....

Chyba na stránce: Co potřebujeme k založení nového oddílu? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/rizeni-a-organizovani/508-zacinam-s-vedenim-oddilu/zalozeni-noveho-oddilu/3935-co-k-potrebujeme-k-zalozeni-noveho-oddilu?autologin=1"

Co potřebujeme k založení nového oddílu?

Co potřebujeme k založení nového oddílu?

Tyto důležité věci nemůžeme opomenout:

Pro vedení oddílu je potřeba vedoucího s příslušnou kvalifikací - vůdcovskou zkouškou. Obsah vůdcovské zkoušky tvoří soubor kompetencí z oblastí pedagogiky, psychologie, metodiky skautské výchovy, z oblasti vedení lidí, hospodaření, znalosti organizace a práva, bezpečnosti a dalšího. Jejím cílem je zjistit, zda je kandidát schopen samostatně a úspěšně vést a vychovávat mládež podle skautských zásad.

  • Zázemí

Mít zázemí je podmínkou dobrého fungování oddílu. To se týká především kluboven, základen a tábořišť. Jsou to místa nezbytná pro naši činnost. Nejlepším způsobem jak získat klubovnu či tábořiště, je obrátit se na okolí, v kterém váš oddíl působí. Může pomoc středisko, město nebo fara.

  • Spojení se střediskem

Každý oddíl musí mít nad sebou nějaké středisko. Středisko zakládá oddíl usnesením střediskové rady, po zvážení personálního obsazení vedení oddílu, zázemí oddílu (klubovna, vybavení aj.) a perspektivy jeho dlouhodobého fungování. Středisková rada při založení oddílu stanoví také jeho název a evidenční číslo. V návaznosti na založení oddílu následuje jmenování vedoucího oddílu a jeho zástupce(ů).

Kontakt na jednotky v okolí najdete na www.skaut.cz/mapa nebo na www.mapy.cz po zadání slova „skaut“ v možnosti „vyhledat v okolí“.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 41x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu