....

Chyba na stránce: Založení nového oddílu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/rizeni-a-organizovani/zalozeni-noveho-oddilu?autologin=1"

ZALOŽENÍ NOVÉHO ODDÍLU

Zakládání nových oddílů je velmi různorodé a je ovlivněno různými okolnostmi. Nové oddíly nemusejí vznikat jen na bílých místech, ale oddíl často vzniká rozdělením existujícího oddílu, nebo vzniká samostatný oddíl z družiny, která působila na malé obci, založením nového oddílu u střediska v situaci, kdy je zájem mnoha nových dětí v obdobné či úplně nové lokalitě, vytvořením nového oddílu díky aktivitě úplně nové osoby mimo středisko (ať už je to přestěhovaný skaut, rodič nebo farář) a v mnoha dalších situacích.

Na této stránce naleznou informace a podporu nejen zájemci o založení nového oddílu, ale také organizační jednotky a činovníci a činovnice, které toto téma zajímá.

Pro další podrobnosti si přečtěte tento článek.

Založení nového oddílu

Navigace:

  Nahlásit chybu