....

Chyba na stránce: Metodiky k vedení skautů a skautek - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/skautky-a-skauti/3376-metodiky-k-vedeni-skautu-a-skautek?autologin=1"

Metodiky k vedení skautů a skautek

Metodiky k vedení skautů a skautek

Přehled metodik, které se vedoucím skautů a skautek mohou hodit:

 • Jak pracovat se stezkou - Obsahuje mnoho nezbytných informací pro používání a zavádění stezky do oddílu. Zahrnuje odpovědi na všechny základní otázky, které mohou toho, kdo se stezkou bude pracovat, napadnout. Nechybějí ani praktické návody a konkrétní náměty na programy. Publikace je určena všem, kteří chtějí skautskou stezku používat v oddíle.
 • Experimentální skautská stezka - manuál pro vedoucí - popis kompetencí na kterých je stezka založena. Klíčový dokument pro orientaci v cílech nových výchovných nástrojů.

K jednotlivým oblastem skautské výchovy existují věkově univerzální metodiky obsahující jak teoretickou část, tak konkrétní programy.
 
Užitečné speciálně pro tuto výchovnou kategorii:
 

Od Exodu ke Svojsíkovu závodu - Metodika objasňuje výchovné záměry Svojsíkova závodu a jejich propojení s jednotlivými moduly. Ty jsou zde popsány. Najdete zde i náměty na disciplíny, aktivity v oddíle, tipy na činnosti a vysvětlení, proč je potřeba se věnovat jednotlivým dovednostem. Příručk aobsahuje inspiraci k disciplínám i náměty na oddílovou činnost během roku.

Družinový systém - Příručka se zaměřuje na jeden z podstatných prvků skautké výchovné metody.

Rádcovský zápisník - Cílem Rádcovského zápisníku je nabídnout rádcům družin příručku, která jim pomůže vhodnými formami při jejich vedení družiny a v jejich rádcovském rozvoji. Je připraven jako pomůcka přímo pro rádce, se kterou může každý rádce aktivně pracovat a přizpůsobovat ji svým potřebám.

 

 Pro praktické věci v oddíle:
 • Jak získat nováčky - Publikace poslouží vůdcům oddílů a středisek, kteří řeší stav členů ve svých oddílech. Snaží se obsáhnout všechna témata spojená s náborem nováčků; najdete v ní například, jaké prostředky k náboru využít, jak si nováčky v oddíle udržet, čím přesvědčit jejich rodiče, jaké propagační materiály můžete mít k dispozici nebo jak správně mluvit a psát o skautingu. Kniha nevznikla „od stolu“, ale zpracováním mnohých rad a nápadů vycházející ze zkušeností ze všech koutů republiky.
 
Skautská výchovná metoda:
 • Tichou poštou  - Několik dopisů o smyslu skautingu. K jejich dokreslení kniha využívá napínavý příběh velké zimní hry na motivy povídky Jiřího Stránského Tichá pošta. Právě na konkrétní aktivitě je tak nejlépe vidět, jak se smysl skautingu zrcadlí v každodenním životě oddílu. Je Honza Čech nebo Francouz? Kde se vzal na skautské výpravě Pierre? A proč ho děti táhly na saních? Existuje odborka výroba sněžnic? Může děti bavit tahat sáně přes deset kopců? Je jednotlivec víc než celek, nebo celek víc než jednotlivec? Jaké tajemství skrývá skautská metoda? Proč jsou důležité principy? To vše a mnoho dalšího se dočtete v textu, který je zároveň základní příručkou k čekatelským a vůdcovským zkouškám.
 • Nikdy nekončící dobrodružství  - Metodický průvodce rozvojem duchovního života. Nejdramatičtějším obdobím bývá zpravidla roverský věk, ale základy je třeba vytvářet již od útlého dětství. Proto je určena vedoucím všech věkových kategorií. Duchovní život není ani nějakou poněkud extravagantní „duchařskou" záležitostí, ani dárek pro hrstku vyvolených, nýbrž základní rozměr lidství každého člověka a také každý je k němu od narození vybaven základními předpoklady: touhou po jistotě vztahů i touhou po uplatnění vlastní svobody. Tyto vstupní dispozice je ale nutné přiměřeně věku i celkové osobní zralosti rozvíjet výchovou i sebevýchovou. Bez nich zůstanou zakrnělé a v dospělém věku mohou i zplanět, zatímco při správné podpoře a rozvoji jsou pozváním k úžasným setkáním.
 • Symbolický rámec podle 3.B  - A co se tím vlastně myslí, když se mluví o symbolickém rámci? O čem je tahle knížka? O tom, co tak důvěrně známe – o dobrodružství válečných zvědů, o lesích kde ožívají prastaré pohádkové bytosti, o cestách vesmírnými koráby, o polárních nocích dálného severu, o rytířích bez bázně a hany, o totemech a zpěvu u táborových ohňů, o příběhu Mauglího v džungli, o legendách her, vzorech a rituálech, kostýmech, i o krojích, odznacích a vlajkách. Prostě o všem, co dává jednoduchým a prostým věcem další rozměr, co nám umožňuje udělat z programu magické a zároveň výchovné dobrodružství. A právě proto, že to všichni známe, o tom možná moc nepřemýšlíme. My s Machem jsme se do toho přemýšlení pustili a zveme všechny, kteří chtějí, aby se k nám přidali.
 • Příběhy ke skautskému slibu a zákonu - Ke každému bodu zákona a slibu najdete v knížce vždy dva příběhy. Některé z nich již v letech 2007-2009 vyšly v časopise Junák a byl o ně vždy velký zájem. Všechny příběhy mají otevřený konec, který mohou kluci a holky sami vymyslet a zdůvodnit.
 
 Další užitečné metodiky od Skautingu pro všechny:
 
 
Aktuální témata:
 • Lidé v pohybu - Žijeme v propojeném světě, globální rozměr je součástí našeho každodenního života. Vzdálené události mají vliv na nás a my máme vliv na události vzdálené. Jedním z projevů této propojenosti, která spojuje blízké a vzdálené, je fakt, že lidé migrují. Uprchlictví a migrace jsou témata, která jsou součástí naší každodennosti. S tématem lidí v pohybu se setkáváme v médiích, při diskusích s přáteli a rodinou, na sociálních sítích i na řadě dalších míst. Nelze se mu vyhnout. Uprchlictví a migrace je současně příkladem kontroverního tématu: nedává jasné odpovědi, vzbuzuje silné emoce a rozděluje společnost.

 

Další:
 • Jak na média - Brožura je komplexní materiál, který vám řekne vše, co byste určitě měli znát, pokud vám obraz Junáka na veřejnosti není lhostejný. Napoví vám, jak o skautingu mluvit a nemluvit, jak napsat dobrou tiskovou zprávu a dostat skauty do novin, jak má vypadat dobrý skautský web, nebo co dělat v případě, že nastane nějaká krizová situace a novináři si vás najdou sami.
 • Metodika pro oddílovou praxi - Dvacet devět kapitol se věnuje tématům, se kterými se potkáváte při vedení družinových i oddílových schůzek, výprav a víkendových akcí. Příručka propojuje teorii s konkrétními tipy do praxe. Dozvíte se třeba jak pracovat s devíti v Junáku často používanými nástroji motivace dětí, jak zatraktivnit program, jak do programu zařadit jednotlivé body skautské metody, jak vést děti k pomáhání nebo jak propagovat družinovou či oddílovou činnost.
 • Mezinárodní rozměr skautingu - Brožurka pojednává o podstatném rozměru skautského života - snaží se ukázat a odtajnit dalekosáhlé možnosti českých skautů a skautek ve světovém skautském hnutí. Tato knížka chce názorně ukázat, že na světě není pouze necelých 50.000 junáků, ale ve skutečnosti bezmála 40 milionů našich bratrů a sester. Vždyť skutečnost, že „nejsme sami“, že skautský program a skautská myšlenka je přítomna ve všech demokratických zemích světa, je přece ohromnou výzvou a skvělou příležitostí také pro nás. Překročit horizont naší kotliny je tak jednoduché… Vydejme se společně na daleké i blízké skautské stezky.
 • Na pomoc skautským vůdcům - První skautská příručka pro vedoucí.
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2931x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: