....

Chyba na stránce: Cíle časopisu Roverský kmen - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/rangers-a-roveri/casopis-roversky-kmen/3447-cile-casopisu-roversky-kmen?autologin=1"

Cíle časopisu Roverský kmen

Cíle časopisu Roverský kmen

Pro rok 2017/2018 má Roverský kmen tyto cíle:

 • Podporovat všestranný rozvoj
  • přinášet náměty na zajímavé oblasti pro osobní rozvoj
  • podporovat rozvoj R&R po stránce tělesné, psychické, duchovní a sociální
  • podporovat vnímání osobního rozvoje jako klíčového a nezbytného prvku roverského věku (jak ve vztahu k roli činovníka, tak ve vztahu k budoucímu povolání)
 • Podporovat aktivní činnost a aktivní přístupnosti
 • Ukazovat cesty a možnosti v oblasti osobního rozvoje a vzdělávání v profesní i volnočasové úrovni
  • nabízet možnosti volnočasového vzdělávání vedoucího k rozvoji dosavadních znalostí a dovedností
  • podporovat chápání skautských aktivit jako praxe pro budoucí povolání
 • Podporovat promítání skautských hodnot do každodenního života
  • podporovat chápání skautských aktivit jako praxe pro budoucí povolání
  • ukazovat na reálných příbězích, co se nabízí po roveringu (rodinný skauting, funkce v OJ, oldskauting)
 • Motivovat pro další skautskou činnost
  • podporovat "každodenní" rozměr hesla Sloužím
  • přinášet situace (ve skautském i mimoskautském prostředí) vedoucí k nutnosti rozhodování založeného na hodnotách
 • Podporovat používání nástrojů, ketré jsou aktuální prioritou pro cílovou skupinu
  • VÝZVY A PROJEKTY: podporovat zařazování výzev a projektů do činnosti roverských skupin
  • KURZY: ukazovat, jak si vybrat kvalitní kurz vhodný pro konkrétního rovera
  • ROVERSKÉ AKCE: podporovat zapojení R&R do akcí celostátního či regionálního charakteru a přinášet informace o proběhlých akcích
  • ZAHRANIČNÍ AKTIVITY: podporovat zapojení roverských skupin do menších mezinárodních akcí
  • ROVERNET: podporovat používání RoverNetu jako nástroje k síťování R&R a k inspiraci a motivaci do roverské činnosti
 • Podporovat rozvoj obecných metodických dovedností pro roverskou činnost
  • ukazovat, jak fungují roverské kmeny po celé republice se všemi jejich klady i zápory a jednak tak vytvářet imaginární mapu toho, jak vypadá český rovering a zároveň být ostatním roverským kmenů inspirací k novým aktivitám nebo nové formě fungování.
 • Přinášet konkrétní náměty na roverskou činnost
  • přinášet konkrétní náměty (inspirace) a hotové programy (metodika) pro činnost roverských společenství a na roverských akcích
  • ukazovat práci se skautskou metodou v roverském věku a představovat výchovné metody použitelné v rámci roverského programu
 • Podporovat rozvoj obecných metodických dovedností rozšiřující kompetence čekatelské zkoušky"
  • podporovat rozvoj obecných metodických dovedností pro roverskou činnost a přinášet pro ni konkrétní náměty;
  • podporovat rozvoj obecných metodických dovedností rozšiřující kompetence čekatelské zkoušky
 • Informovat o dění v roverském programu i šířeji ve skautském hnutí
  • informovat členy o aktuálním skautském dění a dávat jim příležitost k tomu, aby si měli šanci vytvoří vlastní názor a udržovat si aktuální přehled o tom, co se děje v hnutí
 • Představovat skautské hnutí jako zajímavou a atraktivní komunitu
  • představovat skautské hnutí jako zajímavou a atraktivní komunitu, kterou prošla řada zajímavých a inspirativních lidí, kteří jsou hodní následování
 • Budovat zodpovědnost RaR za rozvoj a budoucnost Junáka
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 430x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: