....

Chyba na stránce: Přihlášky a evidenční listy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/rizeni-a-organizovani/evidence-clenu/497-prihlasky?autologin=1"

Přihlášky a evidenční listy

Přihlášky a evidenční listy

Máte od všech členů podepsanou přihlášku? Jaká pravidla má Junák stanovena pro nakládání s osobními údaji – a co to vlastně je? Čtěte dál.

Směrnice pro nakládání s osobními údaji

Po dlouhém období příprav dokončil Junák přípravu směrnice, jejímž úkolem je popsat způsob, jakým nakládáme s osobními údaji našich členů. Tyto informace jsou podstatné pro činovníky, zejména pak vedoucí oddílů a středisek, ale také pro širokou množinu našich členů, u mladších členů pak také jejich rodiče. Směrnice je účinná od 1. prosince 2013.

Přílohou směrnice je také text poučení k přihlášce člena (dětí i dospělého), ve kterém se tak mohou dočíst pro ně podstatné informace, a udělují nám souhlas údaje zpracovávat.

Doporučujeme všem oddílům a střediskům ověřit si, zda od všech členů mají podepsané přihlášky včetně tohoto poučení:

  • pokud by jednotka přihlášku člena vůbec neměla, je třeba podepsat rovnou novou přihlášku a poučení
  • pokud přihlášky členů máte v pořádku, není nutné nechávat je podepisovat nová poučení

Dalšími přílohami směrnice je text poučení k přihlášce na akci (určený pro nečleny Junáka) a příloha popisující předpokládaný rozsah zpracování údajů u jednotlivých funkcí.

Níže najdete kromě samotné směrnice a jejích příloh také stručný návod, co směrnice znamená pro vedoucího oddílu a vedoucího střediska. Pro zájemce jsou dále k dispozici i texty poučení ve formátu MS Word pro možnost zapracování do vašich vlastních přihlášek.

Ke spolupráci na tvorbě směrnice jsme získali JUDr. Ondřeje Kramoliše z renomované advokátní kanceláře Allen&Overy, která jeho poradenství poskytla zdarma v rámci svých pro bono aktivit. Tímto jim velmi děkujeme.

Děkujeme také více než desítce těch, kteří se v minulých letech podíleli na tvorbě či připomínkování směrnice.

Přihlášky uložené ve skautISu

Často bývá v oddíle problém udržet pořádek ve všech dokumentech. V případě přihlášek je nově možné využít přímo skautIS, který umožňuje evidovat samotné přihlášky členů, jejichž naskenovanou podobu do skautISu nahraje vedoucí odídlu a v případě dospělých členů s vlastním účtem je možné potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů. SkautIS tak u dospělých osob nahrazuje papírovou přihlášku. A jako bonus skautIS automaticky zobrazí přehled osob s přihláškou a bez ní.

Evidenční listy

Evidneční listy jsou pouhým doplňkem přihlášky (v žádném případě ji nemohou nahradit) a slouží pro získání osobních údajů členů. Níže nabízíme nezávazný vzor (také editovatelný), který obsahuje všechny položky evidované ve skautISu. Evidenční list si může každá jednotka přízpůsobit vlastním podmínkám.

 


Přihláška a evidenční list pro děti:

Přihláška na akci (pro nečleny):

Přihláška a evidenční list pro dospělé:

 


 

Jak zpracovávat přihlášky a jak zapojit dospělé členy v samostatném článku.

logo

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

14 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu