....

Chyba na stránce: Co je skautský oddíl? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/rizeni-a-organizovani/508-zacinam-s-vedenim-oddilu/zalozeni-noveho-oddilu/3907-skautsky-oddil?autologin=1"

Co je skautský oddíl?

Co je skautský oddíl?

Vyrůstání ve skautském oddíle znamená trávení volného času s partou kamarádů, kteří sdílejí podobné hodnoty. Co je skautský oddíl?

Skautský oddíl je základní výchovnou jednotkou bez právní subjektivity. Představuje ho skupina s nejméně 12 mladšími členy, kterou vede vůdce oddílu (tzn. člověk starší 18 let s příslušnou kvalifikací - vůdcovskou zkouškou). Může být čistě chlapecký, čistě dívčí, ale i smíšený. Někdy bývají skautské oddíly rozděleny podle výchovných kategorií benjamínci (5-7 let), vlčata a světlušky (8-10 let), skauti a skautky (11-14 let), roveři a rangers (nad 15 let). Skupina dětí je skautským oddílem, pokud naplňuje poslání Junáka definované Stanovami prostřednictvím tří skautských principů. K naplňování poslání se skautský oddíl snaží maximálně využívat skautskou výchovnou metodu. Ta je dostatečně obecná na to, aby každému oddílu umožnila osobitou realizaci poslání i různorodost programu.

Oddíly jsou organizovány ve střediscích. Středisko je základní organizační jednotkou Junáka – českého skauta, z. s. a má vlastní právní subjektivitu, která je odvozena od právní subjektivity Junáka. Střediska vodních skautů se nazývají přístavy. Mezi sněmy řídí středisko Středisková rada, v jejímž čele je vedoucí střediska, který je zároveň statutárním orgánem střediska.

Úkolem střediska je zejména:

  • poskytovat materiální a technické zázemí pro činnost v oddílech střediska a podporovat jejich vedení
  • sdružovat a organizovat členy Junáka v místě působnosti
  • řídit a zajišťovat skautskou výchovu dětí a mládeže v místě působení a garantovat její úroveň a kvalitu

 

Zakládání nového oddílu jako strategické téma

Zakládání nových oddílů je jedno z témat strategie Junáka – českého skauta. Především jde o to, aktivně podpořit vznik nových oddílů a poskytnout kvalitní podporu činovníkům a činovnicím i dalším zájemcům a zájemkyním, kteří se rozhodnou založit nový oddíl. Chceme také odbourat překážky, které dnes zbytečně komplikují vznik nových oddílů, ale zajistit vznik kvalitních výchovných jednotek. Jeden z cílů je vytvořit nástroje, které následně ulehčí zakládání nových oddílů.

Zadání strategického tématu

Realizace projektu se plánuje na časové období mezi lety 2017 až 2022.

Projekty realizující toto téma:

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 882x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu