....

Chyba na stránce: Projekt revize skautských stezek je v plném proudu. Přispěj svými nápady! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/skautky-a-skauti/skauti-skautky-stare-stezky/211-stezky/2619-projekt-revize-skautske-stezky-je-v-plnem-proudu-prispej-svymi-napady?autologin=1"

STEZKY A VŠE KOLEM NICH

Projekt revize skautských stezek je v plném proudu. Přispěj svými nápady!

Na začátku letošního roku odstartoval projekt revize skautské stezky s cílem ji uživatelsky zpříjemnit, modernizovat, aktualizovat její obsah a pomocí vhodných nástrojů podpořit rádce a oddílové vedoucí při jejím využití ve skautském programu. V tuto chvíli už má tým, který projekt realizuje, poměrně jasnou představu o koncepci budoucí stezky a usilovně pracuje na její konkrétní podobě.

Skautské stezce vydané v roce 2008 se podařilo otevřít do té doby upozaděná témata a nabídnout nové pojetí skautského programu.

Například se značně zvýšil podíl aktivit týkajících se mezilidských vztahů, vnímání světa kolem sebe, aktivit podněcujících k diskuzi, sebehodnocení, apod. Náš tým se rozhodl zachovat tento směr a neměnit to, co se ve stezce osvědčilo. Naším cílem je tedy uskutečnit revizi v pravém slova smyslu a nikoli začít od základů nanovo. Vycházíme ze zkušeností oddílů, které se stezkou pracovaly, případně které se oficiálním vydáním nechaly inspirovat při tvorbě stezky vlastní. Chceme zapracovat jejich nápady a co nejlépe se vypořádat s problematickými aspekty, se kterými se potýkaly. Hlavní výstupem letošního snažení by měla být experimentální verze, kterou si některé oddíly budou moci vyzkoušet.

Co máme za sebou a na čem pracujeme ?

Jedním z hlavních důvodů, proč někteří stezku odložili, byla její časová náročnost, a proto jsme se rozhodli nehodnotit aktivity v jednotlivých stupních pouze z hlediska počtu, ale také z hlediska toho, jak dlouho vlastně trvá daný úkol splnit a kolik času je průměrný oddíl schopný do stezky investovat. Měl by se tak ve skautském věku zajistit dostatečný prostor nejen na jednotlivé stupně stezky a Nováčka, jehož obsah se v rámci projektu revize stezky také aktualizuje, ale také na odborky, jejichž revize se nyní dokončuje v samostatném projektu. V týmu jsme prošli aktivitu po aktivitě a určili ty, které by už neměly být do nové stezky zařazeny a ty, které potřebují textovou úpravu, případně nějaké doplnění a ve stezce zůstanou. Naším cílem je upravit formulace tak, aby byly konkrétnější a pro rádce i členy družiny snáze uchopitelné. S ohledem na věkovou kategorii se snažíme upravit počet dlouhodobých úkolů, počet aktivit očekávajících samostatnost a aktivit vyžadujících plnění doma. Vedle toho doplňujeme do celkového souboru aktivit nová témata, která jsou aktuální nebo která byla ve stezce potlačena a přitom je o ně ze strany oddílů smysluplná poptávka.

Výsledkem našich rozborů a diskusí je nová koncepce, která se snaží zohlednit doposud vyhodnocené závěry a která bude vycházet vstříc jak těm oddílům, které dosavadní stezku nestíhaly, tak těm oddílům, které naopak ocení prostor pro doplnění vlastních aktivit a uzpůsobení stezky svým vlastním potřebám a specifikům svého programu. Budeme krátit počet stupňů a pro zájemce nabídneme možnost snadného rozšíření.

Zajímá tě, jak jsme se s tím množstvím aktivit vypořádali? Chceš vědět, jak přesně bude nová koncepce vypadat? Máš plno nápadů, o kterých bychom se měli dozvědět? Zapoj se do projektu revize skautské stezky! Můžeš tak jedině přispět k jejímu brzkému vydání. Jako člen týmu budeš pravidelně dostávat informace o postupu projektu a budeš mít možnost nové návrhy komentovat a doplňovat. Na oplátku nám podle svých časových možností pomůžeš s nějakým dílčím úkolem. Jestli máš zájem, napiš na martina.adamcova@skaut.cz a společně se domluvíme.

Kateřina Tříletá - Kašna

koordinátorka projektu revize skautských stezek

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1419x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu