....

Chyba na stránce: Kouzelná lucerna - stezky pro světlušky - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/svetlusky-a-vlcata/vlcata-svetlusky-stezky/stezky-ramce/ramce-kouzelna-lucerka/447-kouzelna-lucerna-stezky-pro-svetlusky?autologin=1"

Kouzelná lucerna - stezky pro světlušky

Kouzelná lucerna - stezky pro světlušky

Příběh Kouzelné lucerny využívá celá řada nástrojů pro světlušky. Tady je jejich přehled a také detaily o příběhu.

V první řadě je s tímto symbolickým rámcem k dispozici Nováček a celá série tří stupńů stezky:

Nováček  
Nováček světlušek Průvodce vstupem do oddílu pro světlušky. Pes Brok provádí světlušku vším co potřebuje vědět. Kupte si.
Cestička světlušek 
Cestička světlušek – 1. stupeň – Hvězdná lucerna První stupeň cestičky, orientačně určený pro věk 7–8 let. Prolistujte si, Kupte si
Cestička světlušek – 2. stupeň – Měsíční lucerna Druhý stupeň cestičky, orientačně určený pro věk 8–9 let. Prolistujte si, Kupte si
Cestička světlušek – 3. stupeň – Sluneční lucerna Třetí stupeň cestičky, orientačně určený pro věk 9–10 let. Prolistujte si, Kupte si

Po splnění každého stupně může světluška plnit prestižní zkoušku. Jaké to jsou?

Po Hvězdné lucerně – Život bez světla

Strávím v lese hodinu bez světla. Půjdu se zavázanýma očima za ruku společně s Velkou světluškou nebo Jitřenkou do lesa a budu poznávat přírodu pomocí hmatu a sluchu. Nakonec o všem, co jsem nahmatala, slyšela a zažila, nakreslím velký obrázek. Na splnění mám dva pokusy.

Po Měsíční lucerně – Noc v lese

Strávím s Velkou světluškou nebo Jitřenkou, popř. maximálně třemi dalšími světluškami, noc v lese pod širým nebem nebo v přístřešku z přírodního materiálu. Budu naslouchat všem zvukům noci. Pomocí scénky pak ostatním světluškám ukáži, co vše jsem viděla a slyšela. Na splnění mám dva pokusy.

Po Sluneční lucerně – Tři kapky rosy

Pro získání první kapky se odpojím na šest hodin od svého roje. Po třech hodinách zanechám Velké světlušce vzkaz na domluveném místě. Nesmím být viděna ostatními světluškami. Ze svého pobytu mimo roj napíšu krátký zápis nebo nakreslím obrázek z pozorování okolí.

Pro získání druhé kapky rosy se vydám spolu s další světluškou na cestu dlouhou 5 km. Půjde s námi také Velká světluška nebo Jitřenka. Na cestě budeme nejvýše 8 hodin. Pro získání kapky potřebuji:

  • zakreslit svou cestu pomocí pochodového filmu,
  • zaznamenat si, která zvířata, ptáky a ryby cestou uvidíme,
  • nakreslit obrysy 5 rostlin a 5 stromů, které cestou uvidíme,
  • vyrobit jednoduchý výrobek z přírodnin,
  • složit o cestě krátkou básničku nebo písničku,
  • neptat se Velké světlušky nebo Jitřenky na cestu či jiné úkoly.

Pro získání třetí kapky navštívím večer opuštěné místo, které mi určí Velká světluška. Z této návštěvy přinesu důkaz.

Na splnění Tří kapek rosy mám dva pokusy.

Praktické pomůcky:

Diplomy – světlušky Balík diplomů pro světlušky – za dokončení nováčka, všech stupňů a univerzální diplom, kde se dá doplnit, za co je – .zip – 13,3 MB Kupte si
Další grafické prvky 
Obrázky k aktivitám Potvrzovací políčka, obrázky ke konkrétním aktivitám (rostliny, potraviny, hasičky, postavičky,…). Formát obrázků png, ke stažení jako zip soubor, 26 MB
Rámečky a symboly Orámování stránek, lucerničky a obrázky nášivek – včetně vodáckých. Formát png, nášivky i vektorově (eps, svg, wmf), ke stažení jako zip soubor, 38 MB
Typicky skautské obrázky Různé znaky, turbánky, loga oblastí. Opět včetně vodáckých. Obrázky ve formátu png, ke stažení jako zip soubor, 3,8 MB
Obrázky k příběhu – Kouzelná lucerna 
Hvězdná lucerna – 1. stupeň Obrázky k prvnímu stupni – postavy, průvodci, omalovánky, velké obrázky z obálky a z prostřed stezky. Většinou ve formátu png, ke stažení jako zip soubor, 22 MB
Měsíční lucerna – 2. stupeň Obrázky k druhému stupni – postavy, průvodci, omalovánky, velké obrázky z obálky a z prostřed stezky. Většinou ve formátu png, ke stažení jako zip soubor, 21 MB
Sluneční lucerna – 3. stupeň Obrázky k třetímu stupni – postavy, průvodci, omalovánky, velké obrázky z obálky a z prostřed stezky. Většinou ve formátu png, ke stažení jako zip soubor, 28 MB

 A pak je tu samotný příběh

V příběhu kouzelné lucerny s hlavní hrdinkou Lucinkou prožijeme postupně troje prázdniny u dědečka ve mlýně. Hned první noc ve mlýně dědeček Lucince vypráví starou rodinnou historii o praprababičce Mařence, která se díky kouzelné lucerně uměla proměnit ve světlušku.

Už za pár dní se ukáže, že všechno o kouzelné lucerně je pravda. Kolem mlýna však nežijí jen hodné světlušky, ale také celá řada zlých a nebezpečných tvorů z temné jeskyně, například havran Krák, zlý skřet Frfelník nebo tajemný Smršťál…

Chcete poznat symbolický rámec cestičky světlušek? Stačí si stáhnout zkrácené shrnutí příběhu

Kde všude mohu najít příběh Kouzelné lucerny

  • Příběh najdete v prvé řadě ve stezce, kde je zpracován do podoby komixů jakožto velice atraktivní formy pro dětské čtenáře z řad světlušek.
  • Dále si můžete přečíst zkrácenou verzi příběhu, která stručně na několika málo stránkách představí celý děj bez čtení celého příběhu
  • Kompletní příběh najdete v knize O Lucince a kouzelné lucerně, kterou právě vydalo TDC. Jedná se o knížku formátu A5 s plnobarevnými ilustracemi a více jak 200 stranami. Knihu můžete zakoupit za 199 Kč v obchodě TDC. Příběh je rozdělen do tří částí podle stupňů stezky (Hvězdná, Měsíční a Sluneční lucerna) a je doprovázen ilustracemi ze stezky. Kniha se dá využít pro večerní čtení i čtení na schůzkách, výpravách i táborech nebo například jako odměna pro světlušky.

Mimo textů jsou k dispozici také obrázky, které můžete volně použít a které tady v tabulkách výše ke stažení. Může je využít třeba na výzdobu klubovny, bodování atd. a tím nenápadně zapojit symbolický rámec do činnosti roje. Nemusíte se bát autorských práv, obrázky byly vytvořeny i právě pro tyto účely, autorská práva jsou ošetřena a jsou vám volně k použití.

Existuje mnoho dalších možností zapojení Kouzelné lucerny do života roje, ať už je to ona výzdoba nebo používání názvů z příběhů (Velká světluška – vedoucí světlušek, Jitřenka – rangers pomáhající se světluškami, Bludička – zlobivá světluška aj.), tak i výpravy na motivy Kouzelné lucerny (například za účelem získání stezky, přestup ke skautkám apod.) nebo rituály (využití lucerny jako základního symbolu). Fantazii se meze nekladou a Kouzelná lucerna přináší v tomto směru spoustu možností. Mnoho inspirace se dozvíte v připravované metodice a inspirativním víkendu, o kterých si můžete přečíst dále.

O Lucince a kouzelné lucerně

Původní Kouzelná lucerna pochází z pera exilového skauta Radka Kučery. Tento příběh vycházel v časopisu Junák a byl psán na motivy zákona světlušek. Existuje i knižní vydání tohoto původního příběhu. Hlavní hrdinkou je holčička Lucinka, která přijede na prázdniny do mlýna za dědečkem. Ten jí vypráví o Kouzelné lucerně, díky které se může v noci stát jednou ze světlušek. Lucinka jí najde a spolu se světluškami prožívá různé příhody.

Tento příběh nás zaujal jako nový symbolický rámec pro světlušky, který by nahradil Karafiátovy Broučky, s jejich používáním mělo mnoho vedoucích i světlušek problémy. Pro účely použití v rojích světlušek potřeboval ale původní příběh více rozšířit, proto bylo po domluvě s autorem rozhodnuto o sepsání příběhu nového, který z původní Kouzelné lucerny vychází.

Základní linie příběhu byla zachována i v přepracované Kouzelné lucerně, kterou napsala Kateřina Kováčová pod názvem O Lucince a Kouzelné lucerně. Příběh je oproti původnímu delší (je rozdělen na troje prázdniny), objevuje se zde více postav (kladných i záporných) a nabízí více možností pro zapojení symbolického rámce do činnosti roje. Lucinka se díky Kouzelné lucerně může stát na noc světluškou a prožívat s nimi spoustu dobrodružství. Světlo světlušek, a hlavně to Lucinky, se znelíbí tvorům z Jeskyně. Proto se rozhodnou Lucince její světlo uhasit. Obyvatelé Jeskyně tak dělají světluškám spoustu nepříjemností a boj mezi nimi se prolíná celým příběhem. A jak to dopadne? Podaří se Jeskyni připravit Lucinku o její lucerničku nebo nakonec světlušky rozsvítí plamínek dobra i v temných tvorech z Jeskyně? To už se dozvíte v příběhu O Lucince a Kouzelné lucerně

Užitečné odkazy

Zajímavou alternativou pro koedukované oddíly může být symbolický rámec plaveb Čolka a Žabky připravený pro vodní vlčata a źabičky.

Jednotlivými díly Plaveb Čolka a Žabky se prolíná příběh dvou sourozenců, kteří tráví prázdniny u svého dědečká – námořního kapitána. Společně poznávají život na palubě a zažívají mnohá dobrodružství. Úkoly stezky jsou stejné jako u běžné stezky vlčat a světlušek, navíc jsou zde nějaké vodácké úkoly (označené kotvou).

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

5 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu