účastníky a to do 14-ti dnů po každé části akce. (důvod: sledování reálného čerpání dotace)
  • Došlo k cca 15% zvýšení dotačních částek na osoboden.
  • O další navýšení mohou požádat akce, jejichž tým se autorsky zapojí do tvorby nové příručky k čekatelské zkoušce či metodiky pro vzdělavatele.
  • Na 50% z částky na osoboden budou při schvalování akce kráceny jednodenní akce trvající 3 hodiny a méně (typicky např. večerní semináře).
  • Kvalifikace budou absolventům zadávat do skautISu sami pořadatelé, nikoliv ústředí (blíže viz kapitola směrnice 5 o závěrečné zprávě).

V případě dotazů se obraťte na vzdelavani@skaut.cz.

Bára Tichavová - Rozárka
zpravodajka pro dospělé a vzdělávání

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1767x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu