....

Chyba na stránce: Inspirace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/rizeni-a-organizovani/semafor/4577-semafor-3?autologin=1"

Semafor je nová možnost, jak hodnotit oddílovou činnost a jak se s oddílovou radou dobře připravit pro plánování. Stojí na stejných principech jako Hodnocení kvality – např. diskuze s celou oddílovou radou, upřímnost k sobě a k oddílu, vytvoření prostoru pro názor každého apod. Vychází také ze stejných rámcových okruhů k hodnocení.

Semafor nevyžaduje zaznamenání výsledků diskuze do SkautISu - a tedy ani neumožňuje (na rozdíl od Hodnocení kvality) porovnání hodnocení za jednotlivé roky, ani nenabízí detailní výstupy hodnocení. Semafor je oproti Hodnocení kvality méně podrobný a návodný v otázkách k prodiskutování. Nabízí však navíc tipy a inspirace, jakým konkrétním způsobem se oddíl může posunout v hodnocených oblastech. Skládá se celkem ze tří částí, které se navzájem doplňují:

1. otázky k diskuzi v týmu oddílové rady
2. záznamový Semafor pro poznámky z diskuze
3. inspirace pro změnu a plánování

Inspirace

Dalším přirozeným krokem je najít co nejlepší cestu a způsob k uskutečnění toho, na čem jste se s oddílovou radou po diskuzi shodli. Máte před sebou velký Semafor, který na vás svítí s myšlenkami, v čem chcete dál v oddíle pokračovat a s čím chcete nově začít (případně na vás svítí vaše poznámky odjinud). A právě nyní je čas nechat se inspirovat.

Podívejte se na další inspirace k jednotlivým oblastem, které jsme pro vás sesbírali. V inspiracích najdete odkazy na články na Křižovatce či ve skautských časopisech. Také zde najdete upozornění na několik TED videí, doporučenou literaturu či celostátní akce, které podporují rozvoj skautských vedoucích a které umožňují jejich osobní setkání a vzájemnou inspiraci. Prosím neberte tento výčet jako úplný a jednoznačně rozdělený. Oblasti hodnocení oddílu jsou spolu vzájemně provázané, a proto se často prolínají a překrývají.

Pokud jsou vaše myšlenky na Semaforu ještě hodně obecné, zkuste je více zkonkretizovat, abyste pak přesněji mohli najít správnou inspiraci. Takovou inspiraci, která se může stát základem více či méně konkrétního plánu činnosti na další vámi vybrané období. Inspirace by vám ve své podstatě měly pomoci k určení prostředků vedoucích k vašim cílům.

Inspirace jsou primárně určené k online prohlížení - vzhledem k množství aktivních odkazů. Nicméně v případě potřeby si je lze samozřejmě i vytisknout. Přímo do jedné z pěti hodnocených oblastí se v inspiracích můžete snadno dostat díky interaktivnímu obsahu. Zároveň se lze tlačítkem "vrátit zpět" kdykoli přesunout opět nahoru k obsahu inspirací.

Inspirace jsou nabídkou možností dobré praxe a nasměrováním v dalších úvahách - nelze tedy předpokládat, že každý postup, návod, tip, možnost bude vždy ve stejné podobě fungovat také ve vašem oddíle. Nebojte se proto vybranou inspiraci přizpůsobit právě vašim podmínkám, tak aby byla přínosná pro vaše členy a členky, vaše spolupracovníky i další lidi kolem vašeho oddílu.

Nechte se tedy inspirovat:

Budeme rádi, pokud se s námi podělíte prostřednictvím e-mailu kvalita@skaut.cz o nějaký další článek, video či knihu, které by zde neměly chybět.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 589x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.