Logo

Kodex jednání dospělých

Kodex jednání dospělých - návrh

Junák - český skaut

 

Preambule

"Posláním a účelem Junáka - českého skauta je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě."
(Stanovy Junáka - českého skauta)

Dospělí jsou mladým lidem na této cestě průvodci, ať jde o činovníky/činovnice či další dospělé, kteří se do skautské činnosti zapojují.

Kodex jednání dospělých doplňuje hodnoty definované posláním, skautskými principy a skautskou výchovnou metodou o hranice, ve kterých bychom se jako dospělí průvodci měli pohybovat. Je vodítkem pro zajištění bezpečného prostředí v oddílech. Chceme, aby si mladí lidé neodnášeli z oddílů negativní zkušenosti týkající se nevhodného chování vůči nim. Taková zkušenost může být způsobena nevhodně nastavenými mantinely chování ze strany dospělých, nevhodně připravenými programy, šikanou, zneužíváním.

Každý dospělý, který se podílí na skautské výchově, by měl tento kodex znát, aktivně se k němu přihlásit a jednat podle něj.

Pokud se v kodexu mluví o skautech a skautkách, jde o obecné pojmenování kterékoliv věkové kategorie mladých lidí.

Vůči skautkám a skautům

Dospělý průvodce

Vůči organizaci

Dospělý průvodce

Vůči jiným dospělým v organizaci

Dospělý průvodce

Vůči rodičům

Dospělý průvodce

Vůči sobě

Dospělý průvodce

 

 


Tento text je označen jako návrh, protože nejde o hotový a schválený dokument, který by byl v organizaci ukotven. Je to pracovní verze kodexu, o které chceme společně diskutovat, dosáhnout jejího zlepšení a doladění a pokrytí všech nezbytných oblastní ochrany a bezpečí dětí. Cílem je vytvořit dokument, který bude schválen ústředními orgány a bude určen jeho status. Současný návrh kodexu je napsán tak, aby v obecné, ale dostatečně široké rovině pokryl celou škálu situací, na které lze při oddílové činnosti narazit a stal se opěrným bodem pro další nástroje na něj navazující.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1358x

Práce s článkem

5
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura