....

Chyba na stránce: Metodiky k vedení rangers a roverů - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/skautky-a-skauti/3504-metodiky-k-vedeni-rangers-a-roveru?autologin=1"

Metodiky k vedení rangers a roverů

Metodiky k vedení rangers a roverů

Podívejte se na nově vznikající roverskou wiki, kde najdete záznamy z přednášek a seminářů, existující publikace k roveringu, metodické dokumenty  i vzdělávací programy.

 

Dále se můžete podívat na:

K jednotlivým oblastem skautské výchovy existují věkově univerzální metodiky obsahující jak teoretickou část, tak konkrétní programy.

 
 

Skautská výchovná metoda:

  • Tichou poštou  - Několik dopisů o smyslu skautingu. K jejich dokreslení kniha využívá napínavý příběh velké zimní hry na motivy povídky Jiřího Stránského Tichá pošta. Právě na konkrétní aktivitě je tak nejlépe vidět, jak se smysl skautingu zrcadlí v každodenním životě oddílu. Je Honza Čech nebo Francouz? Kde se vzal na skautské výpravě Pierre? A proč ho děti táhly na saních? Existuje odborka výroba sněžnic? Může děti bavit tahat sáně přes deset kopců? Je jednotlivec víc než celek, nebo celek víc než jednotlivec? Jaké tajemství skrývá skautská metoda? Proč jsou důležité principy? To vše a mnoho dalšího se dočtete v textu, který je zároveň základní příručkou k čekatelským a vůdcovským zkouškám.
  • Nikdy nekončící dobrodružství  - Metodický průvodce rozvojem duchovního života. Nejdramatičtějším obdobím bývá zpravidla roverský věk, ale základy je třeba vytvářet již od útlého dětství. Proto je určena vedoucím všech věkových kategorií. Duchovní život není ani nějakou poněkud extravagantní „duchařskou" záležitostí, ani dárek pro hrstku vyvolených, nýbrž základní rozměr lidství každého člověka a také každý je k němu od narození vybaven základními předpoklady: touhou po jistotě vztahů i touhou po uplatnění vlastní svobody. Tyto vstupní dispozice je ale nutné přiměřeně věku i celkové osobní zralosti rozvíjet výchovou i sebevýchovou. Bez nich zůstanou zakrnělé a v dospělém věku mohou i zplanět, zatímco při správné podpoře a rozvoji jsou pozváním k úžasným setkáním.
 

 

Aktuální témata:

  • Lidé v pohybu - Žijeme v propojeném světě, globální rozměr je součástí našeho každodenního života. Vzdálené události mají vliv na nás a my máme vliv na události vzdálené. Jedním z projevů této propojenosti, která spojuje blízké a vzdálené, je fakt, že lidé migrují. Uprchlictví a migrace jsou témata, která jsou součástí naší každodennosti. S tématem lidí v pohybu se setkáváme v médiích, při diskusích s přáteli a rodinou, na sociálních sítích i na řadě dalších míst. Nelze se mu vyhnout. Uprchlictví a migrace je současně příkladem kontroverního tématu: nedává jasné odpovědi, vzbuzuje silné emoce a rozděluje společnost.
 
Další:
  • Mezinárodní rozměr skautingu - Brožurka pojednává o podstatném rozměru skautského života - snaží se ukázat a odtajnit dalekosáhlé možnosti českých skautů a skautek ve světovém skautském hnutí. Tato knížka chce názorně ukázat, že na světě není pouze necelých 50.000 junáků, ale ve skutečnosti bezmála 40 milionů našich bratrů a sester. Vždyť skutečnost, že „nejsme sami“, že skautský program a skautská myšlenka je přítomna ve všech demokratických zemích světa, je přece ohromnou výzvou a skvělou příležitostí také pro nás. Překročit horizont naší kotliny je tak jednoduché… Vydejme se společně na daleké i blízké skautské stezky.
  • Na pomoc skautským vůdcům - První skautská příručka pro vedoucí.
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 845x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: