....

Chyba na stránce: Kam jinam, když ne vést - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/vzdelavani/dalsi-moznosti-vzdelavani/3572-kam-jinam-kdyz-ne-vest?autologin=1"

Vzdělávání vhodné pro oddílové rady

Pokud byste měli tip na vhodný článek, knížku nebo webové stránky týkající se vzdělávání, pošlete nám ho prosím na email vzdelavani@skaut.cz.    

Kam jinam, když ne vést

Odejdeme na vysokou školu do jiného města, začneme pracovat či založíme rodinu a není dost času vést středisko. Spousta cest, kam nás putování životem mohou zanést. Náhle zdánlivě nalajnovaný postup vlče - skaut - rover - vedoucí oddílu - vedoucí střediska odfoukne vítr okolností. Rádi bychom se i nadále podíleli na dění v Junáku, ale nevíme kudy do toho. Hlavou nám letí spoustu myšlenek. Pojďme je společně trochu urovnat.

Následující souhrn stručně představuje možnosti, kde se lze zapojit mimo oddíly a střediska. Kde využít své odbornosti, znalosti i zájem. Doma nebo v zahraničí.


Doma

Odbory

Odbory fungují jako skupiny dobrovolníků, kteří pomáhají zpravodajům Výkonné rady v rozvoji daných témat. Nejčastější náplní jejich práce je organizace tématických a celostátních akcí či seminářů příprava materiálů a metodik, koordinace projektů a celková podpora daného tématu v hnutí.

Stáže

Většina škol požaduje od svých studentů odbornou stáž či praxi. A Kancelář ústředí Junáka nabízí celou řadu stáží, v různých oborech. Proč tedy nespojit příjemné s užitečným a v rámci stáže přispět k rozvoji svojí organizace. Stáže jsou neplacené, ovšem ústředí zajišťuje studentům profesionální podporu a zázemí. Od uvedení do tématu, přes konzultace a vedení, až po potvrzení stáže pro potřeby školy či zaměstnavatele. Aktuální nabídka bývá na www.jobs.skaut.cz.  Případně je možné si vytvořit své vlastní téma a ozvat se na kancelar@skaut.cz. Kancelář ústředí s vámi najde společnou řeč.

Seminární práce

Nabízí se možnost propojit svou seminární, bakalářskou či diplomovou práci s nějaký tématem, které  aktuálně pomůže i skautům. Proč tedy psát diplomku do šuplíku, pokud lze odborně rozpracovat téma, které pak bude k užitku. Podle výběru tématu je možné spolupracovat s Kanceláří ústředí, s některým z odborů nebo Akademickým klubem. Základní poptávku po pracech a kontakty najdete na www.jobs.skaut.cz, ale je možné přijít i s vlastním tématem.

Zaměstnání v Kanceláři ústředí Junáka

Stát se profesionálním skautem. Řadu lidí tato příležitost krátkodobě či dlouhodobě oslovila. Pracovat na dohodu nebo se stát zaměstnancem Kanceláře ústředí Junáka (na zkrácený či plný úvazek) je další možnost,  kterou můžete využít a nabídnout své civilní i skautské znalosti a dovednosti profesionálně. Pro jednotlivé placené pozice jsou vypisována výběrová řízení na jejichž základě je vybrán nejvhodnější uchazeč. O aktuálních nabídkách se můžeš informovat na Křižovatce, na jobs.skaut.cz či na FB jobs.skaut.

Celostátní akce

Možnost organizovat celostátní akce je příležitostí vyzkoušet si přípravu relativně velké akce, co do počtu účastníků i náročnosti. Záštitu nad realizací těchto akcí má Výkonná rada a program je zaměřen podle příslušné cílové skupiny (děti, RaR, vedoucí, vodáci, …) . Jednotlivé realizační týmy vždy hledají schopné spolupracovníky i odborníky.

 • Celostátní kolo závodu vlčat a světlušek či Svojsíkova závoduObrok, Mikulášský seminář

 • Intercamp, Central european jamboree

 • Valný sněm , Elixír, HelpDesk

Strategická témata

Témata Strategie 2022 nabízí další možnosti zajímavého zapojení. Každé strategické téma má svého garanta a ten, hledá lidi, kteří se o dané téma zajímají. Společně připravují zadání, navrhují projekty, které téma naplňují a samozřejmě projekty i následně realizují. Příležitost se zapojit je otevřená u každého z témat.

Zároveň Strategie 2022 nabízí řadu propojení na seminární a akademické práce. Více v odrážce seminární práce.

Pokud někoho zajímá statistika, sociologie nebo má prostě jen zálibu probírat data a hledat v nich souvislosti, nabízí se zapojit se do Analytického týmu. Jde o skupinu dobrovolníků, kteří se několikrát do roka spojí a pracují na analýzách registrace, Skautských sond či zpracují vstupní průzkum pro tvorbu zadání strategických témat.

Pro více informací se ozvi na strategie@skaut.cz nebo se podívej na strategie.skauting.cz.

Skautské časopisy

I okolo časopisů je řada příležitostí ke spolupráci. Od možnosti zapojit se jako člen do redakční rady, některého ze skautských časopisů, přes občasné příspěvky, po spravování příspěvků na sociálních sítí.

 • Člen redakční rady

 • Občasné příspěvky do časopisů

 • Příspěvky na sociálních sítí (FB Teepek.cz,FB Rovernet, aj.)

Skautský institut

Posláním skautského hnutí je umožnit všestranný rozvoj člověka. Ve Skautském institutu (SI) se k tomu snažíme přispět tím, že vytváříme příležitosti k setkání, vzdělávání a hledání nových impulsů. To se nám daří pouze díky usilovné práci desítek dobrovolníků. Rádi zapojíme i Tebe! Napiš nám, do čeho by ses rád/a zapojil/a, nebo nám pošli vlastní nápad, který bys chtěl/a spolu s námi rozvíjet.

Fóra SI existují tam, kde je tým lidí odhodlaný zabývat se zajímavým tématem a připravovat akce nejen pro sebe, ale i pro ostatní, které téma zajímá. Zatím je můžeš najít v Praze na Staromáku, v Brně na Moraváku, v Olomouci a Plzni.

Skautský institut na Staroměstském náměstí  v Praze otevírá svoje dveře všem skautům, ale také neskautům, kteří mají chuť se scházet, vzdělávat či na něčem pracovat. Pečuje především o paměť skautingu, popularizuje ji a zpřístupňuje k bádání.  Dále je možné se zapojit do menších projektů, které SI zaštiťuje nebo přijít s návrhem svého vlastního projektu.

 • Zapojení se do archivní činnosti (bádání v archivu, třídění materiálů a složek)

 • Tvorba programů na Staromáku (návrhy na program, vedení dramaturgické linky)

 • Nové tvořivé projekty, kterým hledáte zaštítění

 • Vytvoření pobočky SI ve vašem městě

 • Skautská vize - oslovování bývalých i nynějších skautů na debaty

 • Zkušenost totality -  nově vzniklý projekt, který hledá členy do metodického týmu

 • Staromák - prostor pro workshopy, semináře, akce a výstavy, které chceš zrealizovat v srdci Prahy.

Olomoucký tým si klade za cíl pořádat akce, besedy, večery od skautů pro veřejnost se sociálním, lidskoprávním, humanitárním, rozvojovým nebo jiným přesahem. SU v Brně navazujeme na činnost Skautského institutu přípravou cyklus debat, přednášek a workshopů, které svým zaměřením krouží kolem tématu “Nejistota”. Plzeňské fórum SI přináší zejména témata a otázky spojené s tématem  Krajina: Příroda, lidé a jejich činnost.

Další informace najdeš na skautskyinstitut.cz.

 


V zahraničí

Dobrovolnictví na skautských základnách

Skautské základny nabízejí pobyty pro dobrovolníky v délce od několika týdnů po několik měsíců až jeden rok. V letních měsících je možné přijet i na kratší dobu. Podmínkou je většinou věk nad 18 let a platné členství ve skautské organizaci (přihlášku potvrzuje zahraniční zpravodaj). Vyjet je možné buď na nějaké ze světových center WAGGGS nebo WOSM, nebo na evropské základny.

Tábory amerických skautů

V letních měsících je také možné vyjet jako vedoucí na tábor Boy Scouts of America (BSA). Nabídka táborů je různorodá jak lokací, tak velikostí nebo zaměřením. Přihlašování probíhá obvykle během ledna přes zahraniční odbor Junáka. Podmínkou je věk nad 18 let a účast v programu nejméně 6 týdnů od začátku června.Tábory jsou vyjíměčnou příležitostí poznat jak funguje skauting za oceánem - a dobrovolník navíc za pozici vedoucího dostává kapesné, které začíná na cca 150 USD/týden. BSA hradí i pojištění - dobrovolník si tedy sám hradí jen cestu a poplatek za vízum.

Na mezinárodní akci jako servistým nebo vedoucí patroly/jamoddílu

Dospělí členové Junáka se mohou zúčastnit téměř jakékoliv zahraniční akce - buď jako členové mezinárodního servistýmu, nebo jako vedoucí menší skupiny mladších členů (patroly, jamoddílu).

Lokálním zahraničním zpravodajem

další možností pro členy se zájmem o mezinárodní dimenzi skautingu je stát se regionálním (lokálním) zahraničním zpravodajem - na úrovni kraje, okresu nabo střediska šířit informace z mezinárodního skautingu směrem ke členům, motivovat členy v účasti na zahraničních akcích, podporovat odííly k programům s mezinárodní skautskou tematikou apod. (podobně jako lze být lokálním výchovným, roverským, .... zpravodajem).

Evropská dobrovolná služba

Pro členy do 30 let připadá v úvahu i Evropská dobrovolná služba - není to ryze skautská věc, ale některé skautské organizace se jí zabývají. Junák v současné době akreditaci na EVS nemá, proto nemůže nikoho přijímat ani vysílat. Více informací k nalezení na stránkách Erasmu+, projekty, kterých se člověk jako dobrovolník může zúčastnit (vč. těch skautských - stačí zadat např. klíčové slovo "scout") zde.

Vlastní projekt

Vymyslet lze i vlastní mezinárodní projekt (vzdělávací akci, výměnu mládeže, přeshraniční projekt), sehnat na něj partnery ze zahraničních skautských organizací a případně také finance, např. z programu Erasmus+.

Tipy na weby, kde lze najít podrobnější informace:

 

Za KÚJ

Tomáš Kozel (Tom)

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 374x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu