....

Chyba na stránce: Informace k finančnímu příspěvku VZP na kurzy první pomoci - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/vzdelavani/3088-informace-k-financnimu-prispevku-vzp-na-kurzy-prvni-pomoci?autologin=1"

VZDĚLÁVÁNÍ


K dobrému vedení oddílu je třeba dobré a průběžné vzdělávání. To povinné, ale i další – rozvojové. Neváhej a ponoř se do něj, najdi si to nejlepší pro sebe nebo pro další členy vaší oddílové rady.

Informace k finančnímu příspěvku VZP na kurzy první pomoci

Možná se k vám dostala informace, že Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá svým pojištěncům až 1000 Kč na kurzy první pomoci a kurzy nácviku kardiopulmonální resuscitace. Bohužel se tento příspěvek nevztahuje na drtivé množství zdravotnických kurzů, a je tedy pro naše potřeby prakticky nedosažitelný. 

Hlavním důvodem je fakt, že pro přiznání příspěvku musí být lektor zdravotnického kurzu splňovat všechny tyto podmínky:

  • být absolventem certifikovaného kurzu pro školitele v klinické praxi
  • musí mít živnostenské oprávnění pro školící a poradenskou činnost
  • musí mít potvrzenou účast na konsensuální evropské konferenci Evropské rady pro resuscitaci 2015.


Tyto specifické podmínky nebyly - přes naše dlouhodobé naléhání a urgence - na příslušné části webu VZP (část Celilakie a další příspěvky) zveřejněny a podle posledních informací ani v dohledné době nebudou.

Pokud si ověříte, že váš lektor výše uvedené podmínky splňuje a jste pojištěncem VZP, můžete o udělení příspěvku požádat při splnění dalších podmínek.

Více informací vám poskytne zákaznická linka VZP na čísle 952 222 222 nebo na emailu info@vzp.cz.


Michal Peroutka - Pérák
koordinátor vzdělávání

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1520x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu