....

Chyba na stránce: Nováček - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/skautky-a-skauti/skauti-skautky-stare-stezky/novacek?autologin=1"

Nováček

Nováček skautů a skautek

Kromě dvou variant Nováčka a Nováčkovské zkoušky ke stažení tu najdete také stručný přehled co Nováček a Nováčkovská zkouška obsahuje. A také celou řadu zajímavých otázek a odpovědí:

Proč je v nováčkovské zkoušce právě tohle? Jak nováček funguje? Jak ho v oddíle používat?

Nováček  
Nováček Průvodce vstupem do oddílu. Stahujte, Kupte si
Nováčkovská zkouška Aktivity a úkoly pro nováčky. Stahujte, Kupte si
Nováček pro vodní skauty a skautky Stahujte, Kupte si
Nováčkovská zkouška pro vodní skauty a skautky Stahujte, Kupte si

Smysl nováčkovské zkoušky v pojetí nového programu

Nováčkovská zkouška je v českém skautském prostředí asi nejvíce používanou zkouškou. I oddíly, jež neplní nějakou formu stezky, tak většinou nějakou podobu „Nováčkovské“ používají. Z toho důvodu existuje mnoho jejích variant, odlišených počtem bodů, způsobem i obdobím plnění.

Proto, když jsme připravovali novou podobu Nováčkovské zkoušky, museli jsme se vrátit k jejímu smyslu a zasadit jí do cesty, kterou má nováček ujít během své skautské stezky.

Smyslem Nováčkovské zkoušky je seznámit nováčka se skautingem a s oddílem tak, aby byl schopen porozumět tomu, co mu skauting nabízí a co po něm vyžaduje. A tím pádem aby byl následně na sebe schopen dobrovolně převzít závazek být členem oddílového společenství. Zároveň má zkouška prokázat, že se nejenom s oddílem a skautingem seznámil, ale že svůj zájem stvrzuje určitými skutky – ať například v rovině účasti na akcích nebo prokázáním určitých znalostí či dovedností, ale především v ochotě pracovat na sobě pod úhlem skautského slibu a zákona. To vše samozřejmě úměrně věku dítěte.

Dle naší úvahy a zkušeností jsme pro dobu plnění zkoušky stanovili na přibližně tři měsíce, které by měly být dostatečné k seznámení nováčka s oddílem, tak k našemu poznání, zdali to s ním myslí vážně. Vždy je třeba vyvážit, aby naše nároky na dítě byly motivující, jelikož pokud je nasadíme příliš vysoko, mohou odrazovat a pokud naopak příliš nízko, zmizí touha po seberozvoji a překonávání se.

Jistě můžeme vést diskusi, co je hodně a kolik je ten správný čas na plnění. My zvolili tuto náročnost a období třech měsíců mimo jiné proto, že jsme přenesli vlastní rozvoj do skautské stezky a z Nováčkovské zkoušky jsme udělali pouze nezbytný předpoklad k jejímu plnění. Mimo jiné nás k tomu vedla zkušenost, že většina příchozích do skautských oddílů přistupuje již z vlčat a světlušek a tam se některé znalosti, dovednosti a postoje již přímo předpokládají.

Nováčkovská si musí vždy zachovat nějakou formu náročnosti, jelikož tím již nastavujeme základní princip skautingu „osobní růst“, ale stačí, když bude otvírat dveře a přivádět děti na stezku, další může přijít později.

Nová publikace s názvem „Nováček“ je průvodcem nového člena ve skautském oddíle. Prostřednictvím vyvážených textů a pestré grafiky jej seznamuje se vším podstatným ohledně skautingu, jeho oddílu a družiny a základních skautských dovedností.

Nováčkovská zkouška tvoří samostatnou přílohu Nováčka, kterou je možné vytrhnout a založit do zápisníku. Jedná se o sešitek formátu A6 s grafikou blízkou nové stezce (použití pergamenů) s jednotlivými body Nováčkovské zkoušky a kolonkami na podpisy. Jednotlivé body podepisuje rádce nebo vůdce. Některé body plní pouze ti, kdo neprošli smečkou vlčat nebo rojem světlušek (dále jsou uvedeny šedým písmem a o kousek odsazeny), jedná se o dovednosti a znalosti, které jsou již u přecházejících vlčat nebo světlušek většinou na dostatečné úrovni. Jedna stránka je věnována oddílovým doplňkům, které si určuje sám oddíl dle svých tradic a specifik (např. navštíví webové stránky oddílu nebo doběhne s oddílem vlak).

Časté otázky

Proč není za splnění Nováčkovské zkoušky samostatný odznak na kroj? Protože po dokončení Nováčkovské zkoušky by měl člen dostat skautskou stezku, jejíž součástí je nášivka nošená od začátku plnění stezky. Nováček tedy vlastně za splnění Nováčkovské zkoušky získá stezku a s ní nášivku krystalu.

Proč byl snížen a změněn počet základních uzlů? Protože uzly, které se učí nováček, mají mít zejména praktické použití v reálném životě. Čtveřice uzlů v Nováčkovi představuje podle tvůrců publikace nejužitečnější kombinaci.

Proč si může oddíl upravit Nováčkovskou zkoušku oddílovými doplňky? Protože konkrétní oddíl je ten nejvhodnější, kdo může určit vhodnou náročnost pro „svého“ nováčka. Základní Nováčkovská zkouška představuje společný základ, který je možné dále rozšířit oddílovými doplňky, čímž je možné uzpůsobit náročnost a specifičnost Nováčkovské zkoušky.

Proč tvoří Nováček a Nováčkovská dvě části? Protože považujeme za užitečné, aby nováček dostal všechny potřebné informace přehledně a souhrnně podány (větší brožura Nováček), ale zároveň aby měl nějakou přenosnou podobu, kterou může schovat do kapsy nebo do zápisníku (malý sešitek Nováčkovská zkouška).

Mají Nováčka používat i ti, kdo přecházejí ze smečky vlčat / roje světlušek? Ano, Nováček a Nováčkovská zkouška je určena i pro ně (nebo zejména pro ně, protože těchto nováčku bývá více). Některé věci možná budou znát, nicméně souhrnné opakování jim

Proč není Nováček více provázán se skautskou stezkou a její legendou (živly, fantasy…)? Protože to nepovažujeme za nezbytné a žádoucí. Nováčka může takhle používat i oddíl, který má jinou stezku nebo jinou legendu pro stezku.

Co udělat pro zavedení Nováčka ve vašem oddíle

 • Objednej si potřebný počet výtisků ve skautském obchodě (www.skaut.cz/ob­chod, cena 40 Kč/ks). Počítej při tom s nějakou rezervou, abys nemusel přiobjednávat s každým příchozím nováčkem, který přijde po táboru (ušetříš si tak poštovné a práci)
 • Nováčky předej při vhodné příležitosti novým členům (uvítání ve skautském oddíle, přijetí do oddílu, přechod od vlčat/světlušek…). Vysvětli jim vše potřebné k pochopení Nováčka (co všechno v Nováčkovi najdou, co je to Nováčkovská zkouška, jak se plní a do kdy by ji měli splnit…)
 • Pokus se najít pro nováčka nějakého patrona (kamarád, rádce…), který mu bude pomáhat v rozkoukání se v oddíle
 • Podporuj nováčka tak, aby byla Nováčkovská zkouška splněna do několika měsíců (cca 3–4 měsíce)
 • Po splnění Nováčkovské zkoušky je možné skládat skautský slib, pokud se k tomu adept cítí připraven.
 • Na splnění Nováčkovské zkoušky je možné hned navázat plněním některé z cest nové stezky (ne nutné prvním, tj. Cestou Země, byť bude asi nejčastější, počáteční stupeň se nově určuje podle vyspělosti nováčka).
 • Pokud používáte v oddíle karetní hru ke stezce Sacculus, můžete dát základní sadu už i nováčkovi. Rozšiřující karty však může získat až za plnění stezky.

Obsah Nováčkovské zkoušky

Já a skauting

 • Vím, kdo je to skaut a jak se chová.
 • Znám a chápu skautský zákon, slib, heslo a denní příkaz.
 • Seznámím se se zakladateli a příběhem vzniku skautského hnutí.
 • Poznám a používám základní skautské symboly (znak, pozdrav, podání levé ruky).
 • Vím, jak se chovat na nástupu, a znám státní i junáckou hymnu.
 • Popíšu skautský kroj a jeho součásti.

Moje družina a oddíl

 • Seznámím se se všemi členy své družiny a poznám, co kdo umí.
 • Seznámím se se svým oddílem a střediskem.
 • Zúčastním se alespoň jedné výpravy s oddílem.
 • Pomohu s nějakou prací pro oddíl (úklid klubovny, brigáda v klubovně…).
 • Poznám pravidla chování v oddíle, na akcích a v klubovně.

Oddílové doplňky

 • (Doplňuje si sám oddíl dle oddílových specifik nebo věcí, které ještě považuje pro nováčka za nezbytné)
 • (Doplňuje s formou vepsání nebo formou nálepky)

Skautské dovednosti

 • Bezpečně rozdělám oheň bez použití papíru.
 • Vyzkouším si ošetřit poranění, se kterými se mohu často setkat, a znám čísla tísňového volání.
 • Naučím se vázat 4 uzly, z nichž každý je pro jiné použití.
 • Sám si sbalím věci na schůzku, jednodenní i vícedenní výpravu.
 • Vím, jaké základní vybavení si mám pořídit, a vím, jak o ně pečovat.

Nováčka je samozřejmě možné stáhnout:

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 8906x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu