....

Chyba na stránce: Nová vůdcovská zkouška je na světě a můžete si ji stáhnout. Čtěte podrobnosti - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/vzdelavani/4416-nova-vudcovska-zkouska-je-na-svete?autologin=1"

VZDĚLÁVÁNÍ


K dobrému vedení oddílu je třeba dobré a průběžné vzdělávání. To povinné, ale i další – rozvojové. Neváhej a ponoř se do něj, najdi si to nejlepší pro sebe nebo pro další členy vaší oddílové rady.

Nová vůdcovská zkouška je na světě a můžete si ji stáhnout. Čtěte podrobnosti

Dosud používaná vůdcovská zkouška byla stará takřka jednu dekádu (vznikala v letech 2008 až 2011). Mezitím se v každodenní realitě organizace, ve skautském vzdělávání a obecně ve společnosti mnohé změnilo. Nová podoba VZ si klade za cíl na tyto změny a na zkušenosti, které jsme za uplynulé desetiletí získali, reagovat.

Novou Směrnici k obsahu vybraných činovnických kvalifikací,  jež je účinná od 25. února 2019, si můžete stáhnout zde. Její Přílohu č. 2 - Obsah vůdcovské zkoušky (obsahující "novou VZ" !), si můžete stáhnout zde.

"Novou VZ" ve formě excelové tabulky (s odkazy na původní VZ !) si můžete stáhnout zde.

Do 31. prosince 2020 je možné realizovat vůdcovskou zkoušku i ve "staré podobě".

Revize vůdcovské zkoušky započala 1. listopadu 2016, kdy tehdejší zpravodajka VRJ pro vzdělávání Barbora Tichavová - Rozárka (v návaznosti na strategické téma Ucelený a srozumitelný systém vzdělávání) iniciovala první pracovní poradu.

Babora Pelclová - Brčko byla pověřena řízením týmu revize VZ, který nakonec během 15 schůzek, 3 Ústředních lesních škol a nepočítaně hodin skypových konferencí a práce ve sdílených dokumentech vykrystalizoval do této podoby:

 • Barbora Pelclová - Brčko (Gemini)
 • Michal Peroutka - Pérák (VLK Ursus a Odbor pro vzdělávání)
 • Olga Dočekalová (VLK Rovel)
 • Jan Šimbera - Prófa (VLK Ursus)
 • Jan Smrčka - Čáp (VK Citadela)
 • Ivana Čurdová - Bzííí (VLK Oikos)
 • Veronika Adámková - Veverka (VLK Jasan)

Kromě členů úzkého revizního týmu ale na dokončení projektu (od roku 2018 v gesci nového zpravodaje VRJ pro vzdělávání Filipa Hlavinky - Mukókiho) spolupracovala i řada dalších vzdělavatelů (a jejich kurzů), odborů, pracovních skupin atd. Všem jim náleží velký dík!

Pilotními kurzy nové VZ byly:

 • VLK Ursus
 • VLK Stříbrná řeka
 • VLK Velká Morava
 • VLK Oikos
 • VK Oslí můstek
 • VK Trefa

Všem pilotním a dalším zapojeným kurzům velmi děkujeme!

Téma "Revize VZ" bylo také po 3 roky součástí rozhodovacích témat na Ústřední lesní škole.

 • ÚLŠ 2016 - pomohla definovat zadání pro pracovní tým a získat spolupracovníky (více informací najdete zde)
 • ÚLŠ 2017 - potvrdila směřování pracovního týmu a pomohla k rozhodnutím ve sporných otázkách (více informací najdete zde)
 • ÚLŠ 2018 - podstatným způsobem přispěla k dokončení a finální podobě nové VZ (více informací najdete zde)


Náčelnictvo se revizí VZ zabývalo na svém jednání v září 2018 a vyslovilo souhlas s postupem pracovní skupiny. Prefinální podoba nové VZ byla naposledy představena v rámci Ústřední lesní školy 2018 v listopadu téhož roku.

Finální podobu nové VZ schválila VRJ 6. února 2019.

Michal Peroutka - Pérák
koordinátor vzdělávání

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3208x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu