....

Chyba na stránce: Připomínkujte probíhající revizi vůdcovské zkoušky - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/vzdelavani/3562-pripominkujte-probihajici-revizi-vudcovske-zkousky?autologin=1"

VZDĚLÁVÁNÍ


K dobrému vedení oddílu je třeba dobré a průběžné vzdělávání. To povinné, ale i další – rozvojové. Neváhej a ponoř se do něj, najdi si to nejlepší pro sebe nebo pro další členy vaší oddílové rady.

Připomínkujte probíhající revizi vůdcovské zkoušky

Od Ústřední lesní školy 2016 (ULŠ) probíhá revize vůdcovské zkoušky (VZ) - nyní máte možnost se k pracovnímu návrhu nové VZ vyjádřit.

Proč děláme revizi VZ?

 • VZ je už cca 10 let stará, revize obsahu je potřebná
 • mezitím se revidovaly další kvalifikace - ČZ, OČK - je vhodné, aby kvalifikace byly v souladu
 • pravidelné revize všech kvalifikací jsou součástí strategického tématu "Ucelený a srozumitelný systém vzdělávání"
 

Kdo dělá revizi VZ?

 • tým šéfuje Barbora Pelclová - Brčko (Gemini)
 • Jan Šimbera - Prófa (VLK Ursus)
 • Ivana Čurdová - Bzííí (VLK Oikos)
 • Martina Adámková - Veverka (VLK Jasan)
 • Jan Smrčka - Čáp (VK Citadela)
 • Michal Peroutka - Pérák (VLK Ursus, Ovčin)
 • připomínkuje 8 dalších nasmlouvaných konzultantů z VLK/VK, odbory a nyní už i skautská veřejnost a účastníci ÚLŠ
 

Časový plán revize VZ - co proběhlo

 • podzim 2016 - vytvořena pracovní verze zadání revize VZ
 • ULŠ 2016 - schváleny teze revize VZ
 • prosinec 2016 - vytvořeno finální zadání revize VZ
 • leden 2017 - sestaven revizní tým
 • prázdniny 2017 - 1. verze revidované VZ k neveřejnému připomínkování konzultanty
 • říjen 2017 - 2. verze revidované VZ k veřejnému připomínkování 
 

Časový plán revize VZ - co proběhne (předpoklad)

 • ULŠ 2017 - revize VZ opět jako hlavní téma ULŠ, hledání pilotních kurzů
 • zima 2017/2018 - vytvoření pilotní verze pro pilotní vůdcovské kurzy
 • jaro - podzim 2018 - pilotáž revidované VZ
 • ULŠ 2018 - revize VZ naposledy jako téma ULŠ
 • prosinec 2018 - dokončení revize VZ
 • 2019 - revidovaná VZ se dostává do směrnice a do praxe
 • 2020 - 2021? - revidovaná VZ se stává povinnou
 

Zadání revize VZ po ULŠ 2016

 • relevance obsahu VZ vzhledem k potřebám oddílů, organizace
 • vyčištění obsahu VZ ve smyslu obsahových duplicit a překryvů
 • opětovné zodpovězení otázky, zda má VZ pracovat s "minimální laťkou"
 • zjednodušení a zpřehlednění členění VZ
 • kompatibilita s dalšími kvalifikacemi
 • rozčlenění do balíčků, které si lze uzpůsobit
 • požadavky stanovit obecněji a na stejné úrovni obecnosti/konkrétnosti - pracovat s anotacemi, popř. s příkladem ověření
 

Aktuální stav revize VZ

 • Kompetence sjednoceny, pročištěny a doplněny
  • Obsahové změny zatím "minimální" - především jsme revidovali existující kompetence a rušili obsahové duplicity
 • ALE kompetence skutečně kompetencemi - na stejné úrovni obecnosti
  • Dílčí znalosti, dovednost apod. už jen v anotacích
 • Téměř všechny kompetence jsou anotované, zvažujeme i příklady ověření
 • Balíčky zatím nebyly vytvořeny, plánujeme na pozdější dobu
  • Nynější pracovní rozdělení převzaté z oblastí SKM
 • V aktuálně zveřejněné verzi revidované VZ se chceme zaměřit na to, co v kompetencích chybí/přebývá
 • Na ULŠ 2017 chceme přijít s tím, které kompetence by měly být povinně ověřované
 

 Aktuální podoba revidované VZ

Odkaz na 2. pracovní verzi revidované VZ

Tento pracovní dokument pro připomínkování uzavřeme až po Ústřední lesní škole 2017, konkrétně 4. prosince 2017.

Za vaše komentáře děkujeme!

 

Za tým revize VZ

Barbora Pelclová - Brčko

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1261x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu