....

Chyba na stránce: Administrativa tábora - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/rizeni-a-organizovani/administrativa-tabora?autologin=1"

Administrativa tábora

Pro vedení táborů

Podařilo se vám vybrat příhodné místo, na kterém byste rádi tábořili. Super. Ale co dál?

Je třeba zajistit:

 • povolení k táboření od majitele pozemku
 • povolení orgánu správy ochrany přírody v případě, že chcete tábořit v místě se zvýšenou ochranou přírody
 • povolení ke vjezdu na lesní pozemky od vlastníka lesa
 • péči praktického lékaře  (S novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví již neplatí povinnost mít během tábora domluveného lékaře v blízkosti tábořiště - viz Nová směrnice k táborům.)
 • schválení tábora pořadatelem – střediskovou radou (včetně rozpočtu tábora)

Dále je třeba konání tábora ohlásit:

 • příslušnému obecnímu úřadu
 • orgánu státní správy lesů
 • krajské hygienické stanici (v případě tábora s 30ti a více účastníky do 15 let)

Co potřebujete od účastníků tábora?

Zotavovací akce

Jiná podobná akce (do 30ti dětí do 15ti let či kratší než 15 dnů)

Co potřebuje vedení tábora pro schválení střediskovou radou?

 • vůdce tábora – vůdcovská zkouška
 • zástupce vůdce tábora – plnoletý, minimálně čekatelská zkouška (doporučujeme vůdcovskou)
 • zdravotník akce – plnoletý, příslušné vzdělání nebo kvalifikace „zdravotník zotavovacích akcí“
 • hospodář – nemusí být plnoletý, zkušenosti s vedením pokladny akce

Všichni členové vedení tábora pak, dle jejich pozice na táboře, potřebují:

 • posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi,
 • vůdcovský dekret, který splňuje podmínky pro „osvědčení hlavního vedoucího“ dle podmínek MŠMT; musí jej mít vůdce tábora,
 • zdravotnický dekret dokládající absolvování kursu první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost na táboře v rozsahu dle vyhlášky č. 106/2001 Sb. ve znění její novely č. 148/2004 Sb.; problematiku zdravotnické kvalifikace řeší Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka,
 • potravinářský průkaz (nutný pro osoby připravující stravu).

Při plánování tábora je také třeba zajistit:

 • přiměřené hygienické podmínky (viz Směrnice k táborům, bod 4)
 • bezpečnost dětí při táborových aktivitách (zejména při koupání, bojovkách a nočních hrách, lanových aktivitách, jízdě na lodích, střeleckých aktivitách aj.)
 • povinnou kvalifikaci dozoru při speciálních aktivitách (jízda na lodích, horolezení aj.)

Před táborem si také připomeňte, jak postupovat v krizových situacích.

Všichni účastníci tábora jsou úrazově pojištěni.

Výchovné cíle tábora

Každý tábor by měl vést k naplňování výchovných cílů Junáka a daného oddílu, je také vynikající příležitostí k osobnímu rozvoji jednotlivých členů a k podpoře oddílové atmosféry a vztahů.

Za stanovení výchovných cílů tábora zodpovídá vůdce tábora, na jejich vzniku by se měla podílet celá táborová (oddílová) rada. Výchovné cíle jsou vázány na typ akce (např. rozvoj fyzické zdatnosti na zimním táboře), na aktuální potřeby oddílů (např. zavedení nové stezky do činnosti oddílu) nebo na aktuální stav oddílu (např. zlepšení komunikace mezi jednotlivými členy oddílu).

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 17334x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu