....

Chyba na stránce: Aktualizace Lvího skauta - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/skautky-a-skauti/3731-aktualizace-lviho-skauta?autologin=1"

Aktualizace Lvího skauta

Aktualizace Lvího skauta

Ocenění Lví skaut bylo aktualizováno a propojeno s novými odborkami. Jak teď vypadá? Podívejte se! V článku také zjistíte, jak dané ocenění udělit.

Podmínky pro získání odznaku Lví skaut I. stupně (tučně změny)

  1. Splnit podmínky dvou na sebe navazujicích stupňů skautské stezky.
  2. Splnit dvě odborky z tábornicko-cestovatelské skupiny (stupeň dle věku) nebo podmínky II. stupně odborky Táborník
  3. Splnit podmínky odborek Záchranář/Záchranářka a Zdravotník/Zdravotnice (stupeň dle věku) nebo II. stupně odborností Záchrana a Zdravověda.
  4. Splnit jednu odborku z přírodovědecké skupiny (stupeň dle věku) nebo podmínky zeleného stupně Světového odznaku ochrany přírody (Panda).
  5. Splnit odborku Skautský historik (stupeň dle věku) nebo podmínky I. stupně odborky Skautské přátelství.

 

Podmínky pro získání odznaku Lví skaut II. stupně (tučně změny)

  1. Získat 1. stupeň Lvího skauta
  2. Splnit podmínky všech stupňů skautské stezky.
  3. Splnit výzvu Tři orlí pera.
  4. Splnit jednu odborku z humanitní skupiny (stupeň dle věku) nebo podmínky II. stupně dvou odborností odborky Historik (Dějiny skautingu a jedna podle vlastního výběru).
  5. Splnit jednu další odborku z přírodovědecké skupiny (stupeň dle věku) nebo II. stupně jedné z odborek Znalec Živé přírody, Znalec neživé přírody.

Skaut/skautka odznak může nosit na kroji, jestliže mu/jí byl udělen před dosažením 18 let věku.

Splnil od vás někdo podmínky Lvího skauta?

Předkladatelem návrhu na odznak Lvího skauta (I. i II. stupně) je výchovný zpravodaj okresu, pokud okres funkci výchovného zpravodaje nemá jmenovanou, předkládá návrh předseda ORJ. Pokud je ORJ zrušena, přesouvají se tyto kompetence na kraj. Navrhovatelé garantují příkladné skautské chování a jednání kandidáta odznaku. Kraje žádají KÚJ o vystavení dekretu a zaslání nášivky.

Žádost o udělení Lvího skauta ke stažení ve wordu nebo pdf formátu. Vyplněnou žádost pošlete do kanceláře Junáka na email kancelar@skaut.cz.

Udělovatelem prvního stupně je výchovný zpravodaj KRJ, pokud kraj funkci výchovného zpravodaje nemá jmenovanou, uděluje odznak předseda KRJ. Udělovatelem druhého stupně je náčelník nebo náčelní . Odznak předává udělovatel nebo jím pověřená osoba.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1644x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: