....

Chyba na stránce: Co potřebujeme k založení nového oddílu? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/rizeni-a-organizovani/508-zacinam-s-vedenim-oddilu/zalozeni-noveho-oddilu/3935-co-k-potrebujeme-k-zalozeni-noveho-oddilu?autologin=1"

Co potřebujeme k založení nového oddílu?

Co potřebujeme k založení nového oddílu?

Tyto důležité věci nemůžeme opomenout:

Pro vedení oddílu je potřeba vedoucího s příslušnou kvalifikací - vůdcovskou zkouškou. Obsah vůdcovské zkoušky tvoří soubor kompetencí z oblastí pedagogiky, psychologie, metodiky skautské výchovy, z oblasti vedení lidí, hospodaření, znalosti organizace a práva, bezpečnosti a dalšího. Jejím cílem je zjistit, zda je kandidát schopen samostatně a úspěšně vést a vychovávat mládež podle skautských zásad.

  • Zázemí

Mít zázemí je podmínkou dobrého fungovaní oddílu. To se týká především kluboven, základen a tábořišť. Jsou to místa nezbytná́ pro naši činnost. Nejlepším způsobem, jak získat klubovnu či tábořiště, je obrátit se na okolí, ve kterém váš oddíl působí.
Třeba vám poskytne pomoc místní středisko, které klubovnu vlastní a nabídne vám volný termín ke schůzce. Pokud je třeba v jedné klubovně porovnat více schůzek, můžete si dát třeba dvě schůzky po sobě a využijete tak půjčený prostor na maximum.
Pomoci vám může i obec, pokud jí oslovíte se svým záměrem založení oddílu.
Může pomoc středisko, město, fara či jiná organizace působící ve městě či obci.

  • Spojení se střediskem

Každý oddíl musí mít nad sebou nějaké středisko. Středisko zakládá oddíl usnesením střediskové rady, po zvážení personálního obsazení vedení oddílu, zázemí oddílu (klubovna, vybavení aj.) a perspektivy jeho dlouhodobého fungování. Středisková rada při založení oddílu stanoví také jeho název a evidenční číslo. V návaznosti na založení oddílu následuje jmenování vedoucího oddílu a jeho zástupce(ů).

  • Vedení

Nemáte-li dostatek vedení, zkuste zapojit rodiče. Mohou vám pomoc se zázemím při chystání tábora nebo i výprav. Některé oddíly zapojují rodiče i do samotného vedení schůzek. Může to pro vás být dobré řešení, pokud nemáte dostatek lidí ve vedení.

Kontakt na jednotky v okolí najdete na www.skaut.cz/mapa nebo na www.mapy.cz po zadání slova „skaut“ v možnosti „vyhledat v okolí“.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 865x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu