....

Chyba na stránce: Upravujeme stezky vlčat a světlušek - nahlédněte pod pokličku - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/svetlusky-a-vlcata/4779-upravujeme-stezky-vlcat-a-svetlusek-nahlednete-pod-poklicku?autologin=1"

Upravujeme stezky vlčat a světlušek - nahlédněte pod pokličku

Upravujeme stezky vlčat a světlušek - nahlédněte pod pokličku

Od roku 2018 pracuje příslušný tým na revizi nejdůležitějšího nástroje pro vlčata a světlušky - stezkách. Cílem revize je aktualizovat obsah a také zpříjemnění užívání stezek různým typům oddílů. Seznamte se s plánovanými úpravami blíže.

Na úvod je důležité říci, že úpravy stezek pro vlčata a světlušky (myšleno Nováčků, stezek, cestiček a plaveb) jsou ve výrazně menším rozsahu, než jakých se dočkaly stezky skautek a skautů. Víme, že stezky jsou v oddílech hodně využívány, jsou dobře hodnoceny a není důvod k žádným systémovým změnám. 

Jaké změny lze očekávat

  • Aktualizace úkolů ve stezkách a Nováčcích. Úprava jednotlivých úkolů vychází z kompetencí pro vlčata a světlušky, které se nyní aktualizují. Jsou také zohledněny připomínky od oddílů, které se stezkami pracovaly. U nově přidaných úkolů se pečlivě kontroluje návaznost na jednotlivé kompetence, u upravovaných úkolů se hlídá, zda úkoly kompetencím odpovídají. Zároveň je vždy úprava konkrétního úkolu konzultována s odborníky na dané téma. Při revizi se také klade důraz na variabilitu ve způsobu plnění úkolů tzn. aby se stále nenabízelo např. jen kreslení či scénky. Snaha je, aby všechny úpravy vedou ke snížení počtu úkolů. 
 • Úprava výzev Revidovat se budou také jednotlivé výzvy (nástrahy), za jejich plnění budou nově získávat vlčata a světlušky nášivky.
 • Aktualizace podpůrných prvků. Vzhledem ke změnám, kterými stezky projdou, bude potřeba aktualizovat dosavadní podpůrné prvky jako např. metodické materiály. Nově budou také vytvořeny dokumenty, kde bude jasně vidět napojení jednotlivých kompetencí na daný úkol ve stezce.
 • Úprava grafiky. Chceme, aby stezky významně neměnily svou grafickou podobu, jedná se pouze o drobné úpravy, které pomohou lepší přehlednosti.
 • Úprava stránkování. Podrobněji viz níže.
 • Dle výsledků předsněmové diskuse a výsledků valného sněmu případná úprava znění idey světlušek a vlčat.

Kdy lze očekávat upravené stezky a cestičky

V praxi znamená revize úpravu celkem dvanácti sešitů (tři řady po čtyřech sešitech - Nováček, 1. - 3. stupeň), což si vyžádá svůj čas. Počítáme s veřejným připomínkováním a testováním a dále s vydáním upravených stezek budeme čekat na rozhodnutí o novém znění idey světlušek a vlčat tak, aby stezky obsahovaly její aktuální znění. V tuto chvíli tedy předpokládáme vydání počátkem roku 2021. Obsah stezek se ale budeme snažit zveřejnit dříve, abychom měli vedoucí možnost se změnami seznámit.

Počítáme s testováním

Počítáme i s testováním revidovaných stezek a Nováčků pro vlčata a světlušky. Jestli máte chuť se zapojit, můžete se přihlásit na revizestezek@skaut.cz Až bude testování aktuální, napíšeme Vám bližší informace. Podrobněji o testování budeme ještě informovat.

Stezky pro koedukované oddíly

Odbor pro vlčata a světlušky se na základě podnětů vzešlých z posledního valného sněmu zabýval řešením stezek pro koedukované oddíly. Ty mají nyní k dispozici buď stezky s rozdílným symbolickým rámcem pro vlčata a světlušky, nebo stezky pro vlčata a žabičky, které byly na svém počátku připravovány i jako řešení pro koedukované oddíly. 

Po pečlivém zvážení a diskuzích s oddíly navrhuje odbor částečné řešení pro koedukované oddíly v této podobě:

 • Stezky vlčat a cestičky světlušek budou upraveny tak, aby zde bylo shodné stránkování - tedy na stránce XY najdou jak vlčata ve svých stezkách, tak světlušky ve svých cestičkách shodné úkoly. Předpokládáme tak lepší orientaci ve stezkách jak u holek a kluků, tak i u vedoucích.
 • Do znění úkolů nebude přímo promítán symbolický rámec a názvy postav, nebo bude zvolena taková formulace, aby jí bez problému porozuměly i ty oddíly, kde s názvy postav nepracují. 
 • Jednotlivé příběhy symbolického rámce budou odděleny od zadání úkolů. Úvody k jednotlivým oblastem budou popsány bez přímé návaznosti na symbolický rámec. 
 • Dále jsou k dispozici stezky Čolka a žabky s alternativním jednotným symbolickým rámcem.

Znamená to tedy, že vlčata i světlušky mají i nadále své originální stezky/cestičky se svým symbolickým rámcem, pouze s dílčími úpravami. Od jiných zvažovaných variant (jednotná stezka bez symbolického rámce, vytvoření univerzálního symbolického rámce) jsme ustoupili z těchto důvodů:

 • vhodný symbolický rámec je pro výchovnou kategorii vlčat a světlušek klíčovým prvkem, který pomáhá zvýšit dopad našeho výchovného působení, a bylo by velmi nežádoucí se o tento prvek připravit
 • práce se stezkami by měla být soustředěna do činnosti šestek. Zde koedukaci vnímáme spíše jako okrajové řešení (např. oddíl v malé obci, s malým počtem holek a kluků pro vytvoření oddělených šestek) a nemáme pro to vytvářet speciální řešení
 • případná tvorba univerzálního symbolického rámce shodného pro vlčata i světlušky je zásadním zásahem do výchovné koncepce a vyžadovala by důslednou a rozsáhlou diskusi v celé organizaci. Domníváme se, že pro tuto cestu jsme nenašli dostatečně pádné důvody.

O případných dalších postupech Vás budeme opět informovat.

Zajímá nás pohled vedoucích koedukovaných oddílů - pomohou vám popsané změny? Napište nám na revizestezek@skaut.cz Děkujeme!

Monika Zárubová - Máňa
vedoucí týmu revize stezek
 
Ludmila Dobrozemská 
koordinátorka programových projektů

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 427x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: