....

Chyba na stránce: Družinový systém - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/roveri-rangers/228-oddil/1395-druzinovy-system?autologin=1"

Družinový systém

Družinový systém

I když nemáme v oddíle 28 nadšených chlapců a 4 ideální rádce k tomu, družinový systém nám může i tak výchovu usnadnit. Alespoň v těch částech, na které ve svých podmínkách dosáhneme. A ty, na které nedosáhneme, nahradíme programy vedoucími k požadovaným výchovným cílům.

Část skautské metody, družinový systém, je krásným ideálem. Chlapci (či děvčata) prožívají své mládí ve společnosti vrstevníků v čele s osvíceným rádcem, který je v případě potřeby usměrní. Družinový život plyne skrze napínavé soutěže, špehování ostatních tří družin a závody, ve kterých jde o vteřinky a vítězství je vrtkavé. Na schůzkách se scházejí všichni a včas, rádce vysvětluje programy za hrobového ticha a benjamínek nadšeně navrhuje velké družinové podniky, které chápavý vůdce vždycky schválí. Naskytne-li se práce, chlapci se předhánějí, který se do ní pustí, a jedna družinová funkce jim není dost. Sám rádce pak za svou družinu bojuje na napínavých oddílových radách a hrdost na příslušnost ke Kamzíkům, Lišákům či Vontům z něj jen čiší.


I když nemáme v oddíle 28 nadšených chlapců a 4 ideální rádce k tomu, družinový systém nám může i tak výchovu usnadnit. Alespoň v těch částech, na které ve svých podmínkách dosáhneme.

A ty, na které nedosáhneme, nahradíme programy vedoucími k požadovaným výchovným cílům.

 

DRUŽINA – PARTA

V partě jde především o vztahy. Taková skupina nesmí překročit určitou velikost, zpravidla se uvádí, že cca 8 členů je maximum pro to, aby k sobě jednotlivci mohli navázat úzké vztahy napříč celou skupinou. Ve větších počtech už pak skupina vnímá svou příslušnost spíše skrze znaky skupiny než skrze konkrétní jednotlivce. Pro vztahy je velmi důležitý věk: v rychlém dětském dospívání mohou už tři roky znamenat komunikační bariéru, jiné zájmy, zážitky a hodnoty. V partě se prožívá mnoho zábavy a její společné sdílení a pamatování je součástí prožívání vztahů v partě. Ve skautingu se kromě prožívání samého projevuje i družinovým duchem, tedy vnějšími projevy sounáležitosti k sobě.

Uvědom si:

Možná nemáš družiny dvě nebo tři, ale přesto v této části tvůj výchovný systém zdaleka neselhává: pokud ti v oddíle fungují menší skupinky s úzkými vazbami a členové skupin jsou vzájemně podobného věku, část družinového systému je funkční. Ovšem pokud družinu nevede dospělý.

DRUŽINA – TÝM

Tým je založen na výkonnosti. Pro maximální výkon je ochoten udělat cokoli, učí se účelněji komunikovat a spolupracovat. Lidi v týmu spojuje společná motivace – chuť vyhrát či dosáhnout stanoveného cíle. Soupeřem, nad kterým vyhrávají, může být buď jiná skupina (nebo třeba čas). Radost z obtížné výhry tým spojuje. Ideální je, když máme více družin podobné úrovně a stejného věku, mezi nimiž není jednoznačný vítěz. V určitém věku přechází soutěživost (zejména u holek) v radost ze spolupráce. Pak si družina vystačí sama se svým úkolem, na kterém si postupně své dovednosti zlepšuje. Z pocitu „jsme borci“ vyrůstá hrdost na sdílený tým – další část družinového ducha. Může se projevovat hesly, pokřiky a vůbec zvyklostmi, které členové jednoho týmu sdílejí.

Uvědom si:

Poskytuješ skautům a skautkám dostatek prostoru pro soutěživost? Dáváš jim šanci, aby se učili spolupracovat a efektivně komunikovat v TRVALEJŠÍCH CELCÍCH? Tyto tzv. „měkké dovednosti“ dnes patří na trhu práce k nejžádanějším. Pokud skrze družinové, vyrovnané uspořádání tuto možnost nemají, budeš se na měkké dovednosti muset více soustředit přímo v programech.

DRUŽINA – JEDINEČNÉ OSOBNOSTI

Individuální schopnosti mají v dlouhodobě fungující zdravé družině prostor k růstu. Poté, co se skupina formuje a její vztahy se (více v teorii skupinové dynamiky) ustálí, má každý z členů prostor přispět ke kvalitě družiny a osobně se tak posunout. Práce, které má družina na starosti, aktivity, do kterých je vržena, upevňují role jednotlivých členů. Svobodná volba družinových funkcí u každého pomůže také k rozvoj zodpovědnosti. Vědomí, že jedinec je prospěšný svému celku, je pozitivní motivací pro rozvoj odpovědných postojů do života. Samostatnou rolí je rádce družiny. Je zde větší důraz na vůdčí schopnosti, metodické dovednosti, znalosti z oblastí potřebných pro rádcovskou pozici atd. Rádce je kromě pout s družině už silněji vázán i na samotný oddíl. Pro ostatní členy družiny navíc může sloužit jako vzor.

Uvědom si:

Umožňuješ skupinám ve svém oddíle, aby se ustálily, a pomáháš tak každému členovi najít si své vlastní místo? Jen tehdy mu vytváříš ideální prostředí pro osobní rozvoj a iniciativu.

Osm členů vedení oddílů se s námi podělilo o své názory. Brepta z karlovarského Mikanu, Bzííí z třeboňských Žabek, Muff z pražských, Focik z Turnovského oddílu Habokawy, Kamzík z , Důče z , Barboš z Českých Budějovic, Lukáš z Nového Města n. Met. Přemýšleli o tom, jak chápou družinový systém oni, jak je na tom jejich oddíl a jaké jsou vlastně výhody a nevýhody systému. Nekrácené odpovědi najdeš na konci článku.


Nekrácené odpovědi z dotazníků:


ZAŽIL JSI DRUŽINOVÝ SYSTÉM JAKO DÍTĚ?

 • Muff: Ano, zažil.
 • Brepta: Ano, ale nefungovali rádci as podrádci, družiny stejně vedli lidé nad 17 let a funkce rádce tedy nevykonával vrstevník ale spíše člověk v pozici vedoucího. Navíc jsme měli jen jednu družinu skautek a jednu světlušek, takže nebylo s kým soupeřit.
 • Barboš: Ano.
 • Kamzík: Jako dítě jsem družinový systém nezažil, ale vím o tomto systému hodně a

hlavně jsem dělal na toto téma práci na Valašskou lesní školu.

 • Důče: Ano.
 • Lukáš: Částečně – skautovat jsem začal v jedenácti a skoro od začátku jsem

byl řazen mezi skauty, takže takové ty nejzákladnější vlčácké družinky jsem si nevyzkoušel. Navíc, náš oddíl je poměrně malý, takže dnes jsou družiny rozděleny spíš podle věku (vlčata, skauti a roveři), a jsem si skoro jistý, že to tak bylo vždy…

 • Bzííí: Ano, nepamatuju si jiné uspořádání než družinové.
 • Focman: Ano, zažil jsem krátce družinový systém při mém vstupu do oddílu.

POPIŠ SOUČASNÝ STAV DRUŽINOVÉHO SYSTÉMU VE VAŠEM ODDÍLE:

 • Muff: Momentálně nemáme DS, protože máme málo členů, ale připravujeme budoucí rádce na rádcování, protože po táboře bysme měli mít s největší pravděpodobností kluků dost
 • Brepta: Funguje nadále podobný, i když rádci se již více blíží věku který vedou. Taky více funguje komunikace mezi rádci a vedením vzájemná pomoc (původně nebyli rádci ale rovnou vedení) a vstup do rádcování je postupný, snažíme se vybírat a připravovat rádce na rádcování. Družinka světlušek a družinka skautek zůstávají.
 • Barboš: Funguje. Mame 3 druziny (skautske) a 4 vlcacke. Ve vsech mame

typ druzin s rovnomernym vekovym rozlozenim v cele vekove kategorii. (narozdil od nekterych jinych oddilu, kde maji druziny slozene z prevazne stejne starych deti) Bodovani druzin a celotaborove/ce­lorocni hry, ve kterych soutezi druziny proti sobe, jsou nejsilnejsim motivacnim prvkem do vsech cinnosti.

 • Kamzík: Zavedený družinový systém v oddíle mám už několik let. Některá léta byla

s tímto systémem úspěšná některá méně.

 • Důče: Družiny máme, ale nějak nám rádci nepracují a jsou spokojenější s programem, který vymyslí dospělý (u každé družiny je jeden).
 • Lukáš: Máme tři družiny rozdělené podle věku, víc jich bohužel v našem oddíle nejsme schopni sestavit.
 • Bzííí: Máme družinu mladších skautek, převážně nováčků vedenou starší rangers a družinu skautek kolem osmé třídy.
 • Focman: Jsme v překlenovací době, kdy se z družin, které byly vlčácké staly

stávají družiny skautské. V našem středisku nejsou vlčácké smečky a každý z oddílů tedy má za členy od vlčat do roverů. Vlčata začínají vést starší kluci, ve věku skautských rádců. Když jsou kluci starší, snažíme se dát prostor k vyniknutí kluků, kteří mají na to být rádci. Svými schopnostmi, tím jake mají postavení v družině apod. Začíná to připravováním programu pro ostatní, končí v ideálním případě převzetím družiny. Doufám, že se rádcové najdou, starší rádcové (nyní ve věku 17–18 let) přejdou jako činovníci a roveři dále a u družin zůstanou jen vrstevníci.

KOLIK DRUŽIN JSTE V ODDÍLE MĚLI DŘÍV A KOLIK MÁTE TEĎ?

 • Muff: Dřív jsme měli 3 družiny, teď připravujeme spuštění 2 družin.
 • Brepta: V oddile jsme driv meli 2 druziny, ted mame 2 druziny. Ale úplně původně (r. 93) jsme měli 3.
 • Barboš: V oddile jsme driv meli 3+4 druzin, ted mame 3+4 druzin.
 • Kamzík: Dříve jsem měl v oddíle 3 skautské družiny. Nyní jsou 2 skautské a 2

šestky.

 • Důče: V oddile jsme driv meli 3 druziny, ted mame 4 druziny.
 • Lukáš: Co si pamatuji, vždy to byly a jsou tři družiny.
 • Bzííí: Tři družiny, teď máme dvě.
 • Focman: Měli jsme 4 a máme 4.

JMENUJ TŘI VÝHODY DRUŽINOVÉHO SYSTÉMU

 • Muff: Méně práce pro vedoucí; konkurování družin; trénování rádců na přijímání zodpovědnosti.
 • Brepta: Výchova nástupců, lidí kteří potenciálně budou nadále u oddílu

obrovský rozvoj zodpovědnosti i osobnosti rádce a možnost jeho seberealizace možnost být si blíž (družina si je blíž věkově, a tak si rozumí. Rádce by měl být přirozeným vůdcem party, je jedním z nich a zároveň trochu nad nimi – pak to funguje).

 • Barboš: „samovychova“ mladsich deti tim, ze pozoruji starsi kamarady.

pro mladsi kluky je zazitek byt v kolektivu se starsimi, a tudiz je implicitne program bavi vyhoda pro tvoreni programu. Soutezivost druzin je velika, a lze tak snadno motivovat deti.

 • Kamzík: Pokud pracuje oddílová rada a rádci, tak družinový systém funguje.

Důležité je, aby měli členové družiny pocit, že mohou pracovat a rozhodovat si samostatně.

 • Důče: Pokud se jedná o oddíl s jednou věkovou kategorií, je to dobré, že mohou mezi sebou soutěžit, tudíš se jejich rádcové podílí na programu schůzek a konečně jsou partnery vůdce, který je motivuje (to je možné akorát ve velkých městech, kde je hodně dětí).
 • Lukáš: Děti se učí spolupracovat ve skupině, šestník/rádce si vypěstuje

schopnost vedení skupiny a jsou (lépe když je v oddíle víc družin dětí podobného věku) připravené skupiny pro celooddílové hry.

 • Bzííí: Tvorba kolektivu a pevnějších vztahů mezi dětmi, možnost participace všech členů družiny, prostor pro rozvoj a získání zkušeností rádců.
 • Focman:
 • je přirozený jako klukovská parta, pro děti atraktivní a přijatelný
 • nenáročnou cestou nejen rádce, ale i členy učí práci v týmu
 • usnadňuje vedení oddílu, pokud dobře funguje

JMENUJ TŘI NEVÝHODY DRUŽINOVÉHO SYSTÉMU

 • Muff: Nejde použít při malém počtu členů; menší kontakt vedoucích se členy; potřeba mít dobrého rádce.
 • Brepta:
 • je potřeba vložit do výchovy rádců nemalé úsilí, aby to fungovalo, chce to hodně pozorovat družinu a přemýšlet nad tím kdo by mohl být rádce a jak jej rozvíjet aby byl dobrý rádce. Postupovat po malých krůčkách a usměňovat tam kam potřebujeme. Je to hodně o pedagogickém působení. Nelze jej hodit do vody a plav, takhle si rádce zabijete a budou z oddílu odcházet… Tudíž nevýhodou družinového systému je náročnost přípravy rádců.
 • Ne vždy vidíte do všeho, co družina dělá. a ne vždy se vám to, co dělá musí líbit. Ale s tím se smiřte, nechtějte všechny neustále kontrolovat, jestli to dělají dobře a nejlépe. Jestli se mají naučit rádcovat, musejí taky občas dělat chyby. Jestli jste si je vychovali, projevte jim důvěru, věřte že se to naučí. Podejte jim ruku, pokud budou potřebovat, ale když už jsou jednou rádci a mají svůj názor a svůj systém, snažte se jim do toho nekecat. Dokáže to neskutečně otrávit. Nevýhodou družinového systému je to, že se jako vůdci musíte spoléhat místo na sebe na druhé a na to jak to dělají. Otázkou je jestli to není výhoda, protože tohle je spolupráce.
 • skupina se může uzavřít: asi to není nevýhoda ale spíše nebezpečí. Velmi úzké vztahy družiny jako party mohou vést k jakési uzavřené společnosti, která je nepřátelská k nováčkům a v horším případě i k vůdci oddílu. Jednoduše je jim spolu tak dobře, že se straní všech ostatních. Dělá to rozbroje v oddíle a navíc to znesnadňuje příchod nových členů. Dejte si na to pozor, abyste takové tendence dokázali zachytit a vyřešit.
 • Barboš:
 • narocnost na pocet roveru, kteri musi chodit hlidat na schuzky
 • program na schuzkach je zavisly z velke casti na radci, ktery nema

tolik zkusenosti jako starsi vedouci

 • v pripade, ze se sejde v nejakem roce vice „problemovych“ jedincu v

jedne druzine, muzou zneprijemnit program ostatnim detem.

 • Kamzík: Možná nevýhoda je a s tím jsem se setkal, že pořád jsou to děti a nikdy

nevíme co vymyslí za ptákovinu.

 • Důče: Pokud je málo dětí a jsou různé věkové kategorie dohromady, špatně se připravuje program, aby zaujal všechny. Pokud budu mit oddíl rozdělen na družiny podle věku, nemohou mezi sebou soutěžit. Rádcové a šestníci netvoří dobrou odd. radu.
 • Lukáš: Děti se méně poznají s dětmi z ostatních družin, musí být dostatek

schopných lidí na rádce/šestníka a jeho zástupce a může to vytvářet v oddíle rivalitu mezi družinkami.

 • Bzííí: Nižší kvalita programu, který si družina připravuje sama, menší zajištění bezpečnosti pokud družina bývá v klubovně sama, je potřeba vynaložit velké úsilí na práci s rádci a kontrolu činnosti družiny.
 • Focman:
 • je náročný na závádění a udržení :-)
 • často je obtížné najít správnou osobu s vlastnostmi skautského rádce
 • je nebezpečný při nezkušených a velmi mladých radcích bez vedení

Zpracovala Káča Hořavová

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 6268x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: