....

Chyba na stránce: Skautské stezky – jak se jim daří v našich oddílech - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/skautky-a-skauti/skauti-skautky-stare-stezky/958-skautske-stezky-jak-se-jim-dari-v-nasich-oddilech?autologin=1"

STEZKY A VŠE KOLEM NICH

Skautské stezky – jak se jim daří v našich oddílech

Už je tomu pár let, co byly představeny nové skautské stezky. Některé oddíly je zavedly, další si je přizpůsobily a jiné je zase s nechutí odložily na poličku. Jak jsou na tom ale stezky v širším měřítku celého Junáka? Jak se jim podařilo uchytit v oddílech a v celé organizaci?

Na jaře 2013 proběhl v rámci „Sond do skautského hnutí“ průzkum zaměřený na skautské stezky. Uplynula již dostatečně dlouhá doba od jejich spuštění v roce 2008, aby dostaly šanci se uchytit a bylo tak co hodnotit, a zároveň má průzkum posloužit jako jeden z klíčových zdrojů pro připravovanou revizi stezek (ta by měla probíhat u každého programového nástroje přibližně každých 5 let). Jedná se o první skutečně reprezentativní obrázek o tom, jak to se skautskými stezkami v oddílech vypadá.

Do průzkumu, který byl zaslán všem oddílům Junáka, se zapojili zástupci více jak tří stovek oddílů. Vyšlo z něj najevo, že novou stezku používá 47% oddílů a dalších 11% se jí chystá zavést v nejbližší době. Dalších 13% vedoucích uvedlo, že stezky zaváděli, ale opustili je. Zbytek oddílů používá vlastní stezku, starou stezku či žádnou stezku.

Z průzkumu tedy vyplývá, že jakoukoliv stezku plní většina oddílů (86%). Stezky jako takové mají tedy v našich oddílech značný význam, což je dobře, protože nám pomáhají podporovat důležitý prvek skautské metody – osobní rozvoj.

A nové stezky? Jak se líbí jejich dosavadní pojetí? Byl to krok správným směrem?

Pocit z fungování stezky je tak „půl na půl“ – 46% si myslí, že funguje, 54% že nefunguje. Jen minimum vedoucích, kteří stezku používají (8%), přemýšlí o jejím opuštění. Naprostá většina oddílů, které mají špatný pocit ze svého fungování (20%), mají špatný pocit i z fungování stezky, což je logické, ale zároveň nutné vzít v potaz při interpretaci počtu oddílů, kde stezka spíše nefunguje.

Významným poznatkem je fakt, že 63% vedoucích hodnotí zavedení nové stezky jako krok správným směrem, avšak pro 78% oddílů platí, že je práce s ní náročná. Z toho se dá vyvodit, že na stezkách a na jejich vývoji by se mělo dále pracovat, ale měla by se značně zjednodušit práce s nimi.

Vypadá to, že náročnost ovšem nevězí v počtu vedoucích, protože úspěšnost zavádění stezky při jednom vedoucím je 36% a jen o něco více (49%) při více vedoucích. Zdá se, že ani fungování družinového systému nijak zásadně nepřispívá k lepšímu fungování stezky, i když se dá obecně říci, že oddíly bez družinového systému v menší míře používají jakoukoliv stezku. Klíč ke zvládání náročnosti stezek možná může být v tom, jak velkou část programu stezka tvoří, protože jen pro 3% oddílů je nová stezka páteří programu, pro 51% je jeho důležitou součástí a pro 46% je součástí okrajovou.

Nováčka využívá velká část oddílů (61%), přičemž většina nestíhá jeho plnění v doporučených 2–3 měsících. Obdobný problém se stíháním plnění je i u samotných stezek, většinou se je nedaří plnit v daném tempu (jeden stupeň na jeden rok). Symbolický rámec „fantasy“ používá 62% oddílů, zbytek používá obecný symbolický rámec čtyř živlů. Jako nejdůležitější zdroj motivace vůdci vidí výzvy (76%) a nášivky (72%), což jsou tedy určitě prvky, které zachovat a ještě dále případně vylepšovat a rozvíjet. Nejméně důležitým je naopak karetní hra Sacculus (20%).

Mnoho dalších informací se můžete dozvědět z podrobného výstupu z průzkumu, který si můžete stáhnout u tohoto článku – můžete si tak udělat detailnější a ucelenější představu, jak to tedy s těmi novými stezkami je. Celkově se dá říct, že průzkum potvrdil dobré směřování stezek i nutnost další práce na zjednodušování náročnosti stezek pro vedoucí, rádce i členy a to buď formou úpravy pravidel stezky, nebo lepší podporou oddílů (zjednodušené metodiky, online stezka, provázání aktivit mezi více stupni…). Je dobře, že se máme od čeho odrazit do dalšího období (při původní tvorbě stezky se stavělo zcela na zelené louce a ne vše se dalo dobře odhadnout a nastavit).

ODKAZ NA SOUHRNNOU PREZENTACI - detailní výstupy

Na základě (nejen) tohoto průzkumu se nyní rozjíždí práce týmu pro revizi skautských stezek.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu