....

Chyba na stránce: Ohlédnutí za Ústřední lesní školou 2018 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/vzdelavani/4291-ohlednuti-za-ustredni-lesni-skolou-2018?autologin=1"

VZDĚLÁVÁNÍ


K dobrému vedení oddílu je třeba dobré a průběžné vzdělávání. To povinné, ale i další – rozvojové. Neváhej a ponoř se do něj, najdi si to nejlepší pro sebe nebo pro další členy vaší oddílové rady.

Ohlédnutí za Ústřední lesní školou 2018

Koncem listopadu se sešlo 108 vzdělavatelů v krásném prostředí Kaprálova mlýna, aby spolu diskutovali o další podobě skautského vzdělávání, navazovali přátelské kontakty a rozšiřovali své vzdělavatelské obzory.

Informace o akci, podklady k hlavím tématům ÚLŠ, možnost elektronické zpětné vazby apod. najdete na webu ÚLŠ

Fotky jsou k dohledání na facebookové stránce ÚLŠ.

Přijatá usnesení ÚLŠ 2018 k hlavním tématům (s doplňujícím komentářem):

Revize vůdcovské zkoušky

1) Ověřovací požadavky v nové VZ mají být obecně formulovány stylem "dokáže vysvětlit" na místo "vysvětlí".

Smysl usnesení je takový, že povinně ověřovaná kritéria nové vůdcovské zkoušky obecně nemají svou formulací (byť nezáměrně) předjímat formu ověřování. Že někdo něco "dokáže vysvětlit" lze prokázat mnoha způsoby, není to nutně vázané na "ústní ověřování", jak by to mohlo být vykládáno v případě použití formulace "vysvětlí". Tým revize VZ upraví připravovanou VZ (kde je to potřeba a možné) dle přijatého usnesení a děkuje ÚLŠ za pomoc s řešením formulační otázky.

2) Ověřované požadavky v nové VZ mají být v prostředí kurzu ověřitelné.

Toto usnesení je v souladu se snahou týmu revize VZ o to, aby byla povinně ověřovaná kritéria nové vůdcovské zkoušky reálně ověřitelná v kurzovém prostředí. Důraz na reálnou ověřitelnost se v rámci diskuse opakovaně projevoval a přijaté usnesení dokládá, že to ÚLŠ považuje za opravdu důležité. Tým revize VZ připravovanou VZ znovu projde a zkontroluje v duchu usnesení.

3) Skautská vzdělavatelská terminologie (kompetence, povinně ověřované požadavky apod.) se má sjednotit a vysvětlit v metodickém materiálu, který bude široce propagován mezi vzdělavateli a zájemci o vzdělávání.

S praxí že jsou mnohé termíny ve skautském vzdělávání vykládány a používány různým způsobem, se vzdělavatelé (případně i zájemci o vzdělávání) potkávají pravidelně. Kupříkladu termín "kompetence" se používá jak pro popis dílčí znalosti či dovednosti (v aktuálně platné VZ), tak i pro kompetenci coby základní prvek Skautského kompetenčního modelu, z něhož teprve vychází konkrétní činovnické profily a na ně navazující kvalifikace. Popisuje jedním slovem celou množinu i její nejmenší podmnožinu. Vzniká tím zmatek a vzdělavatelé "nemluví stejnou řečí". S tímto problémem se musel vypořádat i tým revize VZ a v rámci diskuse na ÚLŠ vznikla shoda na tom, že se jedná o stav, který vyžaduje nápravu, aby byla skautská vzdělavatelská terminologie využívána jednotně a odpovídajícím způsobem. Usnesení představuje přání ÚLŠ, aby byl za tímto účelem vytvořen metodický materiál, který bude široce propagován v rámci všech cílových skupin oblasti skautského vzdělávání (úkol automaticky nespadá pod tým revize VZ - je to nové zadání - ale Odbor pro vzdělávání s tím ve svých plánech již delší dobu počítá).

4) ÚLŠ děkuje týmu revize VZ za skvěle odvedenou práci!

Instruktorský profil

5) ÚLŠ požaduje spuštění širšího připomínkování předloženého kompetenčního profilu IK předtím, než ho bude schvalovat NJ – pro připomínkování budou osloveny vůdci kvalifikačních i nekvalifikačních vzdělávacích kurzů Junáka – českého skauta. Doporučujeme, aby součástí připomínkovacího řízení byla nejen tabulka  kompetenčního  profilu IK, ale i popis východisek, které sloužily k zpracování tohoto profilu.

ÚLŠ vznesla požadavek, aby byl instruktorský profil před schvalováním náčelnictvem podroben širšímu připomínkování kurzů, jejichž instruktoři jsou cílovou skupinou daného profilu. ÚLŠ žádá, aby s výzvou k připomínkování byli cíleně osloveni vůdci kvalifikačních i nekvalifikačních kurzů (ti mohou samozřejmě celou problematiku probrat se svým instruktorským sborem). ÚLŠ dále doporučuje, aby měli vůdci kurzů k dispozici nejen aktuální verzi profilu, ale i popis východisek na základě kterých byl vypracován. To jim má pomoci profil lépe pochopit a sepsaná východiska mohou také posloužit pro budoucí revize instruktorského vzdělávání.

6) ÚLŠ  považuje předložený IK profil za kvalitní a bez zásadních vad.

Usnesení věcně doplňuje usnesení č. 5, které nemá být vykládáno tak, že je ÚLŠ nespokojená s dosavadní podobou revidovaného instruktorského profilu (právě naopak – viz také usnesení 7).

7) ÚLŠ děkuje týmu pro IK profil za poctivě odvedenou práci!

Další usnesení

8) ÚLŠ děkuje týmu, který připravil ÚLŠ.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na setkání na Ústřední lesní škole 2019, která je naplánována na 22. – 24. listopadu 2019 v Praze.

Michal Peroutka - Pérák
koordinátor vzdělávání

1)    Ověřovací požadavky v nové VZ mají být obecně formulovány stylem „dokáže vysvětlit“ na místo „vysvětlí“.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1094x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu