....

Chyba na stránce: Evidence osob ve skautISu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/rizeni-a-organizovani/evidence-clenu/1161-evidence-osob-ve-skautisu?autologin=1"

Evidence osob ve skautISu

Evidence osob ve skautISu

Evidence osob se řídí platnými stanovami a směrnicí pro vedení seznamu členů.

V článku 13 stanov stojí, že: "Členství vzniká zápisem do seznamu členů. Zápis provede organizační jednotka, která o přijetí člena rozhodla."

Následující články říkají, že zápisem do seznamu členů vzniká členství v této základní jednotce i jednotkách jí nadřízených. To se ovšem prakticky nijak neprojeví.

Jednotlivec může být dále členem několika jednotek najednou, nicméně pouze jedno členství je řádné, všechna ostatní jsou hostující.

Členství osoby zaniká jejím výmazem ze seznamu členů ať již z důvodu dobrovolného vystoupení, nezaplacení členského příspěvku, vyloučení, z rozhodnutí organizační jednotky, zániku jednotky nebo úmrtí člena.

Tato ustanovení dále rozvádí již zmíněná směrnice.

Konkrétní dopady

  • Osoba se stává členem Junáka až ve chvíli, kdy ji vedoucí jednotky (nebo jím pověřená osoba) zapíše do seznamu členů ve skautském informačním systému (dále jen skautIS).
  • Členství osoby zaniká ve chvíli, kdy ji vedoucí jednotky ze seznamu členů ve skautISu odstraní.
  • Každá osoba má pouze jedno řádné členství (za řádné se považuje také čestné členství, které je ovšem určené pouze pro členy Svojsíkova oddílu a nikoli pro osoby, které chce jednotka nějakým způsobem ocenit). Každé další členství je pouze "hostující".

Doporučujeme vedoucím všech jednotek pracovat se skautISem co nejčastěji a změny provádět průběžně po celý rok. Více o vedení seznamu osob a práci s nimi v nápovědě skautISu.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2472x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu