....

Chyba na stránce: Nabídka programů - Vzdělávací programy k tématu psychického bezpečí, které si u nás můžete objednat - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/vzdelavani/bezpecnost-deti/4314-nabidka-programu-vzdelavaci-programy-k-tematu-psychickeho-bezpeci-ktere-si-u-nas-muzete-objednat?autologin=1"

Ochrana a bezpečí dětí

 

Nabídka programů - Vzdělávací programy k tématu psychického bezpečí, které si u nás můžete objednat

Programy které si můžete objednat k vám do oddílu, na středisko nebo jinou akci

Kodex jednání dospělých a proč ho chceme/máme znát

Cílem programu je získat povědomí o psychické bezpečnosti v rámci skautské činnosti. V jeho průběhu vás seznámíme s Kodexem jednání dospělých a jeho částmi. Podíváme se, která část se jak promítá do naší běžné oddílové činnosti a pokusíme se určit největší rizika z oblasti psychického bezpečí, se kterými se můžeme denně setkat a třeba nás zatím nenapadlo, že vůbec nějakými riziky jsou.

V tuto chvíli je k dispozici i tzv. "instantní" metodika k programu, kterou můžete získat na bezpeci@skaut.cz a program si u vás v oddíle/na středisku udělat sami. Metodiku je samozřejmě možné předem konzultovat a doladit program pro konkrétní skupinu.


Cílová skupina: vůdci oddílů, zástupci vůdců oddílů (dospělí vedoucí) Počet osob: 10 - 30  Délka trvání: 2 hodiny

Je se skauty dítě v bezpečí?

Jsme skauti, což samo o sobě má být záruka, že s námi jsou děti v bezpečí. Máme "papír na hlavu" a to stačí. Skutečně tomu tak je? Shodneme se v oddílové radě na tom, co je například přiměřený fyzický kontakt s dítětem? Budeme mít i stejný názor s ostatními vedoucími na středisku? Proč se o tom vůbec bavit? Srovnejme krok se skautskými organizacemi z jiných zemí, kde každodenní vědomá starost o psychické i fyzické bezpečí dětí je prvořadá a myslí na ni i v běžných oddílových činnostech.
Cílová skupina: Vůdci oddílů, zástupci vůdců oddílů (dospělí vedoucí)      6 - 15 osob      1 - 1,5 hodiny

Psychické bezpečí dětí v oddíle

Co vše může vést psychickému ohrožení dítěte v oddíle? Jak s tímto rizikem pracovat, jak na něj myslet a předcházet mu? Jak vytvářet v oddíle bezpečí a atmosféru, ve které je všem členům oddílu dobře? Nad tím a mnohým dalším můžeme společně přemýšlet.
Cílová skupina: Výchovní zpravodajové, vůdci oddílů, oddílové rady, roveři a rangers      10 - 15 osob     1 - 1,5 hodiny

Sexuální výchova v oddíle

Děti jsou vystaveny obrovským dávkám dezinformací v oblasti sexuální výchovy. Mluvme s dětmi na rovinu, aby si dítě dokázalo svou sexualitu uvědomit a zhodnotit ji. Nejsme škola a nemůžeme ji nahradit, ani rodinu, ale jsme společenství, kde mají k sobě blízko mladší a starší, proto se můžeme pustit i do těchto intimnějších témat, když na to máme odvahu. Naopak, když to není náš šálek kávy, tak to v rámci programu můžeme hodit za hlavu - přesto bychom měli vědět, protože se nám může stát, že budeme řešit nečekanou situaci. Nejde jen o povídání o sexu, ale i role holky, kluci, o rodině, budoucnosti, dětských představ o ní, o vlastním těle.
Cílová skupina: Výchovní zpravodajové, vůdci oddílů, oddílové rady, roveři a rangers      6 - 15 osob     1 - 1,5 hodiny

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 156x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: