....

Chyba na stránce: Projekty - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/rangers-a-roveri/roversky-zacatek-vyzvy-a-projekty/475-projekty?autologin=1"

Projekty

Projekty

Cíle Projektů

  • rozvíjet týmovou spolupráci
  • rozvíjet schopnost dlouhodobější koncepční práce včetně určování cílů
  • rozvíjet dovednosti z plánování
  • posilovat přebírání a přijímání zodpovědnosti
  • rozvíjet specifické dovednosti dle zaměření projektu
  • poskytnout specifickou zkušenost dle zaměření projektu (např. ze služby…)

Jako projekty chápeme strukturované akce většího rozsahu, do jejichž přípravy se zapojí větší skupina, jejíž členové budou mít různé funkce. Roverské projekty vycházejí z projektové výchovy a základním principům Služby. Jejich cílem je prakticky vzdělávat a vychovávat rovery a rangers ke službě v různých oblastech života. Projekty se mohou značně lišit náročností – od jednorázových několikatýdenních až po dlouhodobé v délce několika let. Jednotlivé projekty budou rozděleny do tématických celků (např. environmentální, humanitní, sociální, sportovní, zahraniční, expedice…) a také podle náročnosti. Jednotlivá roverská společenství (kmeny) budou mít na výběr, do kterých projektů se zapojí. Při realizaci více projektů by se mělo měnit tématické zaměření. Nástroj bude poskytovat vzorové (typově hotové) projekty, náměty projektů a návod, jak vytvořit vlastní projekt podle určitých kritérií a jak ho zařadit do systému nástroje.

 

Přehled vymyšlených a vyzkoušených projektů najdete na rovernetu.

Také už existuje dvojstrana se základními informacemi o roverských projektech

Aktuální náměty na projekty je možné nalézt v roverském diáři.

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.