....

Chyba na stránce: Výzvy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/rangers-a-roveri/roversky-zacatek-vyzvy-a-projekty/474-vyzvy?autologin=1"

Výzvy

Výzvy

Cíle výzev

  • podporovat všestrannost rozvoje jednotlivce
  • vést rovera k sebevýchově, sebepoznání a sebepřekonání
  • posilovat vlastní zodpovědnost rovera za jeho osobní rozvoj
  • poskytnout roverovi nástroj, aby si uměl stanovit cestu osobního rozvoje a jeho vyhodnocení

Výzvy vedou k sebevýchově, sebepoznání a sebepřekonání, jsou určeny pro jednotlivce. Navazují na skautské výzvy, které mohou skauti plnit po dokončení určitého stupně. Jsou osobními zkouškami, které si roveři vytváří sami podle daného schématu. Výzvy se mohou značně lišit náročností, formou i časovou dotací – od několikahodinových až po mnohaměsíční aktivity. Jednotlivé výzvy budou děleny tématicky(např. fyzické, duchovní, kulturní…) a podle náročnosti. Mohou zahrnovat jednu i více oblastí roverské cesty. Nástroj bude poskytovat vzorové (typově hotové) výzvy, náměty výzev a návod, jak vytvořit vlastní výzvu podle určitých kritérií a jak ji zařadit do systému nástroje.

Přehled vymyšlených výzev a možnost přidávat vlastní je na rovernetu.

Výzvy pro inspiraci roverském diáři. V něm je také k dispozici několik přehledů, které ukazují, jak výzvy zapadají do celku roverského programu a jak je kombinovat s ostatními nástroji.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.