....

Chyba na stránce: Jak Semafor funguje - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/rizeni-a-organizovani/semafor/4575-semafor-1?autologin=1"

Semafor je nová možnost, jak hodnotit oddílovou činnost a jak se s oddílovou radou dobře připravit pro plánování. Stojí na stejných principech jako Hodnocení kvality – např. diskuze s celou oddílovou radou, upřímnost k sobě a k oddílu, vytvoření prostoru pro názor každého apod. Vychází také ze stejných rámcových okruhů k hodnocení.

Semafor nevyžaduje zaznamenání výsledků diskuze do SkautISu - a tedy ani neumožňuje (na rozdíl od Hodnocení kvality) porovnání hodnocení za jednotlivé roky, ani nenabízí detailní výstupy hodnocení. Semafor je oproti Hodnocení kvality méně podrobný a návodný v otázkách k prodiskutování. Nabízí však navíc tipy a inspirace, jakým konkrétním způsobem se oddíl může posunout v hodnocených oblastech. Skládá se celkem ze tří částí, které se navzájem doplňují:

1. otázky k diskuzi v týmu oddílové rady
2. záznamový Semafor pro poznámky z diskuze
3. inspirace pro změnu a plánování

Jak Semafor funguje

Se Semaforem zvládnete pracovat klidně na pařezu - bez počítače a internetu. Ohlédnout se za dosavadní činností oddílu a diskutovat s oddílovou radou kudy dál tak můžete způsobem a tempem, které vyhovuje právě vám. Semafor se skládá ze tří vzájemně se doplňujících částí, doporučujeme je proto využít všechny.

Semafor nevyžaduje zaznamenání výsledků diskuze do SkautISu - a tedy ani neumožňuje (na rozdíl od Hodnocení kvality) porovnání hodnocení za jednotlivé roky, ani nenabízí detailní výstupy hodnocení. Semafor je oproti Hodnocení kvality méně podrobný a návodný v otázkách k prodiskutování. Nabízí však navíc tipy a inspirace, jakým konkrétním způsobem se oddíl může posunout v hodnocených oblastech. Chcete-li vyzkoušet i Hodnocení kvality, více informací k němu najdete zde: www.skaut.cz/kvalita

 1. Diskuze

Otázky slouží jako podklad pro nastartování a nasměrování diskuze ve vaší oddílové radě. Jsou zpracované pro všechny základní činnosti při vedení oddílu, které dělíme do pěti oblastí (Lidé, Řízení a plánování, Program a činnost, Působení navenek, Zázemí). Vytiskněte si jednotlivé oblasti a společně je prodiskutujte. Máte možnost si postupně odškrtávat jednotlivé oblasti otázek jako probrané a také si k nim můžete psát své poznámky.

  • Je na vás, zda proberete všechny oblasti najednou, nebo si je naplánujete na různá setkání, či se některou oblastí v danou chvíli zabývat vůbec nebudete.
  • Nejedná se o úplný výčet možných otázek k daným oblastem, z diskuze vám jistě budou vyplývat další otázky a směry pro vaši diskuzi.
  • Ke každé oblasti najdete také několik konkrétnějších inspirací jako ochutnávku toho, jakým způsobem můžete s oddílem na určitém bodu pracovat dál.

2. Záznamový arch Semafor
slouží k zaznamenání hlavních závěrů vaší diskuze. Je určen k tisku, nejlépe na větší formát papíru (doporučujeme A3 nebo větší). Zapisujte si průběžně při diskusi rovnou na velký Semafor vaše myšlenky. Nebo třeba použijte lepící papírky s nápady, tak abyste je mohli případně ještě po zvážení oddílové rady přesunout z jedné oblasti Semaforu do druhé:

  • Na červenou napište (přilípněte), co z aktuální činnosti, aktivit a zvyklostí oddílu dělat již nechcete, chcete s tím přestat (např. bodování na táboře, používání trestů).
  • Na oranžovou, v čem chcete pokračovat (např. nastartovaná práce s rádci, úzká spolupráce s rodiči).
  • Na zelenou, co nového chcete začít dělat, co chcete nastartovat, nově zkusit (např. bezodpadový oddíl, odborky).

Až budete v oddílové radě zajedno v umístění námětů do jednotlivých částí Semaforu, můžete dále pokračovat v plánování vaší činnosti na další období (být konkrétnější, hledat cesty, jak k cílům  
dojdete atd.) a využít také poslední třetí část Semaforu – inspirace.

Záznamová kolečka Semaforu jsou záměrně omezeně velká a nedovolují příliš dlouhé seznamy potřebných změn. Je tomu tak proto, abyste si vybrali pár prioritních dalších kroků - čemu se chcete začít věnovat, v čem pokračovat a co přestat dělat – a byli schopni na ně skutečně zaměřit svou pozornost a změny provést.  I proto je vhodné si prvotně zaznačit nápady z diskuze na lepící papírky. Při závěrečném zhodnocení reálnosti daných změn je případně můžete odlepit a schovat na další období.

3. Inspirace pro změnu a plánování

V této části najdete odkazy na inspirativní články na Křižovatce či ve skautských časopisech. Také zde najdete upozornění na několik TED videí, doporučenou literaturu či celostátní akce, které podporují osobní setkání a vzájemnou inspiraci skautských vedoucích a jejich další rozvoj.

  • Kromě toho se u každé oblasti dočtete, kam a na koho se můžete obrátit, nenajdete-li odpovědi na své otázky na Křižovatce či ve středisku, okrese, kraji.
  • Pro některá témata existují skautské facebookové stránky či skupiny, kde můžete své otázky řešit v širším plénu lidí.
  • Prosím neberte tento výčet jako úplný a jednoznačně rozdělený. Oblasti hodnocení oddílu jsou spolu vzájemně provázané, a proto se často prolínají a překrývají.
  • Má sloužit pouze jako inspirace a budeme rádi, pokud se s námi podělíte prostřednictvím e-mailu kvalita@skaut.cz o nějaký další článek, video či knihu, které by zde neměly chybět.

Stáhněte si Jak Semafor funguje v PDF nebo si informace vytiskněte a seznamte s tím oddílovou radu.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 879x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.