....

Chyba na stránce: Vychází aktualizované směrnice ke vzdělávání. Co se tedy změnilo? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/vzdelavani/2525-vychazi-aktualizovane-smernice-ke-vzdelavani?autologin=1"

VZDĚLÁVÁNÍ


K dobrému vedení oddílu je třeba dobré a průběžné vzdělávání. To povinné, ale i další – rozvojové. Neváhej a ponoř se do něj, najdi si to nejlepší pro sebe nebo pro další členy vaší oddílové rady.

Vychází aktualizované směrnice ke vzdělávání. Co se tedy změnilo?

V návaznosti na novelizovaný Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (ŘVČČJ) nyní vychází i nové - aktualizované - směrnice související se vzděláváním. Jde o aktualizace dříve existujících směrnic či starých pokynů, které bylo nutné v návaznosti na řád aktualizovat.

Aktualizované směrnice ke vzdělávání

Konkrétně se jedná o pět níže uvedených vzdělávacích směrnic. Směrnice s obsahy vybraných kvalifikací (včetně jejich příloh) je účinná již od začátku května 2016, podobně jako samotný ŘVČČJ, všechny ostatní vzdělávací směrnice mají účinnost od 15. 5. 2016.

 

Přehled důležitých změn

Níže uvádíme stručné shrnutí důležitých změn v novelizovaných směrnicích, kterým je vhodné věnovat pozornost. U ostatních neuvedených směrnic proběhly jen úpravy formálního/technického charakteru.

Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2016

  • zanesena povinnost předkládat projekt všem kvalifikačním akcím (dříve pouze lesní akce) s výjimkou zdravotnických kurzů a doškolení ZZA. Tato povinnost se týká všech akcí, které začínají po 31. 8. 2016. U nelesních akcí je termín předložení "plovoucí" - min. 3 měsíce před zahájením akce, u lesních akcí zůstává do 31. 12. předešlého roku.
  • zanesena povinnost předkládat závěrečnou zprávu všem kvalifikačním akcím (dříve pouze lesní akce) s výjimkou zdravotnických kurzů a doškolení ZZA. Tato povinnost se týká všech akcí, které začínají po 31. 8. 2016 (tedy právě probíhajících akcí se tato povinnost zpětně nijak netýká). 

Jak k projektům tak k závěrečným zprávám budou nachystány návodné formuláře, které vyplněním provedou, a věříme, že mohou být také pomocníkem pro plánování začínajících týmů.

Směrnice k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění

  • zaneseny změny ve vydávání dekretů/absolventských listů/oprávnění a zápisu kvalifikací, jež navazují  na vzdělávací agendu ve skautISu. Předseda zkušební komise je povinen zadat výsledky zkoušek do jednoho měsíce po jejich ukončení (dříve dva měsíce, nyní je však celý proces skautISem usnadněn), čímž dojde k automatickému zápisu kvalifikací a absolvencí absolventům u většiny typů vzdělávacích akcí.
  • absolventské listy nově vydává pořadatel (dříve ústředí) - podepisuje je pouze vůdce lesní akce. Dektery pro tisk se generují přímo ve skautISu. Šablony absolventských listů budou v brzké době k zakoupení v e-shopu TDC.

Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací

  • přílohy této směrnice definují obsahy jednotlivých kvalifikací (čekatelská zkouška, vůdcovská zkouška, zkouška vodáckého minima a kapitánská zkouška), které už nejsou uvedeny přímo v ŘVČČJ. Převedení obsahů kvalifikací do směrnice umožní jejich procesně snazší úpravy v budoucnosti.

 

Barbora Tichavová (Rozárka)
zpravodajka pro dospělé a vzdělávání

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj pro ICT a organizaci

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1694x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu