....

Chyba na stránce: Vychází novela Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků. Co se změnilo? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/vzdelavani/4719-vychazi-novela-radu-pro-vzdelavani-cinovnic-a-cinovniku-co-se-zmenilo?autologin=1"

VZDĚLÁVÁNÍ


K dobrému vedení oddílu je třeba dobré a průběžné vzdělávání. To povinné, ale i další – rozvojové. Neváhej a ponoř se do něj, najdi si to nejlepší pro sebe nebo pro další členy vaší oddílové rady.

Vychází novela Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků. Co se změnilo?

Náčelnictvo schválilo novelu Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků (dále ŘVČČJ).

Do ŘVČČJ byl včleněn několik let připravovaný (a to připravovaný samotnými instruktorskými či instruktorskými lesními školami) a nejen vzdělavateli pečlivě připomínkovaný „Instruktorský profil“, jakožto další zpracovaná část „Skautského kompetenčního modelu“.

Kromě toho byly provedeny dílčí technické úpravy a opravy, které narovnávají nepřesnosti a chyby, jež se v řádu podařilo objevit od poslední novely před dvěma lety. Ty souvisí jak se změnou státní legislativy, tak se vzdělavatelskou realitou v Junáku - českém skautu. Například a především jde o:

  • návaznosti při přihlašování na vzdělávací akce + dokládání nutných potvrzení,
  • úpravu pořadí kapitol Skautského kompetenčního modelu, aby byl přehlednější a projený s novou vůdcovskou zkouškou,
  • formulační sjednocení vstupních účastnických podmínek na lesní akce,
  • úpravu - možné rozvolnění - podmínek pro absolvenci lesních akcí,
  • vymezení náležitostí kolem IK a OČK v souvislosti s novým instruktorským profilem a již striktně vyžadovaných OČK u komisařů zkušebních komisí čekatelských a vůdovských zkoušek.


Novelizovaný ŘVČČJ
 k nahlédnutí i stažení najdete ve spisovně:

Novela byla schválena 21. září 2019 a účinnosti nabývá 1. října 2019.


V případě dotazů pište na email vzdelavani@skaut.cz.Michal Peroutka - Pérák

koordinátor vzdělávání

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 472x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu