....

Chyba na stránce: Co si představit pod psychickou bezpečností a proč je to třeba - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/vzdelavani/bezpecnost-deti/4311-vice-o-tematu?autologin=1"

Ochrana a bezpečí dětí

 

Co si představit pod psychickou bezpečností a proč je to třeba

“Nebuď srab a skoč!” “Tohle byl exemplární případ. Kdo usne na hlídce, tak taky poletí do vody.” “Ty jsi ale nešika!” “Tady se všichni převlečeme do plavek. Přece se nebudete stydět.” "Kdo jiný jde zase jako poslední?!” .... Poznáváte ty věty? Máte v oddíle toho, kdo je pořád poslední nebo nešika, a kolikrát to od vás slyší? Dbáte na soukromí dětí? Vybere si vedoucí tu pravou mezi skautkami, které jsou do něj zamilované? Jak dáváte přezdívky? Myslíte na programech na to, jak je budou prožívat děti? Jaká je u vás atmosféra? Cítí se u vás všichni dobře a bezpečně?

Posláním Junáka – českého skauta je podporovat všestranný rozvoj mladých lidí. S tím úzce souvisí i péče o jejich bezpečí, nejen to fyzické, ale i psychické, protože jen v bezpečném prostředí můžeme mladým lidem předávat to, co chceme.

Co znamená ochrana a bezpečí dětí

Jako dospělí bychom měli přemýšlet nad tím, že naše jednání může holkám a klukům, kteří chodí do našich oddílů, ublížit, aniž bychom to chtěli nebo zamýšleli. Můžeme ublížit nevhodným či nevhodně zařazeným programem, tresty, které používáme, tolerancí šikany a dalším. Nejsme příliš zvyklí a naučení uvažovat o dopadu toho, co děláme, na psychiku dětí.

V každé organizaci, kde se setkávají dospělí a děti, je třeba také myslet i na to, že někdo může chtít dětem ubližovat vědomě, týrat je a zneužívat. Takovému jednání je třeba předcházet a také ho umět řešit.

Více o konkrétních situacích a jejich zvládání v článku Moc v mých rukou.

Proč se tím zabývat mezi skauty

Protože přestože drtivá většina vedoucích vychovává holky a kluky jak nejlépe dovede, i v našich oddílech se setkáváme se situacemi, které mohou a někdy skutečně způsobují psychická zranění. Zároveň existuje nemálo vedoucích, kteří o tématu poctivě přemýšlí, chtějí s ním umět naložit, ale nachází více otázek než odpovědí v tom, jak vhodně nastavit hranice chování vůči skautům a skautkám, jak si poradit se šikanou v oddíle apod.

Na téma ochrany a bezpečí dětí nás mimo jiné upozornil v roce 2016 audit GSAT (The Global Support Assessment Tool, česky Nástroj globálního posouzení podpory), který funguje jako standard kvality a hodnotí skautské organizace po celém světě jak v rámci řízení, tak i v aplikaci skautingu. Ač Junák – český skaut dopadl velmi dobře, v závěrech auditu bylo upozornění na nedostatečné řešení etických otázek a na absenci etického kodexu. Více v tomto článku.

Chceme se také přiblížit standardu vyspělých zemí, kde je ochrana a bezpečí dětí v dětských organizacích prioritní téma.

A samozřejmě to nejdůležitější je, že opravdu nechceme dětem ubližovat. Chceme, aby v našich oddílech panovala bezpečná atmosféra, která napomáhá učení a vývoji mladých lidí.

Z těchto důvodů dala Výkonná rada již před několika lety vzniknout naší skupině, která se tématem ochrany a bezpečí dětí začala zabývat. V minulém roce se pak ochrana a bezpečí dětí staly jedním ze strategických témat Junáka – českého skauta. Díky tomu se téma může nejen dostat do povědomí skautských vedoucích, ale zejména se ochrana a bezpečí dětí může stát něčím běžným a standardním ve skautské činnosti. Tak jako myslíme na řádné jištění při lanových aktivitách nebo řádné vybavení na zimní akci, myslíme i na to, zda je daný program vhodný v tento čas pro tyto účastníky, zda vztahy vedoucích a dětí jsou adekvátní, zda nepřekračujeme hranice fyzického kontaktu s kluky a holkami atd. a dokážeme situace týkající se psychického bezpečí řešit.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 345x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: