....

Chyba na stránce: Čekatelská zkouška - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/vzdelavani/kvalifikace-oddil/1017-cekatelska-zkouska-oddil?autologin=1"

Čekatelská zkouška

Čekatelská zkouška


Čekatelská zkouška (ČZ) je základním stupněm činovnického vzdělávání, tedy vstupní branou do vzdělávání dospívajících a dospělých. Téměř všechny další skautské kvalifikace předpokládají minimálně předchozí složení ČZ. 

Pro koho je ČZ určena?

ČZ je určena osobám od patnácti let výše a jejím smyslem je připravit člověka na výchovnou práci s dětmi. Hlavní cílovou skupinou pro ČZ jsou tedy mladí lidé, kteří pomáhají s vedením oddílu, chtějí se v této činnosti zlepšit a dále v ní pokračovat. Součástí zkoušky jsou základy skautské výchovné metody a metodika běžných činností družiny a oddílu, základy psychologie a pedagogiky, bezpečnosti a zdravovědy, právní minimum ad. 

Co může absolvent ČZ vykonávat? 

Čekatelská zkouška opravňuje ke spoluúčasti na vedení oddílu nebo k vedení jednotlivé krátkodobé akce se souhlasem a podle pokynů vůdce.
ČZ není postačující kvalifikací k samostatnému vedení oddílu nebo tábora.
Absolvent zkoušky má právo nosit na kroji příslušné označení - čekatelský odznak.

Kde lze ČZ složit?

Ideálním způsobem je předchozí příprava na některém z čekatelských kurzů – lesních nebo víkendových. Ty mimo samotnou přípravu a zajištění čekatelských zkoušek nabízí absolventovi taky slušnou dávku motivace, dobití baterek, možnost vyměnit s dalšími své zkušenosti a načerpat inspiraci pro další činnost.

Krajní variantou, určenou spíše pro starší a pokročilé, může být pak individuální příprava na ČZ a účast pouze na zkouškách.

Přehled o připravovaných kurzech a zkouškách, na níž lze složit ČZ, najdete v Databázi vzdělávacích akcí.   

Jaké jsou vstupní podmínky pro splnění zkoušky?

Uchazeč, který chce složit ČZ musí mít:

  • věk nejméně 15 let
  • souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky (zpravidla oddíl), ve které je uchazeč registrován.
  • vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (nesmí být starší než 12 měsíců, toto potvrzení se nevyžaduje u lékařů a profesionálních pedagogů).
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti (čistý trestní rejstřík, není evidován z důvodu drogové závislosti atd.)
  • znalosti skautské stezky přiměřené věku (potvrzuje vůdce oddílu)

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu