....

Chyba na stránce: Výzvy - Bezpečnostní pravidla - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/skautky-a-skauti/skauti-skautky-stare-stezky/212-vyzvy/1315-vyzvy-bezpecnostni-pravidla?autologin=1"

STEZKY A VŠE KOLEM NICH

Výzvy - Bezpečnostní pravidla

Metodické a bezpečnostní pokyny k používání výzev v oddílovém programu

Noční bdění

Uprostřed noci je skaut či skautka vzbuzena hlídkou na plnění této výzvy. Vyleze ze spacáku a dojde se někam mimo spacák podepsat na důkaz toho, že byl/a probuzen/a. Poté ulehne do spacáku a plnění výzvy začíná. Po čtvrt hodině se hlídka zeptá: „Spíš?“ Pokud je odpověď pozitivní, tak přijde zase až za čtvrt hodiny. Pokud není žádná odpověď, zeptá se podruhé a naposledy. Pokud ani pak neuslyší pozitivní odpověď, výzva končí neúspěšným pokusem. Po čtvrté kladné kontrole pogratuluje hlídka k úspěšnému složení výzvy. Během výzvy není povoleno si číst, mít rozsvícené světlo, bavit se s hlídkou nebo používat jiné „udržovací“ prostředky. Je nutné ležet ve spacáku. Před plněním výzvy je možné použít aktivity na probuzení (opláchnout obličej, proběhnout se…). O splnění výzvy je možné pokusit se maximálně třikrát. Výzvu je vhodné plnit na táboře, nicméně je to možné i na jakékoliv vícedenní výpravě.

U této výzvy není potřeba dodržovat žádná zvláštní bezpečnostní pravidla.

Výstup na vrchol

Skaut či skautka je vzbuzena ve vhodný ranní čas, aby bylo možné stihnout cestu na vrchol a východ Slunce. Pro sledování východu Slunce je vhodné vybrat nějaký nedaleký kopec s dobrým výhledem na východní stranu, přibližně ve vzdálenosti 0,5–3km od tábora. Podstatné u této výzvy je překonání se při ranním vzbuzení a zážitek při východu Slunce, nikoliv náročný výstup na vrchol. Ranní vzbuzení je nutné dobře načasovat s ohledem na roční dobu a zeměpisnou polohu, aby nedošlo k promeškání svítání ani ke zbytečnému čekání v zimě na vrcholu. Většinou dochází ke vzbuzení v ranním šeru a cesta již probíhá za světla. Na vrcholu se může dítě případně setkat s vůdcem a může být tak této příležitosti využito k osobnímu popovídání nebo má dopis se zamyšlením či gratulací, který má otevřít na vrcholu. Za vyčerpaný pokus se počítá i vzdání výstupu po vzbuzení (nejedná‑li se o vážné zdravotní důvody). Výzvu je možné podstoupit max. třikrát.

Bezpečnostní zásady: Vrchol a průběh cesty je nutné stanovit dle vyspělosti dítěte. Je sice vhodné, aby dítě putovalo na vrchol kopce samo, ale zároveň je nutné zajistit bezpečnost vzhledem k vyspělosti dítěte, jeho znalosti terénu a komplikovanosti terénu. Je možné pomoci následujícími způsoby: projití trasy dítětem během dne, kontrolní stanoviště obsazené vedoucím na klíčovém místě cesty, krizový telefon s sebou a další. Ve smysluplných případech je možné zkoušku plnit ve dvojici (dle zvážení vedení, dle věku a pohlaví).

Výsadek

Dítě je naloženo ve dne do auta se zavázanými očima. Je odvezeno na místo vzdálené cca 2–7 km od tábora a vysazeno na místě, které na první pohled neusnadňuje orientaci (tj. žádné orientační cedule atd.) a které není na první pohled dítěti známé. Měly by se zde nacházet základní orientační body, např. cesta, křižovatka (tj. nevysazovat uprostřed lesa bez jakékoliv orientace apod.). Jeho úkolem je vrátit se do stanovené doby do tábora. S sebou má pouze krizový balíček, nemá mapu ani buzolu. O splnění výzvy je možné se pokusit max. dvakrát.

Bezpečnostní zásady: místo a dobu plnění výzvy je nutné přizpůsobit vyspělosti dítěte, jeho znalosti terénu a komplikovanosti terénu. Dítě je nutné vybavit balíčkem pro případ nouze, který obsahuje údaje o plnění výzvy a pořadateli, mapu, lékárničku a telefon s číslem na vedení. Tento balíček dítě použije v případě nouze. Dítě by mělo mít stanovený mezní termín, do kterého se musí vrátit nebo použít krizový balíček a kontaktovat vedení. Během plnění zkoušky není možné používat stopování. Zkoušku je možné plnit ve dvojici (dle zvážení vedení, dle věku a pohlaví). Výzvu je nutné plnit v terénu dobře známém vedoucím, se signálem pro mobilní telefon, s možností použití automobilu. Při rozvážení dětí je nutné dodržovat pravidla silničního provozu. Plnění výzvy musí začínat tak, aby zde byla dostatečná časová rezerva k návratu před setměním.

Noční návrat

Dítě je v noci vzbuzeno a naloženo do auta se zavázanými očima. Je odvezeno na místo vzdálené cca 1–5 km od tábora a vysazeno na místě, které na první pohled neusnadňuje orientaci (tj. žádné orientační cedule atd.) a které není na první pohled dítěti známé. Měly by se zde nacházet základní orientační body, např. cesta, křižovatka (tj. nevysazovat uprostřed lesa bez jakékoliv orientace apod.). Jeho úkolem je vrátit se do stanovené doby do tábora. S sebou má pouze krizový balíček, baterku, mapu a buzolu. O splnění výzvy je možné se pokusit max. dvakrát.

Bezpečnostní zásady: místo a dobu plnění výzvy je nutné přizpůsobit vyspělosti dítěte, jeho znalosti terénu a komplikovanosti terénu. Dítě je nutné vybavit balíčkem pro případ nouze, který obsahuje údaje o plnění výzvy a pořadateli, mapu, lékárničku a telefon s číslem na vedení. Tento balíček dítě použije v případě nouze. Dítě by mělo mít stanovený mezní termín, do kterého se musí vrátit nebo použít krizový balíček a kontaktovat vedení. Během plnění zkoušky není možné používat stopování. Zkoušku je možné plnit ve dvojici (dle zvážení vedení, dle věku a pohlaví). Výzvu je nutné plnit v terénu dobře známém vedoucím, se signálem pro mobilní telefon, s možností použití automobilu. Při rozvážení dětí je nutné dodržovat pravidla silničního provozu. Plnění výzvy není možné kombinovat s jinými nočními hrami.

Tři orlí pera

Nejprve se plní 24 hodin mlčení, následuje zkouška 24 hodin hladu (k pití pouze voda nebo hořký čaj) a uzavírá ji samotka. Zkoušku mlčení a hladu je možné ve výjimečných případech plnit dohromady, samotka se vždy plní samostatně. Jednotlivé zkoušky je vhodné zahájit a ukončit na ranním nebo večerním nástupu, příp. jiném shromáždění oddílu. Při samotce musí být dítě na dohled tábora a sledovat dění v táboře, zároveň však nesmí být spatřeno. Ukončení výzvy a předání odznaku je vhodné spojit s nějakým oddílovým rituálem dle tradic oddílu. Na každou část jsou maximálně 3 pokusy na jednom táboře. O získání zkoušky je možné pokusit se nejvíce na 2 táborech.

Bezpečnostní zásady: Při samotce je dítě vybaveno píšťalkou nebo telefonem pro případné přivolání pomoci. Vedoucí musí být informován o přibližném místě tábořiště pro případ nouze. Při samotce je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy ohledně rozdělávání ohně. Při hladovce je nutné dbát na dodržování pitného režimu a nepřecpání se po skončení zkoušky.

Dva dny bez ničeho

Zkoušku plní minimálně dva lidé dohromady (druhý by měl také plnit tuto výzvu, ale není to nezbytně nutné). Výzva spočívá v tom, že musí strávit téměř dva dny mimo tábor bez jídla, stanu, spacáku a peněz. Počítá se s tím, že jídlo i nocleh získají za pomoc lidem v okolí. Začátek výzvy je po snídani, návrat do tábora druhý den na večeři. Během putování je nutné urazit minimálně 15 km. Výzvu je možné plnit pouze jednou.

Bezpečnostní zásady: Skupinu je nutné vybavit krizovým potřebami (lékárnička, krizový balíček s telefonem a kontakty). Během plnění není možné používat stopování.

24 hodin na stromech

Úkolem je strávit 24 hodin na stromech. Je možné vytvořit síť z lan nebo provázků, pověsit houpací sítě, vytvořit z prken plošinu atd. Ke zkoušce je k dispozici potřebný materiál, ale v omezeném množství. Uchazeč/ka si sám/a vybírá strom, na kterém se bude zkouška konat. Zkouška začíná přípravou pobytu na stromě (u předem vybraného stromu s připraveným materiálem) v délce 30 minut, kdy je možné se ještě pohybovat po zemi. Těchto 30 minut se nezapočítává do 24 hodin. Během výzvy je možné komunikovat s ostatními na zemi a je také povolen přísun jídla. Součástí výzvy je příprava minimálně jednoho studeného jídla. Výzvu je možné plnit společně s více lidmi, kteří mají na plnění výzvy nárok. Výzvu je možné plnit pouze jednou.

Bezpečnostní zásady: Během plnění výzvy je nutné chovat se ohleduplně k použitému stromu (není možné lámat větve či jinak poškozovat strom). Je nutné zkontrolovat bezpečnost vystavěného přístřešku, zejména pak pro spaní (vhodnou volbou výšky, upevnění atd.). Osobní potřeby je možné řešit omezeným sestoupením ze stromu.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2145x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu