....

Chyba na stránce: Další informace k oddílům - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/rizeni-a-organizovani/508-zacinam-s-vedenim-oddilu/zalozeni-noveho-oddilu/3934-dalsi-informace-k-oddilum?autologin=1"

Další informace k oddílům

Další informace k oddílům

Zde nalaznete odkazy, které souvisí s vedením oddílu a měli byste nad nimi přemýšlet už od zakládání oddílu nového.

Družinový systém je určitá léty prověřená myšlenka. Používání družinového systému je zásadní pro budoucnost naší organizace. S jeho pomocí se mladí lidé učí vést ostatní, učí se spolupracovat a připravovat program pro sebe. A to jsou podstatné dovednosti nutné pro budoucí vedoucí oddílů a jejich zástupce, na kterých naše hnutí stojí a bude stát i v budoucnosti.

Největší náborové akce probíhají celorepublikově v září, nicméně do náborových aktivit se můžete vrhnout i kdykoliv během roku. Náborové akce je třeba předem důsledně promyslet a připravit.

Jak předat oddíl a nezapomenout na předání všeho důležitého? Jak připravit budoucího vůdce? Přečtěte si o tom v jednom z čísel časopisu Skauting.

Pro světlušky a vlčata
 • ohledně programu je všechno pěkně rozdělené a roztřízené zde
 • doporučujeme odebírat časopis - zde se dají jak časopisy stáhnout, tak v nich vyhledávat
Pro skauty a skautky
 • nováček ("nováčkovská zkouška")
 • stezky nebo můžete zkusit testovat novou stezku
 • metodiky
 • doporučujeme: Jak pracovat se stezkou (pokud se rozhodnete pro současnou stezku), Družinový systém (pokud ho chcete zavádět), Od Exodu ke Svojsíkovu závodu (pokud chcete pomoct s oddílovým plánem v době, kdy je Svojsíkův závod)
 • Tichou poštou, pokud se chcete dozvědět něco o skautské výchovné metodě
 • skautské odborky - vše je v sekci ke stažení, odborky jsou velmi podporovány časopisem Skaut
 • doporučuji odebírat časopis Skaut
Pro vedoucí
 • doporučuji objednat časopis Skauting a vyhledávat i ve starších číslech
 • doporučuji akce Elixír, Poradní skálu (podle věkové kategorie, jakou budete mít)
Tady je přehled pro všechny věkové kategorie z příručky pro vedoucí středisek (k naleznutí na Skautské křižovatce):
 • Stezky jsou významným nástrojem osobního rozvoje zaměřeným na všestrannou výchovu. Oficiální stezku je možné upravit či si přímo vytvořit vlastní. V letech 2016 až 2018 probíhá revize skautské stezky. Součástí stezky je i Nováček, který slouží k začlenění nových členů do oddílu. K všestrannému rozvoji v roverském věku slouží výzvy a projekty.
 • Odborky doplňují všestrannou výchovu, ke které vedou stezky, a umožňují individuální rozvoj dítěte podle toho, co jej baví a v čem je dobré. Na začátku roku 2017 vyšla po dlouhé době jejich nová podoba.
 • Časopisy jsou výchovným nástrojem, který posiluje sounáležitost se skautským hnutím a práci s ostatními výchovnými nástroji. Každá věková kategorie má svůj časopis, který vychází jednou za dva měsíce (BenJáMína, Světýlko, Skaut, Roverský kmen). Objednává se společně s registrací. V případě registrace nového člena před běžným termínem na záčátku roku může nováček dostávat časopis, nicméně hradí jej středisko (z vybraného registračního příspěvku neodváděného na VOJ).
 • Postupové závody Svojsíkův závod (pro skauty a skautky) a Závod vlčat a světlušek jsou příležitost, jak se setkat s dalšími oddíly a zároveň otestovat spolupráci družin. Závody se každý rok střídají, v lichý rok je Svojsíkův závod, v sudý rok Závod vlčat a světlušek. Základní kola se konají v dubnu až květnu, krajská v červnu a celostátní v září.
 • Skautské handbooky jsou základními publikacemi obsahující skautské vědomosti v podobě odpovídající příslušené věkové kategorii. V letech 2016-2018 se připravuje jejich nová podoba.
 • Zahraniční aktivity jsou cenným výchovným nástrojem umožňující poznávat nové kultury, jiné země a komunikovat. Svoje uplatnění nachází zejména u roverského věku, ale vůbec nejen v něm.
 • Rádcovský zápisník je příručka pro všechny rádce, která jim pomáhá při vedení družiny a jejich rádcovském rozvoji.
 • Roverský začátek je stručné seznámení s roveringem a základními nástroji roverského programu. Vysvětluje myšlenkové základy roveringu, umožní roverovi si přímo vyzkoušet část programu, dokáže nadchnout začínajícího rovera či rangers pro rovering. Na základě rozhodnutí vedení oddílů či střediska je možné Roverský začátek nechat zaslat začínajícím R&R příslušného věku (zaslání pak hradí oddíl či středisko).
 • Roverský diář je pravidelná příloha Roverského kmene, které kromě praktického diáře pro celoroční skautskou činnost nabízí konkrétní informace a inspiraci k roverské činnosti na aktuální rok (projekty, výzvy, kurzy, akce a mnohé další).
 • Webové portály - jako doplnění časopisů existuje i několik webových portálů pro mladší členy: Rádcovský rozcestník zaměřený na všechny skauty a skautky, kteří chtějí přispívat k rozvoji své družiny, a Rovernet pro rovery a rangers s nabídkou mnoha roverských aktivit

Setkání vedoucích oddílů jako je např. Elixír či Poradní skála mohou pomoci vůdcům oddílu v orientaci ve výchovných nástrojích. Výchovnému zpravodaji pak podobně pomůže Helpdesk, který je určen pro činovníky ve vedení středisek.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 631x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu