....

Chyba na stránce: Co potřebujeme k založení nového oddílu? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/rizeni-a-organizovani/508-zacinam-s-vedenim-oddilu/zalozeni-noveho-oddilu/3935-co-k-potrebujeme-k-zalozeni-noveho-oddilu?autologin=1"

Co potřebujeme k založení nového oddílu?

Co potřebujeme k založení nového oddílu?

Skautský oddíl je výchovnou jednotkou naší organizace a jako takový musí být vždy registrován v některém ze středisek. Oddíl musí splňovat určité podmínky - nejméně 12 mladších členů, vedoucího s kvalifikací pro vedení oddílu (vůdcovská zkouška), alespoň jedmoho zástupce vedoucího. Zástupce musí být zletilý a mít taktéž vůdcovskou zkoušku, ostatní mohou mít čekatelskou zkoušku.

  • Vzdělání

Pro vedení oddílu je potřeba vedoucího s příslušnou kvalifikací - vůdcovskou zkouškou. Obsah vůdcovské zkoušky tvoří soubor kompetencí z oblastí pedagogiky, psychologie, metodiky skautské výchovy, z oblasti vedení lidí, hospodaření, znalosti organizace a práva, bezpečnosti a dalšího. Jejím cílem je zjistit, zda je kandidát schopen samostatně a úspěšně vést a vychovávat mládež podle skautských zásad. Pokud nikdo nemá žádnou skautskou kvalifikaci, nabízí se jedno řešení. Středisko může udělit v prvním roce výjimku týkající se kvalifikace s tím, že vedoucí budou usilovat o její získání co nejdříve.

  • Mentoring

V případě, kdy jsou všichni nebo většina vedoucích nového oddílu úplně nová, tedy neprošli nikdy skautskou výchovou (nebo jen chvíli a je to delší dobu zpátky), by vedoucí nového oddílu (a případně i další vedoucí) by mohl mít svého mentora (rádce/konzultanta/inspirátora). Mentor by byl k dispozici vedoucímu oddílu a dle domluvy by se na něj vedoucí mohl kdykoli obracet (společně by tak řešili průběh založení oddílu přes nábor členů, hospodaření, personální zajištění po program a další záležitosti). Zkrátka mentor by tam byl pro vedoucího, který by v tom nebyl sám a zcela bez zkušeností. Více k tomu, jak takový “vztah” mezi mentorem a vedoucím oddílu může vypadat, najdete zde. Pokud by se ve středisku, pod kterým budete oddíl zakládat, žádný mentor nenašel (např. jen by měli někoho, kdo by na založení nějakým způsobem dohlédnul a pomohl třeba jen z administrativními záležitostmi atd.), tak se podívejte sem - možností, kde se mentor dá najít, je několik. Avšak středisko by Vám v jeho nalezení mělo pomoci.

  • Zázemí

Mít zázemí je podmínkou dobrého fungovaní oddílu. To se týká především kluboven, základen a tábořišť. Jsou to místa nezbytná́ pro naši činnost. Nejlepším způsobem, jak získat klubovnu či tábořiště, je obrátit se na okolí, ve kterém váš oddíl působí. Třeba vám poskytne pomoc místní středisko, které klubovnu vlastní a nabídne vám volný termín ke schůzce. Pokud je třeba v jedné klubovně porovnat více schůzek, můžete si dát třeba dvě schůzky po sobě a využijete tak půjčený prostor na maximum. Pomoci vám může i obec, pokud jí oslovíte se svým záměrem založení oddílu. Může pomoc středisko, město, fara či jiná organizace působící ve městě či obci.

  • Spojení se střediskem

Každý oddíl musí mít nad sebou nějaké středisko. Středisko zakládá oddíl usnesením střediskové rady, po zvážení personálního obsazení vedení oddílu, zázemí oddílu (klubovna, vybavení aj.) a perspektivy jeho dlouhodobého fungování. Středisková rada při založení oddílu stanoví také jeho název a evidenční číslo. V návaznosti na založení oddílu následuje jmenování vedoucího oddílu a jeho zástupce(ů). Vždy záleží na domluvě s daným střediskem, každé středisko funguje jinak, ale vždy zodpovídá za daný oddíl, musí mít o něm přehled.

Kontakt na jednotky v okolí najdete na www.skaut.cz/mapa nebo na www.mapy.cz po zadání slova „skaut“ v možnosti „vyhledat v okolí“.

  • Tým

Nemáte-li dostatek lidí do svého týmu, zkuste zapojit rodiče. Mohou vám pomoc se zázemím při chystání tábora nebo i výprav. Některé oddíly zapojují rodiče i do samotného vedení schůzek. Může to pro vás být dobré řešení, pokud nemáte dostatek lidí ve vedení.

 

odkazy na související dokumenty:

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1914x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu